Descendants of Aeltje (Tjepkes) ABBEMA

 

File        : C:\PG30\NL\DATA\JONG

Date       : 08-02-2023

 

I.2      Aeltje (Tjepkes) ABBEMA, born circa 1620 in Franeker, died on 24‑10‑1647 in Franeker, daughter of Tjepke (Rintjes) ABBEMA and Heyltje (Wopkedr.) BANTS.

Publication of the banns on 24‑08‑1645 in Harlingen, married na 08‑1645 in Pingjum to Petrus (Pauli) ENNEMA, predikant, born circa 1620 in Harlingen, died on 16‑11‑1656 in Pingjum. Ds. PETRUS (PYTER) PAULI EN(N)EMA, geb. 1619/20, ovl. 16-11-1656 (volgens grafsteen[2311] [2312] ), parentatie niet bewezen, afkomstig van Harlingen (1643, 1645), van Pingjum (1649), ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Leiden 25-6-1643 ("Petrus Pauli Ennema, Harlinganus, 23 (jaar)"),[2313] ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Franeker 18-10-1645 ("Petrus Pauli Ennema, Harlinganus"),[2314] theologie candidaat (1645), werd in 1645 tegelijk met Regnerus Lolleď beroepen naar Kimswerd, maar aangezien in "de classis de stemmen gelijk stonden, werd eene beslissing door 't lot voorgeslagen, waarmede de partij van Regnerus Lolleď geen genoegen nam", vervolgens appelleerde en won op de Deputaten Synodi, beroepen en geapprobeerd 23-4-1646 als predikant te Pingjum,[2315] [2316] otr. 2o Leeuwarden gerecht 11-8-1649 (derde procl. 26-8-1649) BINTIE TONIS, geb. vóór ca. 1630, tr. 1o Harlingen geref. 24-8-1645

From this marriage:

1.       Johannes (Petrus) ENNEMA (see also II.1 on page 1).

 

II.1     Johannes (Petrus) ENNEMA, born on 04‑07‑1647 in pingjum, died on 29‑08‑1679 in Franeker at the age of 32, buried in Martinikerk te Franekerk. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Aggeus geboren 1673, trouwt 1. Antie Harmsdr. 23-02-1696 Franeker. 2. Hiltje (Theerds) van de Vorm 29-07-1703 Franeker. Aggeus overlijd 28-04-1708.

Pyter geboren 1671 Franeker. Aeltje geboren 1673 Franeker, overleden voor 1688. Waarschijnlijk waren Aggeus en Aeltje tweeling. Son of Petrus (Pauli) ENNEMA, predikant, and Aeltje (Tjepkes) ABBEMA (see also I.2 on page 1).

Publication of the banns on 05‑02‑1670 in Franeker, married at the age of 22 on 20‑02‑1670 in Franeker to Attie (Ages) BRUNIA, 15 years old, born on 30‑06‑1654 in Franeker, christened on 30‑03‑1662 in Franeker, died on 16‑10‑1684 in Franeker at the age of 30, buried in Franeker, daughter of Agge (Andries) BRUNIA and Teetske(Hanses) WALPERT. {She was also once married to Jurjen (Beerns) SALVERDA, born on 01‑01‑1650, died on 11‑06‑1734 in Franeker at the age of 84, buried in Franeker.}

From this marriage:

1.       Aggeus (Johannes) ENNEMA (see also III.1 on page 1).

 

III.1   Aggeus (Johannes) ENNEMA, born on 15‑01‑1673 in Franeker, christened on 06‑07‑1673 in Franeker, died on 28‑04‑1708 in Franeker at the age of 35, buried in Franeker. Dit echtpaar had 2 kinderen: Anne Marike (Aggeus)  zie elders.

Johannes (Aggeus) geboren 1697 Franeker, trouwt Cornelia (Johannes) Eidsma, geboren Franeker. Johannes overleden 19-12-1748 Franeker. Son of Johannes (Petrus) ENNEMA (see also II.1 on page 1) and Attie (Ages) BRUNIA.

Married at the age of 23 on 23‑02‑1696 in Franeker to Antie HARMENSDR., 21 years old, born on 10‑02‑1675 in Franeker, died on 27‑07‑1698 in Franeker at the age of 23, buried in Franekerk. Belijdenis gedaan te Franeker 12 december 1697. Ouders: Harmen Doetz en Janke (Pieters) Lanstra.

From this marriage:

1.       Maecke/Annemarike (ages) ENNEMA (see also IV.2 on page 1).

 

IV.2   Maecke/Annemarike (ages) ENNEMA, christened on 21‑07‑1698 in Franeker (witness(es): `), died in 1740 in Franeker. Genaamd Macke doch 2 augstus ten versoecke van de vader omgenoemd en genaamt Annemarike.

Annemarike had ook een wapen: een ossenkop van zwart aanziend in goud enz. Daughter of Aggeus (Johannes) ENNEMA (see also III.1 on page 1) and Antie HARMENSDR.

Publication of the banns on 18‑10‑1721 in Franeker, married at the age of 23 on 02‑11‑1721 in Franeker to Johannes (Hayes) HAITSMA, 22 years old, leerlooier, schoenmaker, vroedman en burgemeester, christened on 11‑04‑1699 in Franeker, died on 23‑02‑1767 in Franeker at the age of 67. Dit echtpaar had 9 kinderen. Age gedoopt 15-11-1722 Franeker, overleden 03-07-1784 Midlum. Belijdenis 12-12-1760 Franeker, Predikant te Wier 12-10-1748.

Haaye geboren 11-10-1724 gedoopt 17-10-1724 Franeker, overleden 28-04-1805 Tjerkwerd. Trouwt Grietje (Tjepkes) Gerlsma 26-12-1758 Middelstum. Grietje geboren in 1719 Tjerkwerd. Teatske geboren 7-11-1726.

Antje geboren 24-10-1729 Franeker, overleden maart 1762 Franeker. Trouwt Walrus Greydanus 22-10-1758 Pietersbierum. Walrus geboren 16-04-1730 Pietersbierum overleden 07-11-1779 in de Middellandsche Zee. Was op' Landsschip van Oorloge " de Eendragt". Van beroep Lakenkoopman. Vertrok later naar Harlingen. Trijntje gedoopt 03-07-1732 Franeker. Johannes gedoopt 16-03-1734 Franeker. Trouwt 1. Trijntje Claeses 29-05-1763 Franeker.Burgemeester 26 juni 1757. Trijntje Clases wordt gedoopt en doet meteen belijdenis op 27-06-1769 Franeker.

Uit dit huwelijk geboren. Klaas gedoopt 22-02-1769 Franeker. Ageus (Age) gedoopt 16-08-1771 Franeker. Haije geboren 03-10-1774 en gedoopt 12-10-1774 te Franeker.

2. Trouwt  Maike Piebinga op 02-03-1783 Franeker. Uit dit huwelijk wordt geboren. Aaltje geboren  10-10-1785 en gedoopt 26-10-1785 te Franeker.

Aatje gedoopt 25-10-1736 Franeker. Trouwt Meile Toussant 31-03-1765 Franeker.Meile was juridisch doctor.Aatje overleden 15-04-1770 Harlingen.

Titia geboren 15-11-1738 Franeker, overleden 14-05-1797 Wier. Trouwt Hobbo Lemke op 30-03-1769 Franeker. Hobbo was predikant waarschijnlijk te Wier.Hij is geboren 1731 Oldeholtpade.

Paulus geboren 05-04-1740 Franeker, overleden 08-06-1814 Franeker.Trouwt Janneke (Pieters) van de Meulen gedoopt 13 juli 1746 te  Leeuwarden,gehuwd  29-05-1768 Franeker.Janneke is overleden 15-01-1808 te Franeker en op 20-01-1808 begraven te Franeker. Johannes voerde een familiewapen (1763-1827).Op 11 juli 1750 verschijnt een bruilofsdicht door J.Haitsma te Franeker. Son of Haye (Siercks) SIERCKS and Taetske JOHANNES DR.

From this marriage:

1.       Paulus (Johannes) HAITSMA (see also V.1 on page 1).

 

V.1     Paulus (Johannes) HAITSMA, o.a. burgemeester : medevroedschap, born on 28‑07‑1740 in Franeker, died on 18‑06‑1814 at 15.00  in Franeker at the age of 73. Overleden na langzaam verval van krachten, burgemeester en vroedschap te Franeker.Was ook voogd van het Klaarkampsterweeshuis te Franeker. Son of Johannes (Hayes) HAITSMA, leerlooier, schoenmaker, vroedman en burgemeester, and Maecke/Annemarike (ages) ENNEMA (see also IV.2 on page 1).

Publication of the banns on 14‑05‑1768 in Franeker, married at the age of 27 on 29‑05‑1768 in Franeker, church marriage on 29‑05‑1768 in Jacobijnerkerk te Leeuwarden to Janneke (Pieters) van der MEULEN, 21 years old, christened on 13‑07‑1746 in Leeuwarden, died on 20‑01‑1808 in Franeker at the age of 61, buried on 20‑01‑1808 in Franeker, daughter of Pieter (Luitjes) van der MEULEN, molenaar, and Froukje (Luitjes) van der MEULEN.

From this marriage:

1.       Anna Maria (Paulus) HAITSMA, christened on 17‑10‑1770 in Franeker, died on 25‑12‑1845 at 05.30  in Leeuwarden at the age of 75. Attestatie aangevraagd van Franeker 7-3-1825, was geref.lidmaat te Leeuwarden 1801.

Married at the age of 23 on 27‑10‑1793 in Franeker to Thijs (Feddes) RISSELADA, 28 years old, landbouwer, fabrikeur, born on 14‑04‑1765 in Franeker, christened on 01‑05‑1765 in Franeker, died on 13‑11‑1836 at 21.00  in Franeker at the age of 71. Uit dit huwelijk geboren. Paulus geboren 05-10-1795 Franeker, overleden 16-05-1855 Leeuwarden, was apotheker. Getrouwd 1. met Hendrina van Wicheren op 12-02-1823, akte 12 te Leeuwarden en 2.met Sjoukje Wijtema op 04-05-1837, akte 13 te Franeker.

Dieuwke geboren 17-11-1797 Franeker, overleden 04-10-1884, o.8 uur te Leeuwarden, akte 488.Ggetrouwd 03-07-1822 Gerryt (Oenes) Gorter.Gerryt geboren te Leeuwarden, blad 294 in 1793. Hij is overleden12-02-1872, 02.30 uur te Leeuwarden, akte 155.

Fedde geboren 17-04-1800, gedoopt 07-05-1800 Franeker, overleden 18-12-1875 Sneek. Getrouwd 1.Christina Louisa Closs in 1827. Christina is overleden op 04-10-1841, 34 jaar oud. 2.Getrouwd met Tjietske Feenstra 16-07-1845, akte 44 te Sneek..

Pieter geboren 07-08-1803, gedoopt 31-08-1803 Leeuwarden, overleden 13-09-1891 Sneek. Getrouwd 1. Mettje Oendesdr. Hogenburg(h) op 16-03-1825, akte 9 te Sneek. 2.Getrouwd met Grietje (Jans) Tiggelaar (Tichelaar) op 08-10-1840, akte 53 te Sneek.

Janneke geboren 29-12-1805, gedoopt 22-01-1806 Leeuwarden, jong overleden 03-07-1806, Leeuwarden, akte 271.

Hessel geboren 23-08-1807, gedoopt 16-09-1807 Leeuwarden, overleden 09-03-1872 Haskerland.Getrouwd 09-11-1831 Gepke Hannema.

Johannes geboren 30-01-1810 en gedoopt 28-02-1810 Leeuwarden, overleden 23-01-1891 Sneek. Getrouwd 09-09-1840 Remelia Geziena ten Cate.Remelia is geboren te Sneek 26-06-1815, akte 098. Zij is overlden 02-04-1881, 23.00 uur,akte 87 te Sneek.

Janneke geboren 08-01-1813 en gedoopt 03-02-1813 Leeuwarden, overleden 19-06-1869 Leeuwarden. Getrouwd 14-03-1838, akte 7 met Johannes Didericus Blanken.Johannes was 37 jaar bij huwelijk,is geboren te Leiderdorp. Johannes is overleden 09-03-1846,15 uur te Leeuwaren,akte 114.

2.       Froukje (Paulus) HAITSMA, christened on 28‑11‑1772 in Franeker, died on 04‑07‑1821 at 17.00  in Mantgum at the age of 48.

Married at the age of 22 on 19‑04‑1795 in Franeker to Jacobus (Everhardus) PENNINGA, 24 years old, predikant beroepen te Lollum, born on 27‑11‑1770 in Garijp, died on 07‑06‑1826 at 15.00  in Mantgum at the age of 55. Uit dit huwelijk geboren.

Janneke, Everhardus, Lutske, Paulus, Hendrikus, Grietje, Anna Maria, Johannes.

Predikant te Mantgum en Schillaard. Te Mantgum van 1803 tot overlijden in 1826. Zijn ouders waren: Everhardus Henricus Penninga en Grietje Jillardus.

3.       Lutske (Paulus) HAITSMA, born on 16‑04‑1774 in Franeker, died on 01‑01‑1775 in Franeker, 260 days old, overleden nog geen jaar oud.

4.       Lutske (Paulus) HAITSMA, born on 22‑09‑1775 in Franeker, christened on 11‑10‑1775 in Franeker, died on 06‑03‑1826 at 04.00  in Kollum at the age of 50.

Publication of the banns on 12‑11‑1803 in Franeker, married at the age of 28 on 27‑11‑1803 in Franeker to Hylle Willem SWART, 26 years old, arts, born on 20‑12‑1776 in Oostermeer, christened on 05‑01‑1777 in Oostermeer, died on 24‑09‑1852 at 19.00  in Kollummerland at the age of 75. Uit dit huwelijk zijn geboren.

Willem geboren 22-01-1806, gedoopt 16-02-1806 Kollum.Gehuwd op 03-06-1831 te Winschoten, akte 12 met Janke Stheeman, geb. 18-10-1808 te Winschoten.

Willem arts van beroep is overleden 23-08-1875 te Kollum, akte 126.Janke is overleden 31-08-1882 te Kollum, akte 120.

Janneke geboren  27-01-1808, gedoopt 21-02-1808 Kollum. Zij is overleden 18-04-1814 te Kollum, akte 15.

Paulus geboren 28-03-1810, gedoopt 22-04-1810 Kollum.

Simon Nicolaas geboren 17-06-1812 te Kollum, akte 31. ongehuwd. Overleden 06-08-1870 te Schoterland akte 144.

Johannes geboren 14-08-1815, akte 33 en overleden 17-11-1815, akte 30 14.00 uur Kollum.

Johannes geboren 30-08-1817, akte 100, overleden 06-12-1817, akte 83, 0.500 uur Kollum.

Janneke geboren 29-02-1820 akte 34, overleden op 01-04-1875, akte 48 Kollum, ongehuwd. Zijn ouders waren Willem Swart en Yke Nicolaas Reeling.

5.       Johannes (Paulus) HAITSMA, born on 03‑05‑1777 in Franeker, christened on 04‑06‑1777 in Franeker, died on 01‑01‑1779 in Franeker` at the age of 1. Hij is overleden in het jaar 1779 , hij was toen 1 jaar oud.

6.       Antje (Paulus) HAITSMA, born on 11‑11‑1778 in Franeker, christened on 25‑11‑1778 in Franeker, died on 20‑01‑1820 at 08.00  in Leeuwarden at the age of 41.

Married at the age of 19 on 21‑01‑1798 in Franeker to Bouwe (Ydes) van der MEULEN, 29 years old, koopman, jeneverstoker, christened on 30‑03‑1768 in Leeuwarden, died on 18‑11‑1822 at 11.00  in Leeuwarden at the age of 54. Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren. Janneke,geb. 11 juli 1802 Leeuwarden, overleden 9 november 1871 Heereveen, gehuwd 29 april 1824 met Simon Hendriks Taconis. Yde,geb. 20 juni 1800 te Leeuwarden.  Jisselina geb. 2 april 1804 te Leeuwarden overleden 24 december 1844 Franeker. Gehuwd 7 mei 1824 te Leeuwarden met Taeke Cornelis Borger.Paulus geb 15 maart 1806 te Leeuwarden. Overleden op Madeira.Janke Henderika geb 22 maart 1807 overleden 26 april 1807 te Leeuwarden. Johannes Hendrikus geb. 19 november 1809 te Leeuwarden.Pieter Luytjens geb. 1 maart 1812 te Leeuwarden overleden 11 april 1837 te Utrecht, was letterzetter.Hendrikus Boudewijn geb. 7 september 1814 te Leejuwarden en overlden 30 september 1816.Aegeus Haitsma van der Meulen geb 2 augustus 1816 te Leeuwarden, overleden 20 september 1860 te Franeker. Gehuwd 24 april  1840 met Cornelia Faber. Hij was koek- en banketbakker, kruidenier en koopman te Franeker.Antje Haitsma van der Meulen, geb, 8 december 1819 te Leeuwarden, overleden 4 juni 1907 te Franeker, gehuwd op 23 januari 1845 te Heereveen met Gosling Land. Ouders: Yde Bouwes van der Meulen en Jesseltie Sjourds.

7.       Johannes (Paulus) HAITSMA (see also VI.11 on page 1).

 

VI.11 Johannes (Paulus) HAITSMA, born on 26‑07‑1788 in Franeker, christened on 20‑08‑1788 in Franeker, died on 13‑01‑1848 at 08.00  in Franeker at the age of 59, in huwelijksakte staat dat moeder van Johannes(Janke v.d.Meulen) was overleden. Son of Paulus (Johannes) HAITSMA (see also V.1 on page 1) and Janneke (Pieters) van der MEULEN.

Married at the age of 22 on 28‑04‑1811 in Franeker to Jeltje (Fokkes) DOUWMA, 22 years old, born on 12‑02‑1789 in Suawoude, died on 18‑01‑1848 at 09.00  in Franeker at the age of 58, daughter of Fokke (Rinses) DOUMA, boer, huurder van de ouderlijke boerderij., and Baukje (Eelkes) van der WOUDE.

From this marriage:

1.       Paulus (Johannes) HAITSMA, Bakker, born on 28‑07‑1812 at 02.00  in Franeker, died on 14‑02‑1869 at 13.00  in Harlingen at the age of 56. Uit dit huwelijk geboren. Jeltje geboren 7 april 1842 te Harlingen. Zij trouwt op 19 mei 1864 akte 64 te Harlingen met Jelle (Martens) van der Wal, geboren 7 maart 1841, blad 31 te Harlingen en overlijd op 8 maart 1900 akte 37 te Harlingen. Jelle was smid van beroep. Jeltje overlijd op 3 juni 1918, akte 81 te Harlingen.Jelle is overleden op 8 maart 1909 te Harlingen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren. Marten geboren 13 februari 1865. Hij overleed op 11 februari 1935. Grietje geboren 9 mei 1866 te Lemmer en overleed dezelfde dag 9 mei 1866 te Lemmer. Grietje geboren  9 augustus 1867 te Lemmer en overleed op 5 november 1867 te Lemmer. Leendert geboren 2 november 1868 te Lemmer en overleed op 11 augustus 1870 te Lemmer.Paulina geboren 16 augustus 1870 te Lemmer en overleed op 16 november 1870 te Lemmer. Leendert geboren 4 juli 1872. Hij overleed op 9 augustus 1940. Paulus geboren 13 december 1875 en hij overleed op 26 april 1945.

Married at the age of 25 on 06‑05‑1838 in Franeker to Rinske (Phillipus) JELLESMA, 35 years old, born on 28‑02‑1803 in Oosterbierum, christened on 27‑03‑1803, died on 06‑05‑1854 at 05.00  in Harlingen at the age of 51. Haar ouders waren Philippus (Jelles) Jellesma  en Willemke (Willems) Post.

2.       Fokke (Johannes) HAITSMA, born on 03‑03‑1814 at 08.00  in Franeker, died on 28‑04‑1891 at 17.00  in Achlum at the age of 77. Uit dit huwelijk voor zover mij bekend 6 kinderen geboren. Jeltje geboren 24 december 1837, blad 46 te Franeker. Getrouwd op 14 mei 1859 akte 13 te Franeker met Oeds Wouwenaar, geboren 11 maart 1833 te Barradeel akte 32,van beroep gardenier. Overleden 17 oktober 1894, akte 101 te Minnertsga.Jeltje is overleden 04-08-1919 te Minnertsga, 09.00 uur. Akte 64. Uit dit huwelijk geboren: Geertje, Remer, Geertje,Kersje,Fokke, Oeke, Uiljkje, Auke, Tjitske, Auke en 2 lkevenloze kinderen.

Johannes geboren 28 februari 1840, blad 10 te Franeker. Getrouwd op 24 januari 1867 akte 3 te Harlingen met Corneliske Hiddema, geboren 30 maart 1833 te Harlingen. Uit dit huwelijk geboren Geertje en Popke.Johannes is overleden 10-1-1878  0.900 uur, akte 262 te Harlingen.

Jacob geboren 20 april 1844 akte 39 te Franekeradeel, overleden 22 mei 1848 blad, 20 te Franekeradeel.

Hinke geboren 18 december 1845, akte 127 te Franekeradeel. Overleden 23  februari 1846, blad 3 te Franekeradeel.

Hoite geboren 23 december 1849, akte 122 te Achlum. Getrouwd op 28 mei 1871 akte 20 te Harlingen met Rinske (Symons) Goslinga, geboren 22 november 1838, blad 153 te Arum.Uit dit huwelijk geboren.Sjoukje, Fokke en Simon.

Hoite is overleden 05-08-1937, 02.00 uur te Achlum,akte 40.Rinske is overleden 19-11-1906, 02.00 uur,te Achlum, akte 64.

Janneke geboren 5 oktober 1853,05.00 uurt akte 111 te Achlum. Overleden op 10 april 1854, 22.00 uur blad 6 te Achlum.

Married at the age of 23 on 27‑05‑1837 in Franekerdeel to Geertje (Pieters) DIJKSTRA, 23 years old, born on 12‑11‑1813 at 05.00  in Achlum, died on 19‑02‑1897 at 08.00  in Achlum at the age of 83. Haar ouders waren Pieter (Durks) Dijkstra en Tjietske Hoites.

3.       Aggeus (Johannes) HAITSMA V.D.MEULEN, snikschipper, born on 16‑12‑1815 at 02.00  in Franeker, died on 08‑05‑1838 at 13.30  in Leeuwarden at the age of 22.

4.       Dirk (Johannes) HAITSMA, born on 22‑10‑1817 at 12.30  in Franeker, died on 08‑01‑1857 at 08.00  in Franeker at the age of 39. Uit dit huwelijk  voor zover mij bekend 3 kinderen geboren:Jeltje geboren  20 maart 1852, blad 32 te Franeker. Overleden op 6 juli 1852, blad 23 te Franeker.

Jeltje geboren 13 december 1853,blad 87 te Franeker. Overleden 5 november 1854, blad 34 te Franeker.

Sape geboren 8 september 1855,blad 71 te Franeker. Overleden 24 mei 1856, blad 20 te Franeker. Married at the age of 32 on 18‑11‑1849 in Franeker to Trijntje (Sapes) KASMA, 34 years old, born on 06‑08‑1815 at 17.00  in Tzummarum, died on 09‑01‑1897 at 03.00  in Franeker at the age of 81. Haar ouders waren Sape Jans Kasma en Tetje Jans.

5.       Janneke (Johannes) HAITSMA, dienstmeisje, born on 26‑02‑1819 at 21.30  in Franeker, died on 25‑10‑1846 at 16.00  in Groningen at the age of 27. Ongehuwd.

6.       Tjepke (Johannes) HAITSMA (see also VII.9 on page 1).

7.       Baukje (Johannes) HAITSMA, born on 16‑07‑1824 at 08.00  in Veenwouden, died on 22‑07‑1824 at 16.00  in Veenwouden, 6 days old.

8.       Baukje (Johannes) HAITSMA (see also VII.14 on page 1).

 

VII.9  Tjepke (Johannes) HAITSMA, Bakker, born on 06‑04‑1822 at 07.00  in Franeker (religion: Ned. Herv.), died on 29‑02‑1876 at 04.00  in Dongjum at the age of 53. Tjepke Haitsma en Grietje de Jong kregen op 24 januari 1858 een levenloos kind. Franekeradeel blad 5. Son of Johannes (Paulus) HAITSMA (see also VI.11 on page 1) and Jeltje (Fokkes) DOUWMA.

Married (1) at the age of 29 on 18‑05‑1851 in Franeker to W.Berendina (Menkes) KROON, 27 years old, dienstmeisje, born on 16‑06‑1823 in Termunterzijl onder Termunten, died on 23‑12‑1853 at 01.00  in Franeker at the age of 30. Haar ouders waren Menke Berents Kroon en Debora Roelfs KZijn  ouders waren Johannes Jans en Grietje Willems.

Married (2) at the age of 32 on 03‑12‑1854 in Franeker to Grietje Jurjens de JONG, 32 years old, born on 12‑02‑1822 at 06.30  in Franeker, died on 13‑09‑1905 at 20.30  in Tzum at the age of 83. Was weduwe van Rintje (Jans) de Vries.Gehuwd op 24-12-1843, akte 41 te Franeker.Haar ouders waren Jurjen (Johannes) de Jong en Maike (Melles ) v.d.Meulen. Bev.Franekeradeel 1860-1880 fiche 2 blz. 5. Daughter of Jurjen Johannes de JONG, metzelaar, and Maaike (Melles) van der MEULEN, dienstmaagd.

From the first marriage:

1.       Johannes (Tjepkes) HAITSMA (see also VIII.1 on page 1).

From the second marriage:

2.       Mink (Tjepkes) HAITSMA, born on 07‑12‑1853 at 16.00  in Franeker, died on 01‑12‑1855 at 15.00  in Franeker at the age of 1.

3.       Jurjen (Tjepkes) HAITSMA, born on 17‑04‑1855 at 05.00  in Franeker, died on 11‑10‑1857 at 15.00  in Dongjum at the age of 2.

4.       Jelle (Tjepkes) HAITSMA, born on 07‑10‑1859 at 20.00  in Dongjum, died on 12‑09‑1929 at 21.00  in Leeuwarden at the age of 69.

Married at the age of 52 on 03‑02‑1912 in Leeuwarden to Ynskje KUIPERS, 50 years old, born on 22‑06‑1861 at 22.00  in Tzum, died on 08‑10‑1932 at 03.30  in Leeuwarden at the age of 71. Ouders: Ynte (Abrahams) Kuipers en Houkje (Douwes) Brouwer.

5.       Jurjen (Tjepkes) HAITSMA, born on 12‑03‑1861 at 23.00  in Dongjum, died on 01‑12‑1876 at 02.00  in Dongjum at the age of 15.

6.       Jeltje (Tjepkes) HAITSMA, born on 09‑03‑1862 at 07.00  in Dongjum, died on 20‑03‑1862 at 03.00  in Dongjum, 11 days old. Tweeling met Maaike.

7.       Maaike (Tjepkes) HAITSMA, born on 09‑03‑1862 at 07.30  in Dongjum, died on 20‑03‑1862 at 15.00  in Dongjum, 11 days old. Tweeling met Jeltje.

 

VIII.1 Johannes (Tjepkes) HAITSMA, koemelker, born on 11‑03‑1852 at 14.30  in Franeker, died on 26‑04‑1906 at 06.30  in Oosterlittens Baarderadeel at the age of 54. Baarderadeel Oosterlittens, bevolking 1860-1890  blz.77, son of Tjepke (Johannes) HAITSMA (see also VII.9 on page 1) and W.Berendina (Menkes) KROON, dienstmeisje.

Married at the age of 27 on 10‑05‑1879 in Hennaarderadeel. Volgens trouwakte waren de ouders van Johannes reeds overleden. Evenals de vader van Jeltje. Spouse is Jeltje (Ruurds) MEIJER, 25 years old, born on 26‑02‑1854 at 10.00  in Winsum, died on 17‑11‑1923 at 00.30  in Huizum at the age of 69, daughter of Ruurd (Halbes) MEYER, arbeider, and Geertje (Harings) PIEBINGA. {She is later married at the age of 59 on 03‑12‑1913 in Huizum. Jeltje was weduwe van Johannes Haitsma. Spouse is Klaas (Annes) van den BERG, 60 years old, smid, born on 08‑07‑1853 at 15.30  in Boxum, died on 27‑02‑1942 at 12.00  in Huizum at the age of 88. Was weduwnaar van Wietske van Tuinen, die overleed op 2 november 1908 op 55 jarige leeftijd, voor hij trouwde met Jeltje Meijer. Zijn ouders waren Anne (Bouwes) van den Berg en Aaltje (Klazes) Mollema.}

From this marriage:

1.       Berdina (Johannes) HAITSMA (see also IX.2 on page 1).

2.       Ruurd (Johannes) HAITSMA, born on 06‑01‑1883 at 04.00  in Oosterlittens, died on 05‑12‑1902 at 04.00  in Oosterlittens at the age of 19. Vond een overlijdensakte van ten Dienste der Nationale Militie. Was waarschijnlijk in dienst.Kon alleen vinden dat hij dienstplichtige was.

3.       Sjoukje (Johannes) HAITSMA, born on 31‑07‑1890 at 01.00  in Oosterlittens, died on 20‑12‑1912 at 22.00  in Oosterlittens Baarderadeel at the age of 22, buried on 24‑12‑1912 in Oosterlittens.

 

IX.2   Berdina (Johannes) HAITSMA, dienstbode, born on 29‑04‑1881 at 09.30  in Dongjum Franekeradeel, alle informatie  cbg af.2 1882-1906 3-4 Snee. Woonde 20-01-1902 in Amsterdam en vertrok op 6 juni 1902 naar Sneek. (religion: gereformeerd), died on 06‑07‑1968 in Utrecht at the age of 87, buried on 11‑07‑1968 in Utrecht;begraafplaats Tolsteeg. Was dienstbode bij H.H.Kuiper. Heeft ook geholpen bij Abraham Kuiper in Amsterdam.Bevolking schrijft:20-02-1902 gekomen uit Amsterdam.Vertrok uit gemeente Baarderadeel op 6 juni 1902 naar Sneek en daar ingeschreven op 23 juni 1902 (bev.ingekomenen 1900-1905, fiche 4). Woonde in Sneek bij Thomas Karst Dokkum geboren 29-04-1866, overleden 07-03-1905, doopsgezind, koopman. Getrouwd met Aagje Dekker die na het overlijden van haar man terugging naar Zaandam op 25-04-1905. De ouders van Thomas heten: Theunis Dokkum geboren 02-05-1836 te Warns, NH. winkelier. Janke v.d.Meulen geboren 12-07-1835. Dit echtpaar hadden nog een zoon Lolke en een dochter Rimpkje Idskje. De ouders van Theunis heten: Lolke (Liewes) Dokkum en Idskje  (Theunis) v.d.Zee. Daughter of Johannes (Tjepkes) HAITSMA (see also VIII.1 on page 1) and Jeltje (Ruurds) MEIJER.

Publication of the banns on 08‑02‑1905 in Baarderadeel, married at the age of 23 on 25‑03‑1905 in Baarderadeel to Eelze (Nammens) de JONG, 29 years old, kaashandelaar, born on 03‑09‑1875 at 04.00  in Winsum  Baarderadeel (religion: gereformeerd), died on 25‑01‑1964 in Utrecht at the age of 88, buried on 30‑01‑1964 in Utrecht; begraafplaats Tolsteeg. Het gezin verhuisde op 25 september 1928 naar Apeldoorn, Zuiderstraat 19. Son of Nammen (Obbes) de JONG and Elske (Eelzes) SINNEMA, dienstbode  later veehoudster.

From this marriage:

1.       Jeltje (Eelzes) de JONG, naailerares, born on 29‑07‑1905 at 08.30  in Huizum (religion: gereformeerd), died on 14‑12‑1988 at 00.30  in Halfweg at the age of 83, buried on 19‑12‑1988 in Zwanenburg ; Ned.Herv.begraafplaats. Zij verhuisde op 20 juni 1928 naar Nijemirdum.

Married at the age of 22 on 20‑06‑1928 in Huizum  Leeuwarderadeel to Dirk (Pieters) ZWART, 27 years old, Predikant, born on 22‑07‑1900 at 01.30  in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 20‑02‑1958 at 02.15  in Enkhuizen at the age of 57, buried on 24‑02‑1958 in Zwanenburg Ned. Herv. begraafplaats. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren. Piet, Berdina, Eelze Nammen, Hillie, Elsa, Nienke, Sjouwina Jelly, Dirk, Andries Lieuwe.

2.       Nammen Obbe (Eelzes) de JONG, born on 22‑05‑1909 at 08.00  in Huizum. Is getrouwd geweest met Fennigje Stoffer.Zij was weduwe van Steven Johannes Logtenberg (geboren 31-07-1909 te Epe,landbouwer en overleden op 12-07-1932 te Apeldoorn).Zij had uit haar 1e huwelijk een zoontje: Albert Jan geboren 03-09-1931 te Apeldoorn en overleden op 13-02-1932 te Apeldoorn.Zij hebben uit dit huwelijk 4 kinderen: Eelze Nammen(1934), Gerrit Jan (1936), Anthonia Lubertina (Toos)1939, is 30-12-2006 overleden aan hartstilstand, 67 jaar. Gecremeerd in Apeldoorn. en Berdina Wilhelmina(Dini)(26-09-1939, (laatste twee een tweeling).Hun moeder stierf toen zij zeer jong waren.Had tijdens de zwangerschap van de tweeling TBC opgelopen.Fennigje haar vader heette Gerrit Jan Stoffer en haar moeder was Teuntje Boer.Is naar Vancouver vertrokken en daar getrouwd met Helen Kort. Zij is overleden 29-01-2014 BC Canada en begraven op 31-01-2014, zelfde graf als haar echtgenoot.

Dini gehuwd met Andries van Unen, geb Wezep 26 april 1939 en overleden Kampen 21 april 2021. Died on 22‑04‑2006 in Vancouver BC Canada at the age of 96, buried on 27‑04‑2006 in Vancouver BC Canada.

Married at the age of 24 on 02‑11‑1933 in Apeldoorn to Fennigje STOFFER, 22 years old, zonder beroep, born on 22‑04‑1911 in Wilsum, died on 01‑12‑1941 at 0.400  in Apeldoorn at the age of 30. Overleden aan TBC! Haar ouders waren Gerrit Jan Stoffer en Teuntje Boer.

3.       Elske (Eelzes) de JONG, born on 06‑06‑1911 at 09.00  in Huizum (religion: gereformeerd), died on 15‑03‑1954 at 20.40  in Ede at the age of 42, buried on 19‑03‑1954 in Helledoorn alg.begraafplaats.

Married at the age of 35 on 17‑09‑1946 in Aalten. Gehuwd vanuit de pastorie van Ds. en Mw. Gerritsma. Spouse is Jan Hendricus de BOER, 31 years old, predikant, born on 11‑06‑1915 in Makkum (religion: gereformeerd), died on 27‑05‑1992 in Wageningen at the age of 76, buried on 01‑06‑1992 in Wageningen alg.begraafplaats. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren: Rudolf Jan 25-06-1947 te Monnikendam, gehuwd met Joke van Wijngaarden, zij hebben 3 kinderen: Tedde, Rense en Wiger. Berdina Elske  geboren 24 augustus 1949 te Helledoorn, overleden op 11 mei 2001 te Den Haag en daar op 18 mei 2001 begraven, begraafplaats St.Petrus Banden, Kerkhoflaan. Is na overlijden van zijn vrouw Els de Jong, nog 2x hertrouwd.

Uit 2e huwelijk wel kinderen, uit 3e huwelijk geen kinderen.3e huwelijk was met Heiltje (Heily)  Hogeboom geb. 11 juli1923 te Makkum. Zij is overleden 30 oktober 2020 te Wageningen en op 9 november 2020 begraven begraafplaats Leeuwerenk Wageningen.

 

4.       Sjoukje (Eelzes) de JONG (see also X.8 on page 1).

5.       Johannes (Eelzes) de JONG (see also X.9 on page 1).

 

X.8     Sjoukje (Eelzes) de JONG, born on 05‑09‑1912 at 18.00  in Huizum, died on 02‑07‑2001 in Ede at the age of 88, buried on 06‑07‑2001 in Aalten, daughter of Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, and Berdina (Johannes) HAITSMA (see also IX.2 on page 1).

Married at the age of 24 on 03‑11‑1936 in Aalten to Teade de BOER, 32 years old, born on 23‑02‑1904 in Bolsward, died on 26‑11‑1991 in Heerjansdam at the age of 87, buried on 30‑11‑1991 in Aalten alg.begraafplaats Berkenhove. Zijn ouders waren Yke de Boer en Antje hoekstra.

From this marriage:

1.       Ineke Berdina de BOER, born on 10‑12‑1937 in Aalten, died on 05‑09‑1995 in Emmercompascuum at the age of 57, buried on 19‑09‑1995 in Berkenhove te Aalten.

Married to Quiri HUIJSER, Predikant.

2.       Antje (Ankie) de BOER, born in Aalten.

Married to Johan V.D.BERG.

3.       Jelly de BOER, born in Aalten.

Married to Dick BOEKESTEIN.

4.       Elske de BOER, born in Aalten.

Married to Pieter RENKEMA.

5.       Yke Teade de BOER, born on 18‑09‑1944 in Aalten, died on 05‑11‑2019 in Weert at the age of 75, buried on 09‑11‑2019 in te Zoelen.

Married to Laura BIJL.

6.       Sjoukje de BOER, born in Hengelo.

Married to Wim WILBRINK.

7.       Eelze Nammen de BOER, born in Hengelo. Tearde Nammen 18 jarige zoon van Eelze is vrijdag 24 april 1998 door een vrachtauto overreden. Begrafenis vond plaats op 28 april 1998.

8.       Auke de BOER, born in Hengelo.

 

X.9     Johannes (Eelzes) de JONG, ambtenaar, born on 10‑07‑1927 in Huizum Leeuwarderadeel (religion: gereformeerd), died on 27‑08‑2001 at 11.00  in Utrecht at the age of 74, buried on 31‑08‑2001 in Utrecht. Is in zelfde graf begraven als zijn ouders, Tolsteeg begraafplaats, Opaallaan te Utrecht. Son of Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, and Berdina (Johannes) HAITSMA (see also IX.2 on page 1).

Married in de Bilt to Ida Wilhelmina PLOEGER, born in de Bilt.

From this marriage:

1.       Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG (see also XI.15 on page 1).

2.       Cornelis Ido (Johannes) (Ido) de JONG, born in Utrecht. Ido heeft als partner Sabina Scheggetman. Zij hebben 2 kinderen:

Bo geboren 20 oktober 2010 en Luuk geboren 20 juni 2012.Beide geboren te Utrecht.

 

XI.15 Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG, born in Utrecht, son of Johannes (Eelzes) de JONG (see also X.9 on page 1) and Ida Wilhelmina PLOEGER.

Married in Bilthoven, church marriage in Holy trinity Church Utrecht to Marlene van DIJK, born in Leerdam.

From this marriage:

1.       Anna( Johannes) de JONG, born in Bunnik.

2.       Lucas (Johannes) de JONG, born in Bunnik.

 

VII.14          Baukje (Johannes) HAITSMA, born on 04‑01‑1835 at 16.00  in Franeker, died on 10‑09‑1879 at 03.30  in Harlingen at the age of 44, daughter of Johannes (Paulus) HAITSMA (see also VI.11 on page 1) and Jeltje (Fokkes) DOUWMA.

Married at the age of 26 on 16‑05‑1861 in Harlingen to Jacob WEIDEMA, 31 years old, koperslager, born on 11‑01‑1830 at 11.30  in Harlingen, died on 30‑12‑1895 at 01.30  in Harlingen at the age of 65. Op 8 september 1879, akte 171 te Harlingen werd een levenloos kind (zoon) geboren. Is na overlijden van Baukje gehuwd met Aafke de Boer. Ouders Waren: Remmer (Iedes) Weidema en Klaaske (Jacobs) Ringers.

From this marriage:

1.       Klaske (Jacobs) WEIDEMA, born on 21‑02‑1862 at 07.00  in Harlingen, died on 04‑11‑1946 at 05.30  in Huizen at the age of 84.

Married at the age of 27 on 22‑08‑1889 in Harlingen to Hessel (lolkeszoon) RAADERSMA, 42 years old, born on 10‑01‑1847 at 15.30  in Rauwerderheim, died on 23‑02‑1924 in Schoten-Haarlem at the age of 77, buried on 27‑02‑1924 in Terband bij Heereveen. Uit 1e huwelijk met Maaike Molenaar zijn 6 kinderen geboren.

Uit 2e huwelijk zijn geboren: Hendrika Jantina 7-10-1899,akte 095, Jacob Hessel 25-06-1890,akte 056,en overleden 05-08-1935, akte 167 Bussum. Froukje, Klara MArgaretha 19-09-1891, akte 093, overleden 1924 te Schoten.

Aafje Boudina 23-09-1892, akte 085. Allen te AEngwirden. Ouders waren: Lolke (Jans) Raadersma en Hyke (Hessels) Boersma. {He was prior married at the age of 25 on 11‑10‑1872 in Schoterland to Maaike MOLENAAR, 20 years old, born on 16‑04‑1852 at 14.00  in Heereveen, died on 17‑08‑1887 at 14.00  in Lunjeberd at the age of 35.}

2.       Grietje (Jacobs) WEIDEMA, born on 25‑07‑1864 at 12.00  in Harlingen, died on 29‑09‑1922 at 01.30  in Leeuwarden at the age of 58. Ongehuwd.

3.       Remmer (Jacobs) WEIDEMA, born on 02‑09‑1868 at 22.00  in  Harlingen, died on 08‑12‑1868 at 18.30  in Harlingen, 97 days old.

4.       Jeltje (Jacobs) WEIDEMA, born on 22‑04‑1870 at 11.00  in Harlingen, died on 28‑12‑1947 in Kent Grandrapids Michigan at the age of 77, buried in Restlawn cemetary.

Married at the age of 29 on 28‑08‑1899 in Harlingen to Jan Willem DEMMINK, 44 years old, spekslager, born on 20‑02‑1855 in Hummelo en Keppel Gelderland, died on 19‑07‑1943 in Kent Grandrapids Michigan at the age of 88. Weduwnaar van Johanna Harmsen, wonende te Rotterdam.

2e huwelijk zijn daarna geemigreerd 1903 naar Amerika, Kent Grandrapids Michigan, Ward 4 district 71.Jan Willem is overleden aan maagkanker, aangifte gedaan door zijn dochter Baukje (zich noemende Bertha)

Dit echtpaar hadden 2 dochter beide ongehuwd. Een zoon geboren in 1903 is in 1904 overleden. Ouders waren: Harmen Demmink en Derkjen de Vries.

 

5.       Remmer (Jacobs) WEIDEMA, born on 16‑06‑1871 at 20.00  in Harlingen, died on 28‑01‑1941 in Amersfoort at the age of 69, cremated in Amersfoort rusthof.

Married at the age of 30 on 30‑09‑1901 in Harlingen to Johanna TICHGELAAR, 34 years old, born on 15‑05‑1867 at 12.30  in Harlingen, died on 05‑04‑1949 in Harlingen at the age of 81, buried in Amersfoort rusthof. Ouders waren: Hendrik Tigchelaar en Maria van Slooten.

6.       Johannes (Jacobs) WEIDEMA, born on 14‑04‑1875 at 01.30  in Harlingen, died on 20‑03‑1878 at 19.30  in Harlingen at the age of 2.