Descendants of Obbe OBBES

 

File        : C:\PG30\NL\DATA\JONG

Date       : 08-02-2023

 

 

I.1      Obbe OBBES. Uit Ried.

Married on 27‑04‑1623 in Ried to Tjitske FEITES. Uit Dongjum.

From this marriage:

1.       Obbe OBBES (see also II.1 on page 1).

 

II.1     Obbe OBBES. Uit Makkum, son of Obbe OBBES (see also I.1 on page 1) and Tjitske FEITES.

Married on 17‑01‑1664 in Makkum to Meynts POULUS, uit Makkum.

From this marriage:

1.       Obbe PAULUS (see also III.1 on page 1).

 

III.1   Obbe PAULUS, Handelaar, born on 07‑02‑1723 in Wommels, christened on 21‑02‑1723 in Wommels, died on 08‑04‑1785 in Dronrijp at the age of 62. Uit huwelijk met Minke Willems geboren.

Akke gedoopt 8 februari 1756 Menaldumadeel. Zij was gehuwd met Tjeerd Piers Groeneveld, hadden geen kinderen.Akke is overleden  10 augustus 1825 03.00 uur Welsrijp B10.Had achternaam Gralda.Vrouw van Tjeerd Piers Groeneveld, boer, overleden 22-01-1838, akte 002 te Welsrijp. (testamentair erfgenaam/vruchtgebruiker); geen kinderen; zuster van Paulus Obbes Fenstra, idem Dronrijp, wijlen Geertje Obbes (moeder van Jakob, te Zweins, Obbe, landbouwer te Boer en Pieter Thijsses de Jong, te Zweins) en wijlen Willem Obbes (vader van Obbe, boerenknecht Deinum, Trijntje, dienstmeid aldaar, Minke, idem aldaar en Bouwe Willems Fenstra, dienstknecht Marssum) (3 staken: elk legaat ad fl. 45,-). Saldo fl. 2.408,88.

Gertje gedoopt 08-02-1761 Dronrijp. Overleden 17-12-1814 Zweins.(zie elders)

Paulus gedoopt 27-01-1764 Dronrijp.Overleden 3 november 1826 Dronrijp. Hij was gehuwd met Antje Lourens Posthumus.Antje is overleden 21-11-1831, akte 034 te Dronrijp.

Willem geboren 26-02-1771, gedoopt 14-04-1771 Dronrijp, gehuwd op 29-04-1798 met Trijntje Bouwes Cuperus, geb. 6 december 1766. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren: Obbe en Meenke.

Willem is overleden op 25-10-1813, 20.00 uur Marssum. Had als achternaam : Venstra. Trijntje is overleden 20 november 1837 Marssum.

 

ontvangen wegens kistgeld 15 pond. Citaat:een 1.5 duims doodvat voor Obbe Paulus.Rekeningboek armvoogdij Dronrijp. Hij is weduwnaar, son of Obbe OBBES (see also II.1 on page 1) and Meynts POULUS.

Married (1) in 1751 to Jisk JANS, christened on 10‑06‑1725 in Tzum, died on 10‑12‑1753 in Oosterlittens at the age of 28. Diakonierekeningen 1692-1771 en alimentatie der armen 1692-1695 Oosterlitens. Jisk doet op 30 mei 1751 belijdenis te Oosterlittens.

Married (2) at the age of 32 on 06‑04‑1755 in Oosterlittens to Minke WILLEMS, 26 years old, christened on 06‑03‑1729 in Menaldum. Uit Menaldum.

From the second marriage:

1.       Geertje OBBES (VEENSTRA) (see also IV.2 on page 1).

 

IV.2   Geertje OBBES (VEENSTRA), born on 08‑02‑1761 in Dronrijp, died on 17‑12‑1814 at 21.00  in Zweins at the age of 53. Uit Dronrijp, daughter of Obbe PAULUS (see also III.1 on page 1) and Minke WILLEMS.

Married at the age of 29 on 07‑11‑1790 in Marssum to Thijs (Jacobs) de JONG, 34 years old, huisman te Zweins, born on 18‑04‑1756 in Dronrijp, christened (Ned.Herv.) on 16‑05‑1756 in Dronrijp, died on 10‑04‑1838 at 05.00  in Zweins at the age of 81, bij aangifte moeder niet genoemd. Son of Jacob (Jans) de JONG and Pietje ANDRIES.

From this marriage:

1.       Jacob (Thijsens) de JONG, born on 20‑08‑1791 in Dronrijp, christened on 09‑10‑1791 in Dronrijp, died on 30‑05‑1844 at 08.00  in Zweins at the age of 52. Ongehuwd.

2.       Obbe (Thijs) de JONG (see also V.2 on page 1).

3.       Minke (Thijs) de JONG, born on 28‑02‑1799 in Dronrijp, christened on 07‑04‑1799 in Dronrijp, died on 01‑07‑1799 in Dronrijp, 123 days old. In doopregister wordt hierover een aantekening gemaakt.Of de aantekening juist is weet ik niet. Zeker daar de aantekening alleen met een loep leesbaar is.

4.       Pieter (Thijs) de JONG (see also V.5 on page 1).

 

V.2     Obbe (Thijs) de JONG, veehouder, born on 26‑04‑1795 in Dronrijp  Menaldumadeel, christened (Ned. Herv.) on 24‑05‑1795 in Dronrijp, died on 23‑04‑1867 at 07.00  in Winsum at the age of 71, buried in Winsum, son of Thijs (Jacobs) de JONG, huisman te Zweins, and Geertje OBBES (VEENSTRA) (see also IV.2 on page 1).

Married at the age of 24 on 09‑03‑1820 in Franekeradeel. Broer van de bruid tekent de trouwakte met Sytsma. Spouse is Gettje (Nammes) ZIJTSAMA, 25 years old, born on 13‑02‑1795 in Wartena (religion: Ned. Herv.), died on 18‑10‑1875 at 13.00  in Spannum at the age of 80. Zij vertrok op 12-05-1861 naar Spannum. (Bev.blz. 183, fiche 32 van Baarderadeel). Daughter of Nammen (Sytses) ZIJTSAMA, boer, and Hiske (Halbes SYTZAMA.

From this marriage:

1.       Geertje (Obbes) de JONG, born on 01‑09‑1820 at 16.00  in Schingen, died on 21‑05‑1834 at 04.00  in dronrijp at the age of 13.

2.       Hiske (Obbes) de JONG (see also VI.3 on page 1).

3.       Akke (Obbes) de JONG (see also VI.5 on page 1).

4.       Thijs (Obbes) de JONG, born on 29‑01‑1825 at 01.00  in Boer, died on 16‑11‑1853 at 23.00  in Spannum at the age of 28. Ongehuwd.

5.       Nammen (Obbes) de JONG (see also VI.8 on page 1).

6.       Antje (Obbes) de JONG, born on 09‑10‑1829 at 04.00  in te Boer, died on 14‑03‑1908 at 08.00  in Spannum at the age of 78.

Married at the age of 31 on 14‑09‑1861 in Hennaarderadeel to Wybren (Pieters) JOUWSMA, 27 years old, boer, born on 30‑09‑1833 at 19.00  in Wommels, died on 18‑08‑1871 at 10.30  in Spannum at the age of 37. Ouders waren: Pieter (Tjerks) Jouwsma geboren 29 augustus 1785 te Wolsum. Hij was doopsgezind en greidboer en Wypkjen (Jans) Wijnstra geboren 15 februari 1793 te Wolsum, eveneens doopsgezind. Zijn later vertrokken naar Bolsward.

Wijbren was gehuwd met Trijntje (Johannes) Heeg 30 mei 1857 te Hennaarderadeel akte 25. Uit dit huwelijk Johannes geboren 30 januari 1858 blad 9 te Hennaarderadeel.Overleden 5 februari 1858, blad 4 te Hennaarderadeel. Johannes geboren 28 januari 1859, om 0.300 uur akte 15 te Wommels Hennaarderadeel.Was gehuwd met Gerbrig Dijkstra, geb. 10-01-1861, akte 5 10.00 uur te Wommels.Gerbrig is overleden 23-05-1945, akte 62 te Doniawerstal. Johannes is overleden 09-08-1884,14.00 uur te Tzum, akte 67.

Ook kregen zij een levenloos kind (dochter) op 16-01-1860 blad 3 Hennaarderadeel.

Trijntje (Johannes) Heeg overleed waarschijnlijk in kraambed op 18 januari 1860 blad 3 Hennaarderadeel, 2 dagen na geboorte levenloos kind.

Tweede huwelijk

Wybren en Antje getrouwd op 14 september 1861 akte 38 te

Hennaarderadeel.Pieter geboren 27 september 1862, akte 91 te Hennaarderadeel.Gehuwd 18-05-1887 A 21 te Hennaarderadeel met Wypkjen Jouwsma,geb.18-10-1893,akte 149 te Winsum, Overleden 20-12-1958 23.30 uur, akte 512 te Blessum.Pieter is overleden 10-01-1938, A 6 14.00 te Wommels.

Obbe geboren 8 november 1863,smiddags 12.00 uur,akte 115 te Spannum, Hennaarderadeel. Getrouwd op 18 mei 1887,akte 24 te Hennaarderadeel met Pietertje Jouwsma,geb.19-1-1863,06.30 uur te Cubaard.Zij is overleden 09-04-1946,0.300 uur te Makkum,akte 54.Obbe overleed op 22 februari 1922, akte 15 te Hennaarderadeel. Wiepkjen geboren 28 september 1864, akte 108 te Hennaarderadeel.Gehuwd op 18 mei 1887,akte 25 te Hennaarderadeel met Pieter Jouwsma.Geb.19-06-1862,03.00 uur, akte 58 te Cubaard.Geertje geboren: 23 december 1865, akte 115 te Hennaarderadeel. Getrouwd op 25 februari 1897, akte 9 met Pieter Greydanus, geb. 19-09-1849, akte 479 te Jorwerd.Jacob ook geboren als tweeling 23 december 1865, akte 115 te Hennaarderaeel, overleed op 25 juni 1871 blad 15 te Hennaarderadeel. Jeltje geboren 1 juni 1867, akte 80 te Hennaarderadeel. Getrouwd op 13 mei 1891, akte 11 te Baarderadeel met Hylke (Ulbes) Hempenius,geb. 05-07-1868, 16,00 uur, Baarderadeel. Jeltje is overleden 21-10-1946, akte 51 Baarderadeel. Ype geboren 23 september 1868, akte 110 te Hennaarderadeel. Anke geboren 22 december 1869 akte 133 te Hennaarderadeel. Wybrigje geboren op 11 december 1871, akte 155. Overleden op 17 november 1888, blad 22 te Hennaarderadeel.

Wijbe de vader van Wybrigje was al overleden op 18 augustus 1871. {He was prior married at the age of 23 on 30‑05‑1857 in Hennaarderadeel to Trijntje (Johannes) HEEG, 24 years old, born on 30‑05‑1833 at 05.00  in Waaxens, died on 18‑01‑1860 at 01.00  in Spannum at the age of 26. Trijntje overleed waarschijnlijk in kraambed, 2 dagen na geboorte van levenloos kind. ouders waren: Johannes Jans Heeg en Jeltje Klazes Rispens.

}

7.       Jacob (Obbes) de JONG, born on 02‑01‑1832 at 11.00  in Winsum, died on 28‑01‑1865 at 15.00  in Winsum at the age of 33. Ongehuwd.

8.       Ype (Obbes) de JONG, born on 17‑12‑1834 at 23.00  in Dronrijp, died on 07‑04‑1922 at 17.00  in Spannum at the age of 87. Ype verhuurde grond en had met verhuurder een huurcontract voor 3 jaar. Ondertekening op 15 november 1921. (perceel lag onder winsum).Contract in bezit van de zonen van wijlen Johan de Jong.

doopakte staat IJpe.

9.       Geert (Obbes) de JONG (see also VI.14 on page 1).

 

VI.3   Hiske (Obbes) de JONG, born on 21‑02‑1822 at 10.00  in Schalzum, died on 12‑06‑1896 at 10.00  in Dronrijp at the age of 74, buried on 15‑06‑1896 in Dronrijp, daughter of Obbe (Thijs) de JONG (see also V.2 on page 1) and Gettje (Nammes) ZIJTSAMA.

Married at the age of 26 on 10‑05‑1848 in Menaldumadeel to Wiebe (Sytzes) TERPSTRA, 27 years old, gardenier, born on 31‑07‑1820 at 16.00  in Dronrijp Menaldumadeel, died on 01‑03‑1907 at 05.00  in Leeuwarden at the age of 86. Was in 1879 landbouwer in Akkrum. Koopt bouwland te Dronrijp B 30 en 31 en woonhuis te Dronrijp A 457. Ouders: Sytze (Ydes) Terpstra en Geertje (Wybes) Agema.

From this marriage:

1.       Geertje (Wiebes) TERPSTRA, born on 24‑12‑1849 at 01.00  in Dronrijp, died on 22‑11‑1924 at 19.30  in Oosterend at the age of 74, buried on 26‑11‑1924 in Lekkum. Bij haar 2e huwelijk met Kerst Vergonet  07-04-1894, is zij tolgaardster, wonende te Jelsum. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Married at the age of 21 on 12‑08‑1871 in Menaldumadeel to Eeltje (Johannes) MEIJER, 29 years old, kastelein, born on 23‑04‑1842 at 11.00  in Hartwerd, died on 02‑01‑1885 at 04.30  in Jelsum Leeuwarderadeel at the age of 42. Uit dit huwelijk geboren. Johannes, Wybe, Hiske, Sake, Maaike, Sietse,  Obbe en Eelkje. Ouders waren: Johannes (Hendriks) Meijer en Maaike (Jacobs) Holkeboer.

2.       Obbe (Wiebes) TERPSTRA, boer, kastelein, born on 10‑05‑1851 at 06.00  in Dronrijp, died on 19‑11‑1921 at 12.30  in Leeuwarden at the age of 70, buried in Dronrijp hervormd. Uit dit huwelijk geboren. Wybe, Hanna,Albert, Sytze, Albert, Hanna, Sytze.Dit echtpaar verloren in december 1886 3 kinderen (Hanna, Albert, Sytse) onder de 4 jaar aan mazelen en longontsteking.

Married at the age of 27 on 08‑05‑1879 in Grouw to Dieuwke (Alberts) STIENSMA, 21 years old, born on 15‑06‑1857 at 03.00  in Roordahuizum, died on 20‑09‑1935 at 15.30  in Sneek at the age of 78, buried in Dronrijp. Ouders waren: Albert (Piers) Stiensma en Hanna (Doekes) Hellema.

3.       Sytse (Wiebes) TERPSTRA, born on 02‑06‑1853 at 02.00  in Dronrijp, died on 21‑07‑1853 at 15.00  in Dronrijp, 49 days old.

4.       Sytske (Wiebes) TERPSTRA, born on 26‑03‑1856 at 05.00  in Dronrijp, died on 09‑04‑1857 at 03.30  in Dronrijp at the age of 1.

5.       Sytse (Wiebes) TERPSTRA, born on 29‑05‑1858 at 07.00  in Dronrijp, died on 17‑06‑1858 at 12.00  in Dronrijp, 19 days old.

6.       Sytze (Wiebes) TERPSTRA, born on 12‑08‑1859 at 08.00  in Dronrijp, died on 12‑09‑1859 at 12.00  in Dronrijp, 31 days old.

7.       Sytze (Wiebes) TERPSTRA, werkman, born on 14‑02‑1862 at 08.00  in Dronrijp, died on 10‑04‑1899 at 07.00  in Oosterend at the age of 37, buried na 10‑04 in Oosterend. Is overleden aan typhus, mocht niet vervoerd worden en daarom in Oosterend begraven. Ongehuwd.

 

VI.5   Akke (Obbes) de JONG, born on 30‑05‑1823 at 01.00  in Boer, died on 27‑02‑1882 at 14.00  in Tzumekeradeel at the age of 58, daughter of Obbe (Thijs) de JONG (see also V.2 on page 1) and Gettje (Nammes) ZIJTSAMA.

Married (1) at the age of 26 on 18‑05‑1850 in Hennaarderadeel to Herre (Sjoerds) van der MOLEN, 26 years old, timmerman, born on 27‑11‑1823 at 08.30  in Oostenzee, died on 25‑08‑1854 at 10.00  in Herbaijum at the age of 30. Vader is een week na de geboorte van zijn zoon Obbe overleden. Zijn ouders waren: Sjoerd Herres van der Molen en Sibbeltje Jacobs Jongsma. Married (2) at the age of 35 on 20‑04‑1859 in Hennaarderadeel to Eelke (Jelles) DONIA, 39 years old, born on 06‑10‑1819 at 22.30  in Zweins, died on 04‑08‑1882 at 11.00  in Tzum at the age of 62. Weduwnaar van Lieuwkjen Heins Hemstra. Ouders waren Jelle Jochems Donia en Antje (Nammens) Zijtsma.

From the first marriage:

1.       Geertje (Herres) van der MOLEN, born on 23‑08‑1850 at 08.30  in Oosterlittens, died on 16‑06‑1932 at 13.30  in Jelsum at the age of 81.

Married at the age of 23 on 09‑05‑1874 in Hennaarderadeel to Hillebrand (Jans) van TUINEN, 32 years old, born on 18‑06‑1841 at 14.00  in Oosterlittens, died on 01‑01‑1931 at 04.30  in Spannum at the age of 89. Uit dit huwelijk voor zover ik heb kunnen nagaan geboren.

Akke geboren  05-08-1874, akte 95 Hennaarderadeel. Zij is getrouwd 14-08-1895, akte 25 met Sible Namminga, geboren 22-12-1871 te Wommels, akte 161.Sible is overleden op 27 april 1943 Leeuwarden.Akke is overleden op 6 mei 1948, 13.13 uur akte A193.Beide zijn begraven in Huizum.

Sible was van beroep: schoonmaker. Ouders waren: Jan (Klazes) van Tuinen en Liesbet (Thomas) Mollema.

2.       Sjoerd (Herres) van der MOLEN, timmerman, born on 23‑10‑1851 at 22.30  in Herbaijum, died on 29‑01‑1892 at 00.00  in Herbaijum at the age of 40. Ongehuwd.

3.       Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (see also VII.14 on page 1).

4.       Obbe (Herres) van der MOLEN, born on 23‑06‑1854 at 15.30  in Franekeradeel, died on 18‑08‑1854 at 14.00  in Herbaijum, 56 days old.

From the second marriage:

5.       Obbe (Eelkes) DONIA, born on 26‑05‑1861 at 01.00  in Spannum, died on 22‑12‑1933 in Enschede at the age of 72. Uit dit huwelijk geboren.

Akke geboren 30-04-1893, akte 72, Franeker.Getrouwd met Jan Hendriks Peters 12 mei 1917, akte 46 Gemeente Lonneker Overijssel.Later gescheiden.

Sake geboren 26-02-1895, akte 41, Franeker, fabriekarbeider.Getrouwd met Johanna Massink, akte 390, 9 december 1922 Enschede, dienstbode.Overleden 22-12-1933 akte 509 Enschede.Ouders van Johanna waren Roelof Massink en Gerritje de Ruiter.

Bauke geboren 10-12-1896, akte 198, Franeker tweeling met Eelke. Gehuwd op 17- 11-1923 te Enschede met Gerridina Grada Lansink oud 28 jaar geboren te Enschede. Aktenr. 374.Bauke is overleden 30 januari 1976 te Enschede.

Eelke geboren 10-12-1896, akte 199, Franeker.Getrouwd met Ziena Ludden 18 maart 1922, akte 32 Gemeente Lonneker, Overijssel.Ziena is overleden 28 maart 1964 Enschede.

Ida Jacoba geboren 22-11-1898, akte 170, Franeker, gehuwd  op 23-08-1924 te Enschede met Hermanus Hendrikus Bernardus Gusman, geboren in 1893 oud 30 jaar geb.te Enschede.

 

Married at the age of 31 on 26‑06‑1892 in Franeker to Janke (Baukes) DIJKSTRA, 27 years old, born on 15‑06‑1865 at 15.00  in Hallum, died on 18‑08‑1931 in Zuid Eschmarke (Lonneker) at the age of 66. Ouders waren: Bauke (Andries) Dijkstra en Saakje (Jacobs) Groothof.

6.       Antje (Eelkes) DONIA, born on 20‑08‑1862 at 14.00  in Spannum, died on 25‑04‑1898 at 17.00  in Franeker at the age of 35.

7.       Hiske (Eelkes) DONIA, born on 19‑10‑1863 at 23.00  in Spannum, died on 12‑02‑1920 at 14.30  in Franeker at the age of 56, buried in Franaker Alg. begraafplaats.

Married at the age of 20 on 13‑07‑1884 in Franeker to Jacob (Pieters) de VRIES, 23 years old, born on 04‑07‑1861 at 18.00  in Franeker. Tweeling met zus Alida. Died on 17‑12‑1922 at 21.30  in Franeker at the age of 61, buried in Franeker alg.begraafplaats. Uit dit huwelijk geboren.

Pieter geboren 22-02-1886, akte 32, Franeker.Gehuwd 10m april 1913 te Franeker met Jantje Barteles van der Schaaf, geboren  rond 1891 te Dronrijp, echtpaar is later gescheiden. Pieter is overleden op 04-01-1971 Franeker en aldaar begraven.

Hiltje geboren 22-12-1888, akte 222, Franeker.

gehuwd met Jacob(Ate) van der Meer 16 mei 1911, aktenr.23 te Franeker.Jacob is geboren 7 februari 1883 Franeker. Was schilder van beroep.

Eelke geboren 06-04-1891, akte 48, Franeker.Gehuwd 19-11-1912,akte 270 te Leeuwarden met Catharina Susanna Maria Reinsma.Zij is geboren op 22-03-1888 te Leeuwarden en overleden op 25-10-1990 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk 6 kinderen geboren.Eelke overleed 05-08-1969 te Leeuwarden.

Matthijs geboren 18-03-1893, akte 57, Franeker.Getrouwd op 28-10-1915, akte 55, Franeker met Doutje Strooisma. Zij is geboren 02-09-1892, akte 216 Menaldumadeel.Matthijs is overleden 21-02-1960 te Harlingen. Begraven 25-02-1960 te Harlingen r.k.begraafplaats

Akke geboren 13-04-1895, akte 81, Franeker.Gehuwd met Mattheus Johannes Heller 11 november 1915 te Enschede en op 30 mei 1931 te Enschede gescheiden.

Antje geboren 14-03-1898, akte 50, Franeker.

Regina geboren 30-11-1900, akte 212, Franeker.Gehuwd op 1 oktober 1921 akte 51 te Franeker met Frans (Gerrits) Tichelaar.Frans geboren 22-10-1900 te Franeker, akte 189.Frans is overleden 09-02-1957 te Leeuwarden.was pakhuisknecht.

Ouders waren Pieter (Jarigs) de Vries en Hiltje Ruben.

8.       Jeltje (Eelkes) DONIA, born on 18‑03‑1865 at 01.00  in Spannum, died on 21‑08‑1866 at 10.00  in Welsrijp at the age of 1.

9.       Thijs (Eelkes) DONIA, born on 17‑03‑1866 at 21.00  in Spannum, died on 14‑07‑1866 at 10.00  in Welsrijp, 119 days old.

 

VII.14          Sibbeltje (Herres) van der MOLEN, born on 21‑11‑1853 at 21.00  in Herbaijum, died on 01‑06‑1922 at 06.00  in Huizen at the age of 68, daughter of Herre (Sjoerds) van der MOLEN, timmerman, and Akke (Obbes) de JONG (see also VI.5 on page 1).

Married at the age of 22 on 13‑05‑1876 in Hennaarderadeel to Sikke VEENEMA, 21 years old, born on 28‑08‑1854 at 15.00  in Idaard, died on 12‑11‑1925 at 21.30  in Utrecht at the age of 71. Ouders waren: Geert (Sikkes) Veenema en Hendrikje (Johannes) Lerk.

From this marriage:

1.       Hendrikje (Sikkes) VEENEMA, born on 16‑10‑1876 at 13.00  in Edens, died on 05‑07‑1928 at 06.45  in Huizen at the age of 51.

Married at the age of 40 on 29‑09‑1917 in Huizen to Hendrik (Hendriks) GOOIJER, 38 years old, visventer/ koster, born on 01‑03‑1879 in Huizen, died on 17‑01‑1943 in Huizen at the age of 63. Hij was weduwnaar van Annetje Molenaar; Hendrikje Veenema en Dirkje Kooy.

Zijn vader overleed op 6 oktober 1939 93 jaar. Ouders: Hendrik Gooijer en Gijsje Doorn.

2.       Geert (Sikkes) VEENEMA, born on 14‑02‑1879 at 09.00  in Spannum, died on 07‑12‑1941 at 01.00  in Wommels at the age of 62, buried in Wommels.

Married at the age of 22 on 25‑05‑1901 in Baarderadeel to Geertje (Dirks) WIJBRANDI, 23 years old, born on 30‑12‑1877 at 07.00  in Winsum, died on 21‑11‑1955 in Sneek at the age of 77. Ouders: Dirk (Klazes) Wybrandi en Akke Sybrends Ykema.

3.       Herre (Sikkes) VEENEMA, born on 22‑06‑1881 at 03.00  in IJlst, died on 22‑04‑1896 at 08.30  in Huizen at the age of 14.

4.       Ype (Sikkes) VEENEMA, schildersknecht, born on 10‑08‑1882 at 13.00  in IJlst, died on 12‑12‑1966 in Bussum at the age of 84.

5.       Hendrikus (Sikkes) VEENEMA, letterzetter, born on 10‑03‑1885 at 16.30  in Woudsend, died on 12‑11‑1952 at 12.00  in Laren at the age of 67.

Married at the age of 27 on 21‑08‑1912 in Bussum to Maagje Maria (Jacobs) GRIFFIOEN, 26 years old, dienstbode, born on 12‑05‑1886 in Kockengen, died on 16‑11‑1968 in Laren at the age of 82. Ouders Jacob Hendrikus Griffioen en Dirkina Henrika Voorneveld.

6.       Jitske (Sikkes) VEENEMA, born on 28‑12‑1886 at 14.00  in Woudsend, died on 05‑12‑1887 at 09.00  in Twijzel, 342 days old.

7.       Jitze (Sikkes) VEENEMA, huisschilder, born on 15‑03‑1888 at 04.00  in Twijzel, died on 24‑07‑1968 in Capelle a.d. IJssel at the age of 80, uit dit huwelijk werd op 19 september 1931 een levenloos meisje geboren.

Married at the age of 30 on 23‑08‑1918 in Zoelen to Jannigje Francina (Cornelis) van HOORN, 30 years old, born on 04‑11‑1887 in Zoelen, died on 24‑07‑1968 in Capelle a.d. IJssel at the age of 80. Ouders: Cornelis Marinus van Hoorn en Maria Hendrina den Otter.

8.       Akke (Sikkes) VEENEMA, born on 28‑11‑1889 at 05.00  in Twijzel, died on 15‑12‑1951 at 04.30  in Huizen at the age of 62.

Married at the age of 32 on 25‑02‑1922 in Huizen to Cornelis van der POEL, 39 years old, terrein arbeider  gasfabriek, born on 18‑08‑1882 in Huizen. Dit echtpaar hadden een dochter Sibbeltje geb.5 april 1923 Huizen. Was getrouwd met Jan Vos 1948. Zij is overleden 22 maart 2011 Huizen.

Dit echtpaar is gescheiden. Ouders: Cornelis van der Poel en Annetje Bunschoten.

 

VI.8   Nammen (Obbes) de JONG, born on 02‑02‑1827 at 22.00  in Boer (religion: Ned. Herv.), died on 16‑05‑1880 at 07.00  in Winsum at the age of 53, buried on 20‑05‑1880 in Dronrijp. Toen 7 dagen oud zoontje Symon stierf is hij samen met zijn vader in één kist begraven. Dit verhaal heb ik (N.Zwart) van de zoon van mijn grootvader gehoord. Son of Obbe (Thijs) de JONG (see also V.2 on page 1) and Gettje (Nammes) ZIJTSAMA.

Married at the age of 41 on 08‑02‑1868 in Baarderadeel, was op huwelijksvoorwaarde getrouwd, akte 5 februari 1868 bij notaris te Franeker. Spouse is Elske (Eelzes) SINNEMA, 23 years old, dienstbode  later veehoudster, born on 14‑12‑1844 at 12.00  in Hichtum  Wonseradeel, died on 04‑01‑1906 at 16.00  in Winsum at the age of 61, buried on 08‑01‑1906 in Winsum, daughter of Aelze (Petrus) SINNEMA, kastelein te Nijland, and Baukje (Sybrens) ANDELA. {She is later married at the age of 41 on 10‑06‑1886 in Baarderadeel to Wytse (Paulus) STRIKWERDA, 42 years old, born on 29‑05‑1844 at 18.00  in Winsum, died on 26‑05‑1923 at 05.00  in Leeuwarden at the age of 78. Ouders waren Paulus (Symons) Strikwerda en Sjoerdje (Gerrits) Eringa.}

From this marriage:

1.       Obbe (Nammens) de JONG, born on 17‑04‑1868 at 21.00  in Winsum, died on 19‑04‑1870 at 08.00  in Winsum at the age of 2.

2.       Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (see also VII.25 on page 1).

3.       Geertje (Nammens) de JONG (see also VII.27 on page 1).

4.       Obbe (Nammens) de JONG, born on 18‑04‑1874 at 17.00  in Winsum. Ongehuwd. Died on 23‑04‑1903 at 06.00  in Winsum at the age of 29, buried in Winsum.

5.       Eelze (Nammens) de JONG (see also VII.29 on page 1).

6.       Hiske (Nammens) de JONG, born on 13‑03‑1877 at 15.00  in Winsum, died on 16‑02‑1931 at 18.00  in Sneek at the age of 53, buried on 20‑02‑1931 in Oosterend. Woonden te Oosterend. Is overleden aan een bloedvergiftiging. (Bron: Tante Sjouk).

Married at the age of 23 on 17‑05‑1900 in Baarderadeel to Rienk (Ates) SIJBRANDIJ, 22 years old, born on 05‑07‑1877 in Oosterend, died on 11‑12‑1962 in Oosterlittens at the age of 85, buried in Oosterend. Voozover ik heb nagaan hadden zij 2 kinderen o.a. Ate geboren 22 februari 1901 akte 19 te Hennaarderadeel.Gehuwd op 30-05-1928 met Johantje de Vries geb 5-9-1903 Wymbritseradeel, akte huwelijk 25.Elske geboren 14 december 1902, akte 118 te Hennaarderadeel,die zelfde dag nog overleden, 14-12-1902 te Wommels en aldaar ook begraven. ouders zijn: Ate (Rienks) Sybrandy en Trijntje (Sjoerds) Boschma.

7.       Jacob (Nammens) de JONG, born on 15‑11‑1878 at 11.00  in Winsum, died on 18‑08‑1881 at 15.00  in Winsum at the age of 2, buried on 22‑08‑1881 in Winsum.

8.       Symon (Nammens) de JONG, born on 10‑05‑1880 at 13.00  in Winsum, died on 17‑05‑1880 at 23.00  in Winsum, 7 days old, buried on 20‑05‑1880 in Dronrijp.

 

VII.25          Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG, born on 15‑04‑1870 at 05.00  in Winsum Baarderadeel. Vertrokken op 12 juli 1890 naar Spannum. Later geemigreerd naar Amerika.

Vertrokken vanuit Rotterdam met schip Noordam. Gearriveerd in New York 6 juni 1921. Died on 31‑01‑1935 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 64, buried on 03‑02‑1935 in Grand Rapids Michigan USA, daughter of Nammen (Obbes) de JONG (see also VI.8 on page 1) and Elske (Eelzes) SINNEMA, dienstbode  later veehoudster.

Publication of the banns on 20‑04‑1890 in spannum, married at the age of 20 on 03‑05‑1890 in Hennaarderadeel wsl. Spannum to Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA, 25 years old, kruidenier, born on 07‑01‑1865 at 04.00  in Oosterlittens, died on 12‑09‑1935 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 70, buried on 16‑09‑1935 in Grand Rapids Michigan USA. Volgens verkoopakte heeft hij zijn winkel verkocht in 1902.Zijn in 1906 geemigreerd naar de USA.Volgens internetarchief worden zij in de USA genoemd George en Bertha Bergsma. Woonden in Grand Rapids 1220 Quarry Road NW. (Quarry betekent: steengroeve).Volgens ancestry is Sjoerd vertrokken vanuit Rotterdam met schip Potsdam en gearriveerd 24 juli 1906 in New York. Zijn ouders waren : Auke (Annes) Bergsma en Ruurdtje (Sybrens) Sybrandy.

From this marriage:

1.       Auke Anne (Sjoerds) (Oscar) BERGSMA, meubelontwerper, born on 15‑04‑1891 at 22.30  in Spannum Hennaarderadeel, died on 18‑01‑1966 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 74, buried in Washington Park Memorial Gardens. Uit dit huwelijk 7 zonen: George, John,

Russell, Norman, Oscar jr. Edward en Robert en 5 dochters: Mrs. Bertha Vigil, Mrs. Helen Camp, Mrs. Albert Triviest, Mrs. Norma Pell en Mrs. R.Opdendijke geboren.

Volgens gegevens zou Oscar na het overlijden van Della opnieuw getrouwd zijn met Marquerite C. Douma op 8 mei 1964 in Holland Michigan. Zij is geboren in Holland Michigan en was getrouwd geweest. Haar vader Andrew W. Johnson en moeder Ellen A. Saunders.

Married at the age of 20 on 12‑10‑1911 in Grand Rapids Michigan USA to Della (John) KALSBEEK, 19 years old, born on 03‑07‑1892 in Grand Rapids Michigan USA, died on 07‑11‑1962 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 70, buried ..‑06‑1962 in Washington  Park Memorial Gardens Grand Rapids Michigan  USA. Ouders waren John Kalsbeek en Lena Donker.

2.       Nammen (Sjoerds) (Norman) BERGSMA, Inspecteur Nash-Kelvinator Co. Born on 13‑07‑1892 at 05.30  in Spannum Hennaarderadeel, died on 15‑04‑1947 in Grand Rapids USA County Kent at the age of 54, buried ..‑04‑1947 in Washington Park Cemetery Grand Rapids. Zij woonden 911 Arianne Street Grand Rapids. Niet bekend of er kinderen waren.

Married at the age of 47 on 12‑08‑1939 in Coopersville Ottawas County to Florence (Lamberts) BOSS, 37 years old, born on 19‑08‑1901, died on 07‑10‑1956 at the age of 55, buried ..‑10‑1956 in Washington Park Memorial Garden Grand Rapids Michigan. Ouders waren Lambert Bos en Sadie Engbringhof.

3.       Elske (Sjoerds) (Elsie) BERGSMA, born on 24‑08‑1893 at 08.00  in Spannum Hennaarderadeel, died on 01‑03‑1980 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 86, buried ..‑03‑1980.

Married to Adrian Hubert KETT, Had een Fireplace store in Grand Rapids, born on 15‑02‑1894 in Yrseke, died on 04‑02‑1971 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 76. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren John getrouwd met Marciel en Beth getrouwd met Glen Sommers. Johan heeft de Fireplace store van zijn vader voortgezet en na zijn overlijden is de zaak voortgezet door Larry zijn

zoon. Deze zaak is er tot op heden nog.

4.       Sybren (Sjoerds) (George) BERGSMA, born on 23‑05‑1895 at 06.00  in Spannum Hennaarderadeel, died on 20‑09‑1915 in Grand  Rapids Michigan USA at the age of 20, buried in Washington Memorial Garden Grand Rapids Michigan USA.

5.       Ruurdtje (Sjoerds) BERGSMA, born on 23‑11‑1896 at 11.00  in Edens Hennaarderadeel, died on 08‑12‑1898 at 22.00  in Edens at the age of 2.

6.       Taetske (Sjoerds) (Theresa) BERGSMA, born on 15‑08‑1898 at 11.00  in Edens Hennaarderadeel, died on 01‑12‑1989 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 91. Woonde in Racine Wisconsin USA.

Married to Henry KUIPERS.

7.       Obbe (Sjoerds) BERGSMA, Kapper, born on 12‑02‑1900 at 10.00  in Edens Hennaarderadeel, died on 04‑10‑1972 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 72, buried in Rosedale Memorial Park. Zover ik heb kunnen afleiden zijn uit dit huwelijk 3 kinderen geboren.

Joyce getrouwd met Robert Haveman. Edward en Leonard. Woonden in County Kent.

Married in Grand Rapids to Frances NABER, hospital worker, born in Otsego  MI.

8.       Anne (Sjoerds) BERGSMA, born on 10‑08‑1901 at 18.00  in Edens Hennaarderadeel, died on 27‑12‑1901 at 06.30  in Edens Hennaarderadeel, 139 days old.

9.       Rose (Sjoerds) BERGSMA, born on 24‑08‑1903 in Hennaarderadeel, died on 28‑12‑1990 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 87.

Married at the age of 24 on 20‑06‑1928 in Grand Rapids Michigan USA to George de GROOT, 29 years old, Furniture & moving store, born on 04‑12‑1898 in Grand Rapids Michigan USA, died on 24‑12‑1974 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 76. Uit dit huwelijk een dochter geboren Ruth Elaine, getrouwd met Richard Hoolsema.

10.     Edward (Sjoerds) BERGSMA, born on 01‑01‑1907 in Grand Rapids USA, died on 16‑07‑1941 in Grand Rapids Michigan USA at the age of 34, buried in Washington Park Memorial Garden Grand Rapids.

 

VII.27          Geertje (Nammens) de JONG, born on 23‑02‑1873 at 11.00  in Winsum Baarderadeel, died on 09‑02‑1948 in Hijlaard at the age of 74, buried on 12‑02‑1948 in Hijlaard, daughter of Nammen (Obbes) de JONG (see also VI.8 on page 1) and Elske (Eelzes) SINNEMA, dienstbode  later veehoudster.

Married at the age of 25 on 21‑05‑1898 in Weidum, church marriage on 21‑05‑1898 in Geref.Kerk Weidum to Ulbe (Gerbens) FABER, 34 years old, veehouder, born on 13‑10‑1863 at 14.00  in Oosterlittens, died on 29‑01‑1942 at 21.30  in Hijlaard at the age of 78, buried on 03‑02‑1942 in Hilaard. Zijn ouders waren Gerben (Ulbes) Faber en Lezijntje (Piers) Santema.

From this marriage:

1.       Gerben (Ulbes) FABER, born on 28‑02‑1899 at 23.00  in Winsum, died on 21‑11‑1977 at the age of 78, buried in Hijlaard.

Married at the age of 27 on 12‑05‑1926 in Leeuwarderadeel to Douwtje de VRIES, 21 years old, born on 10‑04‑1905 at 15.00  in Leeuwarden, died on 26‑01‑1984 at the age of 78, buried in Hijlaard.

2.       Nammen (Ulbes) FABER, born on 21‑06‑1900 at 18.00  in Winsum Baarderadeel, died on 06‑01‑1985 in Hijlaard at the age of 84. Uit dit huwelijk geboren 20-03-1935 te Irnsum, Rauwerderheim een dochter Aafke. Zij is overleden op 21-03-1935, 1 dag oud, akte 9.

Married at the age of 37 on 09‑05‑1938 in Baarderadeel to Baukje KOOPMANS, 33 years old, born on 26‑03‑1905 in Hommerts, died on 06‑05‑1930 at 17.00  in Offingawier at the age of 25, buried in Hijlaard. Jong overleden aan TBC.Haar ouders waren Lolke Koopmans en Baukje de Jong.

3.       Pier (Ulbes) FABER, born on 25‑12‑1901 at 15.00  in Winsum Baarderadel, died on 15‑04‑1995 in Harderwijk at the age of 93, buried in Harderwijk.

Married at the age of 28 on 23‑04‑1930 in Zeist to Antje Catharina Lena ten HOOR, 21 years old, born on 13‑03‑1909 in Hazerswoude Friesland, died on 18‑04‑1987 in Harderwijk at the age of 78.

4.       Obbe (Ulbes) FABER, onderwijzer, born on 28‑06‑1903 in Winsum, died on 10‑08‑1991 in Hijlaard at the age of 88, buried on 14‑08‑1991 in Hijlaard. Uit dit huwelijk en dochter Sjoukje, was gehuwd met Wiepke Schukken geboren 8-10-1947 en overleden 20-3-2016 te Hijlaard, crematie 25-03-2016 te Marsum.

 

Married at the age of 36 on 01‑05‑1940 in Baarderadeel to Marie de JONG, 27 years old, born on 11‑06‑1912 in Oldeboorn, died on 15‑04‑2002 in Hijlaard at the age of 89, buried on 20‑04‑2002 in Hijlaard.

5.       Lazina (Ulbes) FABER, born on 30‑09‑1904 in Baarderadeel, died on 06‑10‑1989 at the age of 85, buried in Hijlaard.

Married at the age of 26 on 15‑05‑1931 in Oosterend to Dirk ZUIDERVELD, 27 years old, born on 30‑09‑1903, died on 17‑09‑1991 at the age of 87, buried on 21‑09‑1991 in Hijlaard.

6.       Elske (Ulbes) FABER, born on 13‑11‑1905 in Winsum, died on 10‑03‑1997 in Leeuwarden at the age of 91, buried in Boksum.

Married to Sied L WIERSMA, born on 06‑09‑1904 in Boksum, died on 29‑09‑2001 in Leeuwarden at the age of 97, buried on 04‑10‑2001 in Boksum.

7.       Klaaske (Ulbes) FABER, born on 13‑10‑1907 in Baarderadeel, died on 07‑07‑1995 at the age of 87, buried in Midwolde Gem. Leek Groningen.

Married at the age of 26 on 24‑01‑1934 in Baarderadeel to Theunis (Johannes) BOERSMA, 33 years old, predikant, born on 24‑10‑1900 at 00.30  in Leeuwarderadeel, died on 01‑04‑1983 at the age of 82, buried in Midwolde Gem. Leek  Groningen. Was studievriend van mijn vader (Dirk Zwart).Theunis heeft nog een ouder zusje gehad die geboren werd in 1898. Is 10 weken oud geworden en haar naam was Rienje. Zijn jongere zus heet ook Rienje geboren in 1901. Ouders waren Johannes (Theunis) Boersma en Aafke Wouda.

8.       Baukje (Ulbes) FABER, born on 03‑10‑1909 in Winsum, died on 19‑12‑1926 at 04.00  in Leeuwarden at the age of 17, buried in Hijlaard.

9.       Sake (Ulbes) FABER, born on 10‑03‑1913 in Baarderadeel, died on 09‑10‑2003 in Britsum at the age of 90, buried in Britsum.

Married at the age of 29 on 06‑05‑1942 in Baarderadeel to Blijke JONGBLOED, 23 years old, born on 21‑08‑1918 in Britsum, died on 11‑08‑1989 in Britsum at the age of 70, buried in Britsum.

 

VII.29          Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, born on 03‑09‑1875 at 04.00  in Winsum  Baarderadeel (religion: gereformeerd), died on 25‑01‑1964 in Utrecht at the age of 88, buried on 30‑01‑1964 in Utrecht; begraafplaats Tolsteeg. Het gezin verhuisde op 25 september 1928 naar Apeldoorn, Zuiderstraat 19. Son of Nammen (Obbes) de JONG (see also VI.8 on page 1) and Elske (Eelzes) SINNEMA, dienstbode  later veehoudster.

Publication of the banns on 08‑02‑1905 in Baarderadeel, married at the age of 29 on 25‑03‑1905 in Baarderadeel to Berdina (Johannes) HAITSMA, 23 years old, dienstbode, born on 29‑04‑1881 at 09.30  in Dongjum Franekeradeel, alle informatie  cbg af.2 1882-1906 3-4 Snee. Woonde 20-01-1902 in Amsterdam en vertrok op 6 juni 1902 naar Sneek. (religion: gereformeerd), died on 06‑07‑1968 in Utrecht at the age of 87, buried on 11‑07‑1968 in Utrecht;begraafplaats Tolsteeg. Was dienstbode bij H.H.Kuiper. Heeft ook geholpen bij Abraham Kuiper in Amsterdam.Bevolking schrijft:20-02-1902 gekomen uit Amsterdam.Vertrok uit gemeente Baarderadeel op 6 juni 1902 naar Sneek en daar ingeschreven op 23 juni 1902 (bev.ingekomenen 1900-1905, fiche 4). Woonde in Sneek bij Thomas Karst Dokkum geboren 29-04-1866, overleden 07-03-1905, doopsgezind, koopman. Getrouwd met Aagje Dekker die na het overlijden van haar man terugging naar Zaandam op 25-04-1905. De ouders van Thomas heten: Theunis Dokkum geboren 02-05-1836 te Warns, NH. winkelier. Janke v.d.Meulen geboren 12-07-1835. Dit echtpaar hadden nog een zoon Lolke en een dochter Rimpkje Idskje. De ouders van Theunis heten: Lolke (Liewes) Dokkum en Idskje  (Theunis) v.d.Zee. Daughter of Johannes (Tjepkes) HAITSMA, koemelker, and Jeltje (Ruurds) MEIJER.

From this marriage:

1.       Jeltje (Eelzes) de JONG, naailerares, born on 29‑07‑1905 at 08.30  in Huizum (religion: gereformeerd), died on 14‑12‑1988 at 00.30  in Halfweg at the age of 83, buried on 19‑12‑1988 in Zwanenburg ; Ned.Herv.begraafplaats. Zij verhuisde op 20 juni 1928 naar Nijemirdum.

Married at the age of 22 on 20‑06‑1928 in Huizum  Leeuwarderadeel to Dirk (Pieters) ZWART, 27 years old, Predikant, born on 22‑07‑1900 at 01.30  in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 20‑02‑1958 at 02.15  in Enkhuizen at the age of 57, buried on 24‑02‑1958 in Zwanenburg Ned. Herv. begraafplaats. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren. Piet, Berdina, Eelze Nammen, Hillie, Elsa, Nienke, Sjouwina Jelly, Dirk, Andries Lieuwe.

2.       Nammen Obbe (Eelzes) de JONG, born on 22‑05‑1909 at 08.00  in Huizum. Is getrouwd geweest met Fennigje Stoffer.Zij was weduwe van Steven Johannes Logtenberg (geboren 31-07-1909 te Epe,landbouwer en overleden op 12-07-1932 te Apeldoorn).Zij had uit haar 1e huwelijk een zoontje: Albert Jan geboren 03-09-1931 te Apeldoorn en overleden op 13-02-1932 te Apeldoorn.Zij hebben uit dit huwelijk 4 kinderen: Eelze Nammen(1934), Gerrit Jan (1936), Anthonia Lubertina (Toos)1939, is 30-12-2006 overleden aan hartstilstand, 67 jaar. Gecremeerd in Apeldoorn. en Berdina Wilhelmina(Dini)(26-09-1939, (laatste twee een tweeling).Hun moeder stierf toen zij zeer jong waren.Had tijdens de zwangerschap van de tweeling TBC opgelopen.Fennigje haar vader heette Gerrit Jan Stoffer en haar moeder was Teuntje Boer.Is naar Vancouver vertrokken en daar getrouwd met Helen Kort. Zij is overleden 29-01-2014 BC Canada en begraven op 31-01-2014, zelfde graf als haar echtgenoot.

Dini gehuwd met Andries van Unen, geb Wezep 26 april 1939 en overleden Kampen 21 april 2021. Died on 22‑04‑2006 in Vancouver BC Canada at the age of 96, buried on 27‑04‑2006 in Vancouver BC Canada.

Married at the age of 24 on 02‑11‑1933 in Apeldoorn to Fennigje STOFFER, 22 years old, zonder beroep, born on 22‑04‑1911 in Wilsum, died on 01‑12‑1941 at 0.400  in Apeldoorn at the age of 30. Overleden aan TBC! Haar ouders waren Gerrit Jan Stoffer en Teuntje Boer.

3.       Elske (Eelzes) de JONG, born on 06‑06‑1911 at 09.00  in Huizum (religion: gereformeerd), died on 15‑03‑1954 at 20.40  in Ede at the age of 42, buried on 19‑03‑1954 in Helledoorn alg.begraafplaats.

Married at the age of 35 on 17‑09‑1946 in Aalten. Gehuwd vanuit de pastorie van Ds. en Mw. Gerritsma. Spouse is Jan Hendricus de BOER, 31 years old, predikant, born on 11‑06‑1915 in Makkum (religion: gereformeerd), died on 27‑05‑1992 in Wageningen at the age of 76, buried on 01‑06‑1992 in Wageningen alg.begraafplaats. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren: Rudolf Jan 25-06-1947 te Monnikendam, gehuwd met Joke van Wijngaarden, zij hebben 3 kinderen: Tedde, Rense en Wiger. Berdina Elske  geboren 24 augustus 1949 te Helledoorn, overleden op 11 mei 2001 te Den Haag en daar op 18 mei 2001 begraven, begraafplaats St.Petrus Banden, Kerkhoflaan. Is na overlijden van zijn vrouw Els de Jong, nog 2x hertrouwd.

Uit 2e huwelijk wel kinderen, uit 3e huwelijk geen kinderen.3e huwelijk was met Heiltje (Heily)  Hogeboom geb. 11 juli1923 te Makkum. Zij is overleden 30 oktober 2020 te Wageningen en op 9 november 2020 begraven begraafplaats Leeuwerenk Wageningen.

 

4.       Sjoukje (Eelzes) de JONG (see also VIII.54 on page 1).

5.       Johannes (Eelzes) de JONG (see also VIII.55 on page 1).

 

VIII.54         Sjoukje (Eelzes) de JONG, born on 05‑09‑1912 at 18.00  in Huizum, died on 02‑07‑2001 in Ede at the age of 88, buried on 06‑07‑2001 in Aalten, daughter of Eelze (Nammens) de JONG (see also VII.29 on page 1) and Berdina (Johannes) HAITSMA, dienstbode.

Married at the age of 24 on 03‑11‑1936 in Aalten to Teade de BOER, 32 years old, born on 23‑02‑1904 in Bolsward, died on 26‑11‑1991 in Heerjansdam at the age of 87, buried on 30‑11‑1991 in Aalten alg.begraafplaats Berkenhove. Zijn ouders waren Yke de Boer en Antje hoekstra.

From this marriage:

1.       Ineke Berdina de BOER, born on 10‑12‑1937 in Aalten, died on 05‑09‑1995 in Emmercompascuum at the age of 57, buried on 19‑09‑1995 in Berkenhove te Aalten.

Married to Quiri HUIJSER, Predikant.

2.       Antje (Ankie) de BOER, born in Aalten.

Married to Johan V.D.BERG.

3.       Jelly de BOER, born in Aalten.

Married to Dick BOEKESTEIN.

4.       Elske de BOER, born in Aalten.

Married to Pieter RENKEMA.

5.       Yke Teade de BOER, born on 18‑09‑1944 in Aalten, died on 05‑11‑2019 in Weert at the age of 75, buried on 09‑11‑2019 in te Zoelen.

Married to Laura BIJL.

6.       Sjoukje de BOER, born in Hengelo.

Married to Wim WILBRINK.

7.       Eelze Nammen de BOER, born in Hengelo. Tearde Nammen 18 jarige zoon van Eelze is vrijdag 24 april 1998 door een vrachtauto overreden. Begrafenis vond plaats op 28 april 1998.

8.       Auke de BOER, born in Hengelo.

 

VIII.55         Johannes (Eelzes) de JONG, ambtenaar, born on 10‑07‑1927 in Huizum Leeuwarderadeel (religion: gereformeerd), died on 27‑08‑2001 at 11.00  in Utrecht at the age of 74, buried on 31‑08‑2001 in Utrecht. Is in zelfde graf begraven als zijn ouders, Tolsteeg begraafplaats, Opaallaan te Utrecht. Son of Eelze (Nammens) de JONG (see also VII.29 on page 1) and Berdina (Johannes) HAITSMA, dienstbode.

Married in de Bilt to Ida Wilhelmina PLOEGER, born in de Bilt.

From this marriage:

1.       Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG (see also IX.15 on page 1).

2.       Cornelis Ido (Johannes) (Ido) de JONG, born in Utrecht. Ido heeft als partner Sabina Scheggetman. Zij hebben 2 kinderen:

Bo geboren 20 oktober 2010 en Luuk geboren 20 juni 2012.Beide geboren te Utrecht.

 

IX.15 Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG, born in Utrecht, son of Johannes (Eelzes) de JONG (see also VIII.55 on page 1) and Ida Wilhelmina PLOEGER.

Married in Bilthoven, church marriage in Holy trinity Church Utrecht to Marlene van DIJK, born in Leerdam.

From this marriage:

1.       Anna( Johannes) de JONG, born in Bunnik.

2.       Lucas (Johannes) de JONG, born in Bunnik.

 

VI.14 Geert (Obbes) de JONG, born on 20‑09‑1838 at 23.00  in Dronrijp (religion: Ned. Herv.). Vertrokken op 1 maart 1865 naar Spannum. Died on 18‑09‑1898 at 02.00  in Huins  Baarderadeel at the age of 59, buried in Dronrijp. Uit dit huwelijk werd op 10 maart 1880, akte 28 een levenloos kind geboren van het vrouwelijk geslacht. Son of Obbe (Thijs) de JONG (see also V.2 on page 1) and Gettje (Nammes) ZIJTSAMA.

Married at the age of 38 on 30‑05‑1877 in Spannum. IJttje was bij huwelijk minderjarig. Spouse is Yttje (WYbes) BOUMA, 19 years old, born on 22‑02‑1858 at 07.30  in Wommels, died on 02‑12‑1918 in Dantumadeel at the age of 60, bij overlijdensbericht staat niet Yttje maar Ytje. Daughter of Wybe (Jans) BOUMA, slagter, and Trijntje (Ruurds) ADEMA. {She is later married at the age of 42 on 02‑06‑1900 in Baarderadeel to Jan (Tjeerds) de BOER, 38 years old, born on 05‑12‑1861 at 08.00  in Vrouwenparochie, died on 17‑03‑1917 at 07.00  in Kimswerd at the age of 55. Ouders: Tjeerd de Boer en Eelkje Kalma.}

From this marriage:

1.       Trijntje (Geerts) de JONG, born on 02‑07‑1883 at 07.00  in Huins, died on 20‑08‑1945 in Boksum at the age of 62.

Married at the age of 19 on 29‑11‑1902 in Baarderadeel to Jacobus (Tjeerds) de BOER, 26 years old, veehouder, born on 01‑03‑1876 at 13.00  in Vrouwenparochie Het Bildt, died on 29‑04‑1941 at 02.00  in Boxum Menaldumadeel at the age of 65. Uit dit huwelijk 9 kinderen: Anna, Eelkje geboren  8-02-1909 Boxum, akte 23 18.30 uur. Geert, Itje, Jan, Joukje, Tjeerd, Tjeerdje, Wybe.

Heb in archief gevonden dat dit echtpaar op 29-09-1926 en op 11-11-1927 levenloze kinderen hebben gehad, beide van het vrouwelijk geslacht. Ouders: Tjeerd de Boer en Eelkje Kalma.

2.       Wijbe (Geerts) de JONG, born on 15‑11‑1890 at 23.00  in Huins Baarderadeel, died on 01‑06‑1967 in Indiana USA at the age of 76.

3.       Antje (Geerts) de JONG, born on 19‑12‑1895 at 01.00  in Huins Baarderadeel, died on 02‑10‑1955 at the age of 59, buried in Hartwerd. Antje heeft testament laten maken bij Notaris Kingma Veenwouden op 19-09-1919.

Married at the age of 34 on 23‑04‑1930 in Wonseradeel to Johannes Henderikus HOEKSTRA, 34 years old, veehouder, born on 23‑06‑1895 at 12.00  in Sneek, died on 21‑01‑1962 at 00.20  in Hoogezand-Sappemeer at the age of 66. Volgens opschrift grafsteen heeft dit echtpaar een zoontje gehad die slechts enkele dagen geleefd heeft. Tjeerd geboren 28-10-1931 te Hartwerd, overleden 01-11-1931, 04.00 te Hartwerd, akte 143. Ouders: Tjeerd Hoekstra en Hieke Burenga.

 

V.5     Pieter (Thijs) de JONG, born on 04‑04‑1804 in Zweins, christened on 10‑06‑1804 in Zweins, died on 04‑03‑1872 at 01.00  in Zweins at the age of 67, son of Thijs (Jacobs) de JONG, huisman te Zweins, and Geertje OBBES (VEENSTRA) (see also IV.2 on page 1).

Married (1) at the age of 29 on 20‑04‑1833 in Franekeradeel to Eelkje (Meintes) POSTMA, born circa 1803 in Peins, died on 22‑08‑1845 at 22.00  in Zweins. Ouders: Meinte (Meintes) Postma en Fokje (Cornelis) Tichelaar Married (2) at the age of 41 on 16‑02‑1846 in Franekeradeel to Antje (Hendriks) REITSMA, born circa 1796, died on 02‑11‑1872 at 06.00  in Boer. Was eerder weduwe van Rients Yedes Hoekstra.Hij overleed 11 maart 1842, 48 jaar oud B5. Was geboren in 1794. Haar ouders waren Hendrik Douwes en Sytske Gerrits.

From the first marriage:

1.       Fokje (Pieters) de JONG, born on 21‑07‑1833 at 16.00  in Zweins, died on 31‑01‑1907 at 02.00  in Peins at the age of 73.

Married at the age of 26 on 07‑11‑1859 in Franekerdeel to Evert (Jelles) SIKKEMA, 30 years old, born on 19‑07‑1829 at 01.00  in Tzummarrum, died on 05‑05‑1916 at 05.00  in Harlingen at the age of 86. Uit dit huwelijk geboren. Pieter, Jelle, Systke, Eelkje, Geertje, Thijs, Pieter, Geertje. Ouders: Jelle Jans Sikkema en Systske Jans Siderius.

2.       Geertje (Pieters) de JONG, born on 26‑07‑1835 at 02.00  in Zweins, died on 15‑09‑1899 at 02.00  in Franeker at the age of 64.

Married at the age of 32 on 25‑11‑1867 in Franekerdeel to Auke Eeltjes) FENNEMA, 31 years old, born on 27‑05‑1836 at 21.30  in Deinum Menaldumadeel, died on 17‑03‑1916 at 05.00  in Franeker at the age of 79. Uit dit huwelijk Brant geboren 7 november 1868, akte 162. Getrouwd op 13-05-1893, akte 15 te Barradeel met Tietje de Haan, oud 27 jaar, die overleed op 17-05-1941, akte 50 te Harlingen. Brant is overleden op 14-01-1942 , akte 4 te Barradeel. Pieter geboren 25 mei 1870, akte 90 en is overleden 09-01-1872, akte 3 te Franekerdeel. Thijs geboren 16 juli 1871, akte 107. Getrouwd op 19-02-1914, akte 6 te Franeker met Jacobje Tichelaar, geboren 25-02-1869, akte 36 te Franeker.Overleden op 01-04-1935, akte 37 te Franeker. Thijs is overleden op 04-02-1942 , akte 26 te Franeker.Pieter geboren 1 mei 1874, akte 61 en overleden op 07-12-1875, akte 143 te Franekerdeel.Lijsbeth geboren 21 januari 1876 akte 16.Zij is overleden op 06-08-1904, akte 102 Franekerdeel. Ongehuwd. Allen geboren te Franekerdeel.Op 25-05-1878 wordt levenloos kind geboren. Ouders: Eeltje (Brands) Fennema en Lijsbert (Sjoerds) Wiglema.

3.       Thijs (Pieters) de JONG, boerenknecht, born on 21‑02‑1837 at 06.00  in Zweins, died on 14‑02‑1868 at 21.00  in Dronrijp at the age of 30. Ongehuwd.

4.       Fokeltje (Pieters) de JONG, born on 05‑03‑1839 at 02.00  in Zweins, died on 25‑12‑1905 at 16.00  in Welsrijp at the age of 66.

Married at the age of 24 on 20‑05‑1863 in Hennaarderadeel to Andreas (Jans) GILLEBAARD, 23 years old, born on 26‑09‑1839 at 09.00  in Welsrijp, died on 15‑04‑1872 at 06.00  in Welsrijp at the age of 32. Uit dit huwelijk geboren: Jan geboren 30-11-1863, akte 122 en overleden op 11-08-1864, blad 13. Jan geboren 09-06-1865, akte 61 te Welsrijp. Getrouwd op 31-03-1888, akte 6 te Hennaarderadeel met Trijntje Hannema. Trijntje is geboren te Baijum op 08-04-1867, akte 50. Haar ouders waren: Gerrit (Johannes) Hannema en Grietje (Lieuwes) Zijlstra. Jan is overleden op 14-01-1937, akte 5. Uit het huwelijk tussen Jan en Trijntje zijn 4 kinderen geboren. Doedtje geboren 26-08-1867, akte 113. Andrieske geboren 05-12-1872, akte 138. Haar vader was voor haar gebooorte in April 1872 overleden. Zij is getrouwd op 29-05-1898, akte 32 te Franeker met Ruurd Adema, geboren 24-01-1872, akte 20 te Franeker.Ruurd was schoenmaker.

Ruurd is overleden 20-01-1956, 20.00 u, akte 38 te Leeuwarden. Andrieske is overleden 19-01-1958, 15.00 u, akte 24 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren Pietje geboren 13-02-1899,17.30 u, akte 20 akte te Huizum.Pietje is overleden 12-06-1978 begraven te Tzum.

Auke geboren 25-04-1901,08.00 u, akte 92 te Huizum.Overleden 06-07-1902, 06.30 u. te Huizum.

 Ouders: Jan (Wesselius) Gillebaard en Franske (Boukes) Boukema.

5.       Meintje (Pieters) de JONG (see also VI.24 on page 1).

6.       Eelke (Pieters) de JONG, born on 21‑08‑1845 at 23.00  in Zweins, died on 16‑12‑1845 at 08.00  in Zweins, 117 days old.

 

VI.24 Meintje (Pieters) de JONG, born on 05‑02‑1842 at 23.00  in Zweins, died on 01‑09‑1871 at 11.00  in Zweins at the age of 29, daughter of Pieter (Thijs) de JONG (see also V.5 on page 1) and Eelkje (Meintes) POSTMA.

Married at the age of 20 on 24‑11‑1862 in Franekerdeel to Daniel (Gosses) DIJKSTRA, 31 years old, born on 12‑10‑1831 at 12.00  in Dronrijp, died on 21‑06‑1874 at 02.00  in Zweins at the age of 42. Ouders waren: Gosse Breends Dijkstra en Klaaske Klazes Postma.

From this marriage:

1.       Pieter (Daniels) DIJKSTRA, born on 04‑03‑1863 at 23.00  in Zweins, died on 06‑02‑1865 at 08.00  in Zweins at the age of 1.

2.       Gosse (Daniels) DIJKSTRA, born on 19‑02‑1864 at 04.00  in Zweins, died on 29‑02‑1864 at 07.00  in Zweins, 10 days old. Tweeling met Daniel.

3.       Daniel (Daniels) DIJKSTRA, born on 19‑02‑1864 at 05.00  in Zweins, died on 23‑02‑1864 at 18.00  in Zweins, 4 days old.

4.       Eelkje (Daniels) DIJKSTRA, born on 26‑07‑1867 at 23.00  in Zweins, died on 15‑10‑1874 at 21.30  in Zweins at the age of 7.

5.       Antje (Daniels) DIJKSTRA, born on 12‑03‑1869 at 23.00  in Zweins, died on 13‑08‑1869 at 20.00  in Zweins, 154 days old.

6.       Antje (Daniels) DIJKSTRA, born on 28‑08‑1870 at 04.00  in Zweins, died on 06‑12‑1937 at 08.30  in Tzum at the age of 67.

Married at the age of 25 on 30‑05‑1896 in Franekerdeel to Meinte (Pieters) BRUINSMA, 38 years old, born on 15‑02‑1858 at 07.30  in Tzum Franekerdeel, died on 08‑05‑1940 at 17.00  in Tzum at the age of 82. Voor zover ik heb kunnen vinden is uit dit huwelijk 1 kind geboren: Homme geboren 19-12-1897. Overleden 14-11-1970 te Tzum en aldaar begraven.Homme was getrouwd op 08-06-1922 te Hennaarderadeel met Akke Sipkema, geboren 16-11-1900 en overleden 13-07-1977, ook begraven te Tzum. Zijn ouders waren: Pieter (Homers) Bruinsma en Janke (Meintes) van der Berg.