Descendants of Pieter (Hayes) SWART

 

File††††††† : C:\PG30\NL\DATA\ZWART

Date†††††† : 08-02-2023

 

I.1††††† Pieter (Hayes) SWART, schoolmeester, born on 01‑01‑1633, died on 08‑04‑1698 in Oosternijkerk at the age of 65. Was naast schoolmeester ook dorpsrechter te Oosternijkerk.Waarschijnlijk afkomstig uit Holwerd, uit een schoolmeestersfamilie. Had een broer Jan, schoolmeester, notaris publicus in Holwerd en een broer Tjeerd, schoolmeester te Lioessens.Tjeerd laat op 5 juni 1712 kind dopen: Baukje. Er wordt geen naam van de moeder vermeld.Jancke Riensk was de 3e vrouw van Pyter Hayes.

Publication of the banns (1) in dokkum, married at the age of 40 on 29‑10‑1673 in Dokkum to Roelifke PIETERS, born wsl 1611, died wls 1671. Volgens trouwakte nr.885 was zij timmermans weduwe van Jan Clasen uit Dokkum.

Married (2) at the age of 50 on 25‑05‑1683 in Oosternijkerk to Jancke RIENKS, born nn, died on 27‑03‑1732 in Oosternijkerk.

From the second marriage:

1.†††††† Haye PIETERS (see also II.1 on page 1).

 

II.1†††† Haye PIETERS, born on 01‑01‑1684 in Oosternijkerk. Woont in 1732 te Oosternijkerk. Haye Pieters laat kind dopen op 9 maart 1732. Op 27 maart 1732 betaalt hij turf, die de armvoogden aan zijn moeder Jancke Rienks, voorgeschoten hadden. Verder over hem niets bekend. Son of Pieter (Hayes) SWART (see also I.1 on page 1) and Jancke RIENKS.

Child:

1.†††††† Pieter HAYES (see also III.1 on page 1).

 

III.1†† Pieter HAYES, arbeider, born on 09‑03‑1732 in Oosternijkerk, christened on 27‑03‑1732 in Oosternijkerk, died on 01‑01‑1781 in Oosternijkerk at the age of 48. Huurde een huis met land van Rienk (Pieters) Swart (1754-1781) en van zijn schoonzoon Hendrik Berends Ronnner (1759-1764), beide wonende Dokkum.

Pieter is arm geworden; de diaconie betaalde naast de medicijnen en de begrafeniskosten van zijn overleden vrouw Sjoukje, die bijna een halfjaar ziek geweest is. Ook het schoolgeld voor zijn oudste kind en het loon voor zijn huishoudelijke hulp.

Zelf was hij waarschijnlijk ook ziek geworden. Als hij later met zijn huishoudster Djoeke trouwt, krijgen zij een kind; de diaconie betaalt een nieuw pak kleren voor de doop. Later komt Pieter wat in beter doen; de steun die hij in 1768 ontvangen had moet hij terugbetaald hebben. De onkosten bij het overlijden van zijn 2e vrouw Djoeke moet hij zelf betaald hebben. Pieter was van 1777-1779 ouderling. Son of Haye PIETERS (see also II.1 on page 1).

Married (1) at the age of 27 on 08‑04‑1759 in Oosternijkerk to Sjoukje EVERTS, born circa 1741, died nn‑nn‑1768 in Oosternijkerk.

Married (2) at the age of 36 on 06‑11‑1768 in Oosternijkerk to Dieuwke (Dyuke) ANNES, dienstmeisje, born nn‑nn‑nn, died nn‑nn‑1771 in Oosternijkerk. Tjerk Annes was de vader van Djoeke.

Married (3) at the age of 39 on 01‑12‑1771 in Oosternijkerk to Maaike EVERTS, dienstmeisje, born circa 1748 in Oenkerk, died on 24‑05‑1780 in Oosternijkerk.

From the first marriage:

1.†††††† Lutske PIETERS (see also IV.2 on page 1).

2.†††††† Dirk (Pieters) SWART (see also IV.3 on page 1).

3.†††††† Haaije PIETERS. Was tweeling met Joukje. Christened on 04‑01‑1767 in Oosternijkerk, died on 20‑04‑1825 in Oosternijkerk at the age of 58.

4.†††††† Joukje (Pieters) HAYES. Was tweeling met Haye. Christened on 04‑01‑1767 in Oosternijkerk, died on 04‑01‑1767 in Oosternijkerk, 0 days old.

From the second marriage:

5.†††††† Anne (Pieters) RIEMERSMA, gardenier, born on 03‑07‑1769 in Oosternijkerk, christened on 04‑07‑1769 in Oosternijkerk. Deed op 25 mei 1809 belijdenis van zijn geloof te Oosternijkerk. Died on 20‑05‑1826 at 11.00in Oosternijkerk at the age of 56.

Married at the age of 27 on 14‑05‑1797 in Oosternijkerk to Sjoukjen (Tjerks) GRAAF, 23 years old, born on 10‑03‑1774 in Morra, christened on 01‑04‑1774 in Ee, died on 04‑05‑1824 at 09.00in Oosternijkerk at the age of 50. Moeder heette Klaaske Douwes, vader Tjerks Taekes getrouwd 25 -08-1765.

Vader is geboren 03-05-1742 te Morra.

From the third marriage:

6.†††††† Beitske PIETERS, born on 27‑10‑1772 in Oosternijkerk, christened on 15‑11‑1772 in Oosternijkerk, died 1816 in Morra.

Married at the age of 24 on 21‑05‑1797 in Oosternijkerk to Anne (Tammes) VAL, 27 years old, born on 18‑03‑1770 in Morra, died on 23‑12‑1822 at 04.00in Niawier at the age of 52. Uit dit huwelijk geboren.

1.Iebeltje geboren 26 februari 1798 Oosternijkerk en daar gedoopt op 25 maart 1798. Iebeltje is getrouwd op 8 mei 1828 met Jacob K.Braaksma,boerenarbeider, 23 jaar. Zijn ouders waren Kornelis andries Braaksma en Jantje Romkes. Iebeltje is overleden 20 juni 1844 te

Oostdongeradeel.

Iebeltje had voor haar huwelijk al een dochter: Beitske geboren 6 september 1825, die overleed op 2 jarige leeftijd op 10 juli 1828, 04.00 uur blad 23

In de overlijdensakte staat een onechte dochter van Iebeltje.

Uit dit huwelijk zijn geboren: Kornelis op 5 februari 1829, akte 26 Oostdongeradeel, hij was getrouwd 15-05-1863, akte 20 met Sibbeltje (Siegers) Kloostra, oud 23 jaar geboren te Niawier.Zij is overleden 03-01-1869, 14.00 uur te Niawier, akte B1.

Kornelis is overleden op 9 juli 1908 akte 72 Oostdongeradeel.

Beitske geboren op 17 februari 1831, akte 24 Oostdongeradeel en overleden op 19 augustus 1831, blad 22 Oostdongeradeel.

Anne geboren op 11 september 1832, blad 54 Westdongeradeel, is ongehuwd gebleven en overleden op 6 februari 1912 Oostdongeradeel, akte 17.

Jan geboren op 23 november 1834, akte 181 Westdongeradeel en daar op 5 januari 1935, blad 1 overleden.

2.Maaike geboren 16 november 1800 Morra en daar gedoopt op 14 december 1800. Overleden op 2 april 1818, blad 7, Oosternijkerk

3.Pieter geboren 19 oktober 1803 Morra en daar gedoopt op 13 november 1803.Was boerenknecht bij Sytsma Morra. Pieter is overleden op 6 juli 1847Oostdongeradeel.

4.Grietje geboren 2 juli 1807 Morra en daar gedoopt op 26 juli 1807, overleden 30 augustus 1807.

Anne was de jongste uit een gezin met 5 kinderen. Zijn vader heette Einte, zijn moeder was Iebeltje Gerrits.

Na het overlijden vanBeitske hertrouwt Anne met Trijntje Goves/Goffes op 10 mei 1816 Metslawier, akte 7.Zij was weduwe van Hilbrand Oedzes Dijkstra.

Trijntje is overleden 30 mei 1828, 12 uur, blad 19 te Niawier.

7.†††††† Haaije PIETERS (see also IV.13 on page 1).

8.†††††† Evertje (Pieters) ZWART (see also IV.16 on page 1).

 

IV.2†† Lutske PIETERS, christened on 01‑03‑1760 in Oosternijkerk, died on 16‑07‑1820 at 23.00in Niawier at the age of 60. Doet op 5 mei 1811 belijdenis van haar geloof. Daughter of Pieter HAYES (see also III.1 on page 1) and Sjoukje EVERTS.

Married at the age of 27 on 13‑05‑1787 in Oostdongeradeel to Douwe (Jakobs) JOUSTRA, 30 years old, arbeider, born on 01‑01‑1757 in Jouswier Oostdongeradeel, died on 08‑09‑1819 at 16.00in Oosternijkerk at the age of 62. Zijn ouders waren Jacob Jans en Hentje Pieters.

From this marriage:

1.†††††† Pieter (Douwes) JOUSTRA, boerenknecht, born on 23‑04‑1788 in Niawier, christened on 27‑04‑1788 in Niawier, died on 05‑06‑1820 at 16.00in Niawier at the age of 32. Ongehuwd.

2.†††††† Jacob (Douwes) JOUSTRA (see also V.2 on page 1).

 

V.2†††† Jacob (Douwes) JOUSTRA, born on 02‑08‑1794 in Oostdonderadeel, Nijkerk, christened on 24‑08‑1794 in Oosternijkerk, died on 15‑04‑1847 at 03.00in Niawier at the age of 52, son of Douwe (Jakobs) JOUSTRA, arbeider, and Lutske PIETERS (see also IV.2 on page 1).

Married at the age of 25 on 30‑05‑1820 in Oostdongeradeel to Korneliske (Eintes) BERGHUISTRA, 34 years old, born on 13‑12‑1785 in Oosternijkerk, christened on 03‑01‑1786 in Ee, died on 10‑02‑1848 at 11.00in Betterwird at the age of 62. Bij overlijden wordt achternaam Bergema gebruikt! Haar ouders waren Eint (Lolkes) Bergema en Dienke Dirks.

From this marriage:

1.†††††† Luitske (Jacobs) JOUSTRA, born on 15‑04‑1822 at 03.00in Niawier, died on 13‑02‑1891 at 07.30in Hantumhuizen at the age of 68.

Married at the age of 36 on 25‑05‑1858 in Westdongeradeel to Sjoerd (Ulbus) POSTHUMUS, 28 years old, gardenier, born on 06‑08‑1829 at 20.30in Hantumhuizen, died on 10‑07‑1890 at 18.00in Hantumhuizen at the age of 60. Zijn ouders waren: Ulbe (Klazes) Posthumus en Renske Eintes Berghuis.

 

IV.3†† Dirk (Pieters) SWART, slager/koopman, born on 07‑01‑1764 in Oosternijkerk, christened on 08‑01‑1764 in Oosternijkerk, died on 14‑11‑1831 at 13.00in Oosternijkerk at the age of 67. Had een sober bestaan, leverde geregeld schapenvlees en vet aan de diaconie voor de armen, soms ook wel aardappels en bonen. Wordt ook gardenier genoemd. Huurde waarschijnlijk enige grond. Nam op 20 november 1811 bij protocol de familienaam "SWART " aan. Volgens zijn handtekening in een acte van de burgerlijkestand schreef hij zelf zijn naam als Swart. Ook in andere officieŽle stukken werd de familienaam in deze tijd trouwens aldus gespeld.

Familienamen 1811. Heeft belijdenis gedaan op 14 mei 1819. Son of Pieter HAYES (see also III.1 on page 1) and Sjoukje EVERTS.

Married (1) at the age of 25 on 24‑05‑1789 in Oosternijkerk to Trijntje SAPES, 23 years old, born on 23‑02‑1766 in Metslawier, christened on 23‑02‑1766 in Oostdongeradeel, died voor 1795.

Married (2) at the age of 31 on 21‑02‑1795 in Oosternijkerk to Jeltje (Andries) VEENDORP, 22 years old, born on 11‑06‑1772 in Veenwouden, christened on 12‑07‑1772 in Veenwouden, died on 05‑07‑1806 in Oosternijkerk at the age of 34, daughter of Andries (Douwes) VEENDORP and Seelie (Seeltje) GERRITS, 1821 arbeidster te Grootegast.

Married (3) at the age of 44 on 03‑04‑1808 in Oosternijkerk to Gertje (Andries) VEENDORP, 22 years old, born on 01‑01‑1786 in Oosternijkerk, died on 08‑11‑1832 at 10.00 in Oosternijkerk at the age of 46, daughter of Andries (Douwes) VEENDORP and Seelie (Seeltje) GERRITS, 1821 arbeidster te Grootegast.

From the first marriage:

1.†††††† Pieter (Dirks) ZWART (see also V.4 on page 1).

From the second marriage:

2.†††††† Andries (Dirks) SWART (see also V.7 on page 1).

3.†††††† Douwe (Dirks) SWART (see also V.9 on page 1).

4.†††††† Joukje (Dirks) SWART (see also V.12 on page 1).

From the third marriage:

5.†††††† Jacob (Dirks) SWART, born on 17‑10‑1808 in Oosternijkerk, christened on 06‑11‑1808 in Oosternijkerk, died on 01‑11‑1808 in Burum, 15 days old.

6.†††††† Trijntje (Dirks) ZWART (see also V.15 on page 1).

 

V.4†††† Pieter (Dirks) ZWART, gardenier/slager, born on 15‑10‑1791 in Lioessens, christened on 30‑10‑1791 in Lioessens, died on 16‑10‑1858 at 23.00in Oosternijkerk at the age of 67. Deed belijdenis op 13 mei 18 Tzummarum, son of Dirk (Pieters) SWART (see also IV.3 on page 1) and Trijntje SAPES.

Married (1) at the age of 28 on 18‑05‑1820 in Oostdongeradeel to Antje (Renzes) WEIDENAAR, 19 years old, naaister, born on 29‑10‑1800 in Oosternijkerk, christened on 23‑11‑1800 in Oosternijkerk, died on 17‑01‑1823 at 09.00in Oosternijkerk at the age of 22, zuster van Trijntje Renzes Weidenaar, daughter of Renze (Sapes) WEIDENAAR, gardenier, and Aaltje HESSELS.

Married (2) at the age of 36 on 20‑06‑1828 in Oostdongeradeel to Sijke (Jans) SCHEEPSTRA, 32 years old, born on 10‑10‑1795 in Oosternijkerk (religion: Ned.Herv.), died on 03‑12‑1873 at 11.00in Oosternijkerk at the age of 78, ouders waren: Jan DaniŽls Scheepstra en Zijke Lieuwes Hoekstra.

From the first marriage:

1.†††††† Antje (Pieters) SWART, born on 03‑01‑1823 at 06.00in Oosternijkerk, died on 14‑03‑1823 at 19.00in Oosternijkerk, 70 days old.

From the second marriage:

2.†††††† Trijntje (Pieters) ZWART (see also VI.5 on page 1).

 

VI.5†† Trijntje (Pieters) ZWART, born on 12‑05‑1829 at 06.00in Oosternijkerk, christened on 14‑06‑1829 in Oosternijkerk, died on 02‑07‑1908 at 14.30in Morra at the age of 79, daughter of Pieter (Dirks) ZWART (see also V.4 on page 1) and Sijke (Jans) SCHEEPSTRA.

Married at the age of 27 on 17‑05‑1856 in Oostdongeradeel to Abe (Douwes) HOLWERDA, 31 years old, arbeider, born on 15‑11‑1824 at 20.00in Metslawier (religion: Ned. Herv.), died on 15‑07‑1868 at 18.00in Oosternijkerk at the age of 43, son of Douwe(Jans) HOLWERDA, koopman, and Renske (Jans) VLASTRA, dienstmeisje.

From this marriage:

1.†††††† Sijke (Abes) HOLWERDA (see also VII.2 on page 1).

2.†††††† Douwe (Abes) (Donald) HOLWERDA, born on 24‑09‑1858 at 06.00in Oosternijkerk, christened (Ned. Herv.) on 28‑11‑1858 in Oosternijkerk. Is in 1881 met "onbekende bestemming" naar Amerika vertrokken. Volgens gegevens Ancestry is Douwe vertrokken vanuit Rotterdammet schip Pieter Caland en in New York gearriveerd 21 maart 1881. Had als beroep farmer. Perminente vergunning gevraagd. Died on 07‑02‑1934 in Evergreen Park Cook Illenois at the age of 75, buried on 10‑02‑1934 in 119 Kedgie Worth Cook Oak Hill cemetery.

Married at the age of 23 on 18‑04‑1882 in Cook Illinois USA to Sieuke (Jitzes) de JONG, 21 years old, born on 23‑05‑1860 at 22.00in Oosternijkerk, died on 27‑03‑1896 in Chicago Cook Illenois at the age of 35, buried on 31‑03‑1896 in MT Greenwood Chicago. Ouders: Jitze (Kornelis) de Jong en Grietje (Ouwes) Talsma.

 

VII.2Sijke (Abes) HOLWERDA, arbeidster, born on 24‑02‑1857 at 21.00in Oosternijkerk, christened on 03‑05‑1857, died on 25‑07‑1937 at 04.00in Lioessens at the age of 80, daughter of Abe (Douwes) HOLWERDA, arbeider, and Trijntje (Pieters) ZWART (see also VI.5 on page 1).

Married at the age of 21 on 18‑05‑1878 in Metslawier; Oostdongeradeel. Moeder van Sijke was bij hun huwelijk al overleden. Spouse is Wiebe (Meinderts) de JONG, 22 years old, born on 03‑08‑1855 at 01.30in Lioessens, died on 26‑02‑1942 at 15.00in Lioessens at the age of 86. Volgens archief vind ik de volgende gegevens van kinderen:

Meindert geboren 4 november 1882 Lioessens, akte blad 66.Overleden 30-04-1886 te Lioessens 19.00 uur, akte 71.

Abe geboren 4 december 1880 Oostdongeradeel akte 188. Getrouwd op 20 juni 1912, akte 18 Oostdongeradeel met Doutje Triemstra, geboren 28 december 1887, akte 203 Oostdongeradeel.Abe is overleden in 1973.Doutje is overleden 08-05-1979 te Bolsward.Beide zijn begraven in Bolsward. Ouders van Wiebe waren: Meindert (Jans) de Jong en Sytske (Wiebes) Jeltema.

From this marriage:

1.†††††† Trijntje (Wiebes) de JONG, born on 26‑06‑1879 at 21.00in Lioessens, died on 01‑12‑1964 in Lioessens at the age of 85, buried on 05‑12‑1964 in Lioessens.

Married at the age of 21 on 11‑05‑1901 in Oostdongeradeel to Jan (Doedes) DOUMA, 24 years old, born on 02‑05‑1877 at 08.00in Paesens, died on 20‑01‑1966 in Lioessens at the age of 88, buried in Lioessens. Ouders Doede (Jilts) Douma en Jelske (Sjoukes) Luinstra.

 

V.7†††† Andries (Dirks) SWART, boer, born on 16‑11‑1796 in Oosternijkerk, christened (ned Herv) on 04‑12‑1796 in Oosternijkerk, died on 07‑06‑1849 at 08.00in Oosternijkerk at the age of 52. Als boer wist hij langzamerhand land te verwerven in de 30e-jaren, zodat hij bij zijn dood 27Ĺ pondemaat in bezit had. Maar hiervoor had hij geld moeten lenen, het meest bij de notaris in Metslawier aan wie hij bijna f.2000.00 schuldig was.

Het waren slechte jaren van 1845-1849 (aardappelziekte). Bij zijn dood was er actief f.3343.00 en passief f.4532.00. De notaris had het lot van de weduwe en haar 9 kinderen in handen. Hij achtte de weduwe flink genoeg om het bedrijf voort te zetten.

De oudste zoon Dirk, toen 19 jaar, hielp zijn moeder en is op het bedrijf gebleven tot hij 42 jaar oud trouwde. De andere broers en zusters waren intussen getrouwd op de jongste na, Pieter. Toen Durk trouwde nam Pieter de leiding van moeders bedrijf over in 1871. Hij was toen 25 jaar. In 1885 is hij getrouwd. Hij bleef op de boerderij wonen. Zijn moeder ging in het dorp wonen.De kinderen van Andries werden bij de burgerlijkestand ingeschreven met de familienaam "ZWART"; een geval van hypercorrectie.

In 1814, na de val van Napoleon, moet hij (met zijn broer?) de eerste geweest zijn die in Oosternijkerk oranje droeg en aldus in de kerk verscheen. Dit was den predikant Ds. Russingh niet naar den zin, die tegen den vader zei: Dirk Pieters, jou zoon is mij een ergernis.

Hij had een goede stem en zong gaarne des avonds bij de haard met zijn kinderen. Wel was hij lichamelijk zeer sterk maar nog vrij jong kreeg hij een tuberculeuze verzwering die ten slotte de dood veroorzaakte.

Zijn vrouw Trijntje, was het eerste meisje waarmee hij verkering had. Toen hij haar de eerste zondagavond wilde gaan bezoeken kwam hij haar onderweg tegen. Zij vroeg: live scoťsto hinne? Ik scoe nei dy ta! Son of Dirk (Pieters) SWART (see also IV.3 on page 1) and Jeltje (Andries) VEENDORP.

Married at the age of 28 on 20‑05‑1825 in Oostdongeradeel to Trijntje (Renses) WEIDENAAR, 21 years old, naaister, born on 04‑02‑1804 in Oosternijkerk, christened on 26‑02‑1804 in Oosternijkerk, died on 17‑06‑1889 at 09.30in Oosternijkerk at the age of 85. Toen Trijntje nog een klein kind was speelde ze met een vriendinnetje even buiten het dorp. Al spelende raakte zij onverwacht in een diepe sloot, waar ze niet meer uit kon komen. Haar speelmakkertje was nog te jong om te beseffen wat er geschied was. Ze liep terug naar het dorp al zingende:Rins Sape Nynke leit yn ť sleat. Hierdoor op het geval opmerkzaam gemaakt, konden de in de buurt wonende de kleine drenkeling nog juist op tijd redden. Daughter of Renze (Sapes) WEIDENAAR, gardenier, and Aaltje HESSELS.

From this marriage:

1.†††††† Dirk (Andries) ZWART, landbouwer, born on 17‑01‑1826 in Oosternijkerk, died on 22‑09‑1826 in Oosternijkerk, 248 days old.

2.†††††† Aaltje (Andries) SWART (see also VI.8 on page 1).

3.†††††† Dirk (Andries) ZWART (see also VI.9 on page 1).

4.†††††† Renze (Andries) ZWART, born on 03‑04‑1832 at 23.30in Oosternijkerk, christened on 29‑04‑1832 in Oosternijkerk, died on 09‑05‑1832 at 05.00in Oosternijkerk, 36 days old.

5.†††††† Jeltje (Andries) ZWART (see also VI.13 on page 1).

6.†††††† Renze (Andries) ZWART, landbouwer, born on 17‑02‑1835 at 06.00in Oosternijkerk, christened on 23‑03‑1835 in Oosternijkerk, died on 25‑03‑1837 at 03.00in Oosternijkerk at the age of 2.

7.†††††† Renze (Andries) ZWART (see also VI.15 on page 1).

8.†††††† Antje (Andries) ZWART, born on 16‑11‑1838 at 06.00in Oosternijkerk, christened on 30‑12‑1839 in Oosternijkerk, died on 11‑03‑1913 at 18.00in Oosternijkerk at the age of 74. Was verstandelijk niet helemaal volwaardig. Woonde sinds het 1e huwelijk van Pieter Andries Zwart met haar moeder in een huisje op" Boatehoeke" recht tegen over de weg naar Dokkum. Heeft nooit belijdenis van het geloof durven afleggen, maar was in al haar verstandelijke eenvoudigheid een vroom kind des Heeren. Ik (Dirk Pieters Zn) heb haar meermalen s'morgens als ik bij haar kwam, hardop horen bidden en psalmzingen o.a. "Geloofd zij God met diepst ontzag". Op haar sterfdag even voor haar dood vroeg haar broer Douwe haar: Ho is't'r mei Ane? Waarop haar rustig en welverzekerd antwoord luidde:"Ik gean nei hŻs".Ongeveer in diezelfde tijd heeft zij mij tot 3x toe nog iets willen zeggen, wat ik helaas niet meer heb kunnen verstaan. Zij kwam, heel veel bij ons thuis en wij kwamen veel bij haar. Op ons speelgoed (hoepel,polsstok) paste ze voortreffelijk. En men moest niet aan "de bern fen us Pieter" komen, dan stond het er slecht voor. Ik heb in het laatst van haar leven elke morgen als dat nodig was turven voor haar van de zolder moeten halen en waarschijlijk wel meer moeten doen. Als ik niet op tijd was, kwam ze me wel halen. "Annermoie" zullen we nooit vergeten.Toen is ze ontbonden om met Christus te zijn "naar huis" gegaan! Ongehuwd.

9.†††††† Joukje (Andries) ZWART (see also VI.19 on page 1).

10.†††† Douwe (Andries) ZWART (see also VI.20 on page 1).

11.†††† Baatje (Andries) ZWART (see also VI.24 on page 1).

12.†††† Pieter (Andries) ZWART (see also VI.25 on page 1).

 

VI.8†† Aaltje (Andries) SWART, winkelierster te Ee. Born on 21‑11‑1827 at 05.00in Oosternijkerk, christened on 16‑12‑1827 in Oosternijkerk, died on 13‑05‑1916 at 15.00in Ee at the age of 88, daughter of Andries (Dirks) SWART (see also V.7 on page 1) and Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Married at the age of 23 on 10‑05‑1851 in Oostdongeradeel to Hein(Marks) POSTMA, 32 years old, koopman, born on 04‑02‑1819 at 03.00in Wouterswoude, died on 27‑02‑1874 at 11.00in Ee at the age of 55. Zijn ouders waren Mark (Heines) Postma en IJtje (Falks) Wester.

From this marriage:

1.†††††† Trijntje (Heines POSTMA, born on 29‑01‑1853 at 07.00in Akkerwoude, died on 20‑07‑1907 at 12.30in Ee at the age of 54.

Married at the age of 24 on 17‑05‑1877 in Metslawier Oostdongeradeel to Sijtze (Gosses) VISSER, 27 years old, hofmeester op een stoomboot, born on 23‑06‑1849 in Ee, died on 23‑07‑1932 at 02.00in Ee Oostdongeradeel at the age of 83. Ouders van Sijtzes waren: Gosse (Sytses) Visser en Antje (Engels) Dijkstra.

2.†††††† Mark (Heins) POSTMA, winkelier, born on 07‑01‑1855 at 23.30in Ee, died on 12‑07‑1930 at 06.30in Ee at the age of 75. Heeft lange reeks van jaren een kruideniers-lapkewinkel gehad in Ee. Bezocht met een groot pak (Mars) op de rug lopend verschillende klanten te Metslawier, Oosternijkerk, Lioessens, Paesens, Anjum enz. Zeer zuinig. Verwierf zich een aardig kapitaaltje. Zeer luidruchtig van spreken.Wat druk. Op kantje van normaal.In vrede ontslapen op hooge leeftijd.

3.†††††† IJttje (Heines) POSTMA, born on 29‑06‑1857 at 23.00in Oosternijkerk, died on 26‑04‑1859 at 18.00in Oosternijkerk at the age of 1.

4.†††††† IJtje (Heines) POSTMA, naaister, born on 24‑04‑1859 at 13.00in Oosternijkerk, died on 18‑08‑1930 at 12.00in Leeuwarden at the age of 71.

Married at the age of 23 on 27‑07‑1882 in Metslawier; Oostdongeradeel to Wijtze (Gosses) VISSER, 30 years old, barbier, born on 05‑09‑1851 at 08.00in Ee (religion: Ned. Herv.), died on 08‑12‑1925 at 11.00in Oostdongeradeel at the age of 74. Uit dit huwelijk zijn meerdere kinderen geboren o.a.Gosse, Hein, Anna, Jeltje, Aaltje, Trijntje. Gosse woonde later in Kollum. Hein is op Ī 30 jarige leeftijd overleden, was idioot. Zijn Ned.Herv. gebleven; waarschijnlijk met de Doleantie niet overgegaan. Ouders van Wijtze waren :Gosse (Sytzes) Visser en Antje (Engels) Dijkstra.

5.†††††† Jeltje (Heines) POSTMA, born on 18‑04‑1861 at 09.00in Ee, died on 07‑04‑1936 at 06.00in Leeuwarden at the age of 74.

Married at the age of 31 on 18‑08‑1892 in Oostdongeradeel to Tjeerd (Renzes) ZWART, 24 years old, leraar, born on 03‑08‑1868 at 13.00in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 18‑11‑1948 at 02.45in Leeuwarden at the age of 80, buried on 22‑11‑1948 in Oosternijkerk. Bij bureau voor genealogie advertentie gevonden als dankbetuiging bij hun huwelijk in 1892. Hij was toen onderwijzer aan de Chr. school te Anjum. Later tot aan zijn pensionering Hoofd der Chr. school te Zwijndrecht. Was daar ook ouderling. Degelijk figuur, zeer principieel. Woonde sinds zijn pensioen in Leeuwarden. Voor zover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. Zijn vrouw was een volle nicht van hem. Son of Renze (Andries) ZWART (see also VI.15 on page 1) and Antje (Tjeerds) SIJTSMA.

6.†††††† Anna (Heins) POSTMA, born on 22‑02‑1863 at 21.00in Ee, died on 08‑04‑1936 at 11.00in Anjum at the age of 73.

Married at the age of 28 on 16‑05‑1891 in Oostdongeradeel to Jan (Harmen) DOUMA, 26 years old, born on 04‑07‑1864 at 00.30in Anjum, died on 22‑05‑1944 at 18.30in Lioessens at the age of 79. Ouders waren Harmen (Gerbens) Douma en Trijntje (IJpes) Kingma.

7.†††††† Andries (Heins) POSTMA, arbeider, born on 25‑10‑1864 at 05.00in Ee (religion: Ned. Herv.), died on 02‑05‑1926 at 20.30in Oostdongeradeel at the age of 61. Flinke principiŽle man. Ietje zelfbewust. Een keurig gelovig gezin. Uit dit huwelijk is een dochter Janke geboren op 31-08-1906 Ee. Janke overlijd op 27 jarige leeftijdte Leeuwarden, 06-08-1934, om 16.16 uur, akte A483 Was ongehuwd.

Is in militaire dienst geweest van 13 mei 1884 t/m 30 april 1891 (nr.51).

Married at the age of 37 on 29‑05‑1902 in Oostdongeradeel to Antje (Sjoerds) de GROOT, 36 years old, winkelierster, born on 08‑11‑1865 at 12.30in Westergeest, died on 28‑02‑1935 at 06.00in Ee at the age of 69. Ouders zijn Sjoerd de Groot en Janke Smeding.

 

VI.9†† Dirk (Andries) ZWART, graankoopman/boer, born on 22‑08‑1829 at 17.00in Oosternijkerk, christened on 11‑10‑1829 in Oosternijkerk, died on 11‑04‑1909 at 15.30in Oosternijkerk at the age of 79. In vroeger tijd althans vlas- en graankoopman en boer, woonde op Langgrouw. Krachtdadig bekeerd. Impulsief. In de 2e helft der 19e eeuw op de voorgrond tredende figuur op schoolgebied (voorzitter der schoolvereniging) en na de Doleantie ouderling bij de Geref. Kerk. Krachtige bidder. Wel de "bidjas" van Nijkerk genoemd. Eens stond het er financieel met de christelijke school te Nijkerk vrijwel hopeloos voor. Dirk (Andries) Zwart moet toen na verlof van den hoofdonderwijzer aan de kinderen de nood van de school hebben verteld en hen hebben gevraagd achter hun avondgebedje aan steeds te willen zeggen "Heere zegen onze Christelijke School". De kinderen beloofden dat en sindsdien heeft het er met de school nooit meer zoo wanhopig voorgestaan.Ongetwijfeld tot grote ergernis van het oude liberalisme, dat waar het kon, niets naliet om de christelijke school teNijkerk de enige in de omtrek, dwars te zitten.(ons dikwijls verteld door Vader(P.A.Zwart). Had 2 stiefdochters. Zijn vrouw Dieuwke was weduwe van Binne Boelens. Son of Andries (Dirks) SWART (see also V.7 on page 1) and Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Married at the age of 42 on 23‑11‑1871 in Oostdongeradeel to Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA, 32 years old, born on 28‑03‑1839 at 22.00in Ee, died on 15‑01‑1923 at 06.00in Oosternijkerk at the age of 83, buried in Oosternijkerk. Ouders waren Meindert (Pieters) Meindertsma en Maaike (Eelkes) Idsardi. {She was prior married at the age of 26 on 18‑05‑1865 in Oostdongeradeel to Binne (Johannes) BOELENS, 25 years old, landbouwer, born on 27‑04‑1840 in Oostdongeradeel, died on 11‑12‑1869 at 23.00in Oosternijkerk at the age of 29. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Maaike geboren 3 mei 1866, blad 36 Oosternijkerk. Getrouwd op 17 mei 1888, akte 23 te Oostdongeradeel met Oeble Ypes Viersen, geboren 7 december 1859, blad 48 Oostdongeradeel en is overleden 10 februari 1947. Maaike is overleden 3 maart 1904 03.00 uur te Leeuwarden, akte A134.Maaike en Oeble zijn beide in Lioessens begraven.

Ouders van Oeble waren: Ype Oebeles Viersen en Antje Haijes Mennema.

Antje Viersen geboren 22 november 1889, akte 187 Drachten. Zij trouwt met Kornelis de Boer,geboren te Anjum 31-08-1890, 11 mei 1920, akte 23. Oostdongeradeel.Antje overleden 21-06-1975 en begraven in Anjum.Kornelis is overleden in juli 1983 te Metslawier.

Dieuwke Viersen geboren 10 april 1891, akte 75 Oostdongeradeel.Dieuwke is overleden 10-03-1973 en begraven te Anjum.

Ype Viersengeboren 26 februari 1893, akte 50 Oostdongeradeel. Hij trouwt 20 mei 1920, akte 44, Oostdongeradeel met Janke Brouwer, geboren 28-04-1899.Ype is overleden 09-09-1982 en begraven te Middenmeer, alg. begraafplaats.Zoon Oeble geboren 20-05-1926 Lioessens is overleden 28-01-2015 Swifterband, begraven alg. begraafplaats Dronten. Janke Brouwer is overleden 24-09-1976. Begraven Middenmeer alg. begraafplaats.

Binne Viersengeboren 10 augustus 1898, akte 143 Oostdongeradeel.Binne is overleden 21-07-1982 en begraven te Anjum.

Ouders waren: Johannes (Minnes) Boelens en Grietje (Binnes) Bloemsma.}

From this marriage:

1.†††††† Trijntje (Dirks) ZWART, born on 20‑08‑1872 at 03.00in Oosternijkerk, died on 20‑02‑1953 in Dordrecht at the age of 80, buried on 25‑02‑1953 in Dordrecht.

Married at the age of 33 on 14‑09‑1905 in Oostdongeradeel to Willem (Derks) SCHEPEL, 26 years old, predikant, born on 26‑12‑1878 at 19.00in Appingendam (religion: gereformeerd), died on 14‑03‑1952 at 14.30in Appingendam at the age of 73, buried in AppingendamRUSTHOF. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.

1.Dirk geboren 24-07-1906 Amsterdam.Is op 10 september 1966 overleden en op 14 september 1966 begraven in Heereveen.Was ongehuwd en wiskunde leraar.

2.Derk geboren 13-08-1907 Amsterdam.Is getrouwd met Wilhelmina Scheffelaar.Wonen in AustraliŽ.Derk Overleden 13-09-1990 in Nederland.

3.Klaas geboren 16-02-1909 Oostdongeradeel.Is getrouwd met Jannetje Jacomina Maria Wisse, geboren 5 maart 1913 te Dordrecht en overleden 3 juli 1992 te Dordrecht. Begraven op 8 juli 1992 te Helledoorn. Was sinds 26 november 1981 weduwe van Klaas Schepel.

4.Dieuke geboren 07-02-1910 Oostdongeradeel, akte 025.Is getrouwd met Antonius Fransiscus Schouten.geboren 08-02-1899 te Gorichem, overleden 20-08-1969 te Deventer en aldaar op de alg Begraafplaats begraven op 23-08-1969.Zij is in 1992 overleden.

5.Andries geboren 10-02-1912 Marum.Is getrouwd met Neeltje de Vries, geboren 02-08-1915 en overleden 01-07-1979.Andries is overleden 01-04-2002 te Groningen.Beiden zijn begraven op de begraafplaats de Boskamp in Assen.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Willem, Lealke en Trijntje en waarschijnlijk een aangenomen dochter Hadassa Loopuit.

6.Grietje geboren 19-06-1913 Marum 13.00 uur akte 101, overleden 15-12-2007 te Zwolle.Begraven Kranenburgbegraafplaats te Zwolle

7.Janna geboren 27-09-1916Marum, overleden 01-02-2000 te Zwolle.Eveneens begraven Kranenburgbegraafplaats te Zwolle.

8.Zwaantje geboren 05-10-1918 Marum.Overleden 21-04-2012 te wolpheze.

2.†††††† Zwaantje (Dirks) ZWART, born on 01‑09‑1874 at 09.00in Oosternijkerk, died on 21‑11‑1883 at 12.00in Oosternijkerk at the age of 9.

3.†††††† Andries (Dirks) ZWART (see also VII.19 on page 1).

4.†††††† Baukje (Dirks) ZWART, born on 20‑10‑1878 at 09.00in Oosternijkerk, died on 28‑11‑1879 at 04.00in Oosternijkerk at the age of 1.

5.†††††† Meindert (Dirks) ZWART (see also VII.22 on page 1).

6.†††††† Baukje (Dirks) ZWART, born on 09‑07‑1883 at 23.30in Oosternijkerk, died on 14‑03‑1894 at 14.00in Oosternijkerk at the age of 10.

 

VII.19††††††††† Andries (Dirks) ZWART, landbouwer, born on 19‑10‑1876 at 20.00in Oosternijkerk, died on 23‑09‑1947 in Drachten at the age of 70, buried on 27‑09‑1947 in Drachten, Ī 1916 vertrokken naar Nieuw Beets, later naar Olterterp. In 1933/34 de boerderij opgegeven en toen naar Drachten waar ze eerst een sigarenwinkel hadden. De meisjes later een manifacturieren- handwerkwinkel.De meisjes hadden na hun huwelijk (1943) een leesbibliotheek. Financieel heeft hij in Nieuw Beets mede t.g.v. de oorlogsomstandigheden en veeziekte grote klappen gehad met het gevolg dat hij ten slotte alles heeft moeten verkopen en zijn geld geheel kwijt was. Maar voor Gods kerk en koninkrijk heeft hij zeer veel gedaan. Zeer stuwende kracht geweest voor de oprichting van de christelijke school en de constitionering van de Gerefomeerde Kerk te Nieuw Beets. Eerst preeklezen in de huiskamer, later in de schuur, ten slotte eigen kerkgebouw. Was ook tijdlang wethouder van Opsterland. Son of Dirk (Andries) ZWART (see also VI.9 on page 1) and Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA.

Married at the age of 29 on 24‑05‑1906 in Oostdongeradeel to Maaike (Jans) van den BERG, 26 years old, born on 02‑04‑1880 at 01.30in Wierum, died on 01‑02‑1952 in Nes at the age of 71, buried on 05‑02‑1952 in Drachten, ouders waren Jan Hoites van den Berg en Akke Dirks de Vries.

From this marriage:

1.†††††† Dieuwke (Andries) ZWART, born on 27‑04‑1907 in Oosternijkerk, christened on 28‑04‑1907 in Oosternijkerk, died on 11‑09‑1985 in Drachten at the age of 78, buried on 16‑09‑1985 in Slingehof te Drachten.

Married at the age of 22 on 24‑04‑1930 in Opsterland to Gerrit BOERSMA, 27 years old, bakker, born on 12‑10‑1902 at 21.00in BornbergumSmallingerland, died on 11‑11‑1976 in Drachten at the age of 74, buried on 16‑11‑1976 in DrachtenSlingenhof. Dit echtpaar zij hebben` 10 kinderen: Wiebe, Maaike, Boukje, Petronella, Dirk, Tipke, Akke, Jan Wiebe, Gerrit en Yke. Ouders waren: Wybe Boersma en Baukje van Koningsveld.

2.†††††† Dirk (Andries) ZWART, boer, born on 23‑03‑1908 in Oosternijkerk, christened (gereformeerd) on 29‑03‑1908 in Oosternijkerk, died on 28‑07‑1989 in Trenton Ontario Canada at the age of 81. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren.

Andries(01-06-1934), Maaike(13-07-1937), Sjoukje(19-12-1938) deze linkderen zijn geboren in Lutjepost, Achtkarspelen. Ebele:overleden 24-05-1941, 27 dagen oud.Dieuwke, Ebele,Thomas, Gjalt,Trijntje en Gertrude.Waren eerst woonachtig in Oudemirdum. Ten tijde van hun huwelijksdag in dienst bij Holbe v.d.Goot. Beste mensen. De vrouw uit een zeer degelijke gereformeerde familie. Haar vader jarenlang ouderling v.d. geref. kerk o.a. te Nijemirdum. Dirk een degelijke man, wat ouderwets van inslag. Principieel gereformeerd. Eerst klein boerderijtje te Siegerswoude, later klompenhandel etc.te Buitenpost. Aanvankelijk schraal bestaan.Geemigreerd naar Canada in april 1951 Trenton. De familie woont nog steeds in Canada. De kinderen hebben allen engelse namen aangenomen. In 1988 hadden zij 34 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.De namen van de kinderen zijn nu: Andrew, Lorraine getrouwd met Walter Vos. Mary getrouwd met Francis de Vries. Shirley getrouwd met David Witt. Dorothy getrouwd met William Bruins. Abel getrouwd met Caroline. Thomas, Gerald getrouwd met Grace. Thelma getrouwd met Raymond Bouma. Trudy getrouwd met Jake Berga. Married at the age of 25 on 11‑05‑1933 in Buitenpost to Pietje (Eabeles) TALSTRA, 23 years old, born on 02‑06‑1909 in Suawoude (religion: gereformeerd), died on 27‑03‑2000 in Cambellfors Ontario Canada at the age of 90.

3.†††††† Akke (Andries) ZWART, verpleegkundige, born on 24‑04‑1909 in Oosternijkerk, christened (gereformeerd) on 25‑04‑1909 in Oosternijkerk, died on 23‑08‑2009 in Ermelo at the age of 100, buried in Ermelo.

Married at the age of 28 on 19‑08‑1937 in Meppel to Ype POSTMA, 23 years old, zakenman, born on 22‑04‑1914 in Ermelo (religion: gereformeerd), died on 17‑04‑1977 in Ermelo at the age of 62. Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren:

Jelle, Maaike, Otje, Andries, Pieter, Joke, Ekie, Geert, Dirk-Jan, Johanna Jacoba en Henricus.

Jelle geboren 27-04-1941 te Ermelo is overleden 18-04-2000 te Woudenberg.

4.†††††† Jan (Andries) ZWART, pluimveehouder, born on 27‑05‑1910 in Oosternijkerk, christened (gereformeerd) on 29‑05‑1910 in Oosternijkerk, died on 03‑01‑2001 in Ermelo at the age of 90. Had eerst de bakkerszaak van zijn zwager Gerrit Boersma in Driesum gekocht. Die later weer verkocht.Is toen in Ermelo een pluimveehouderij begonnen. Hun dochter Theuni geboren 02-09-1938 Dantumadeel, is na een noodlottig ongeval te Murmerwoude op 17 november 1961 overleden en te Damwoude begraven op 21 november 1961. Zij was verloofd met Rinus Meyboom. Hun andere dochter Maaike geboren 04-02-1942 Dantumadeel is getrouwd met Klaas van der Wal.

Married at the age of 26 on 28‑05‑1936 in Driesum to Aaltje TERPSTRA, 23 years old, born on 17‑08‑1912 in Rinsumageest (religion: gereformeerd), died on 19‑05‑2006 in Harderwijk at the age of 93. Haar ouders waren: Johannes Terpstra en Theuniske Wiegersma.

5.†††††† Renske (Andries) ZWART, born on 12‑02‑1912 in Oosternijkerk, christened on 18‑02‑1912 in Oosternijkerk, died on 12‑07‑1997 in Drachten at the age of 85, buried on 17‑07‑1997 in Aalsum. Haar zuster Akke vertelde mij (Nienke); toen Renske jong was vroeg ze aan mijn vader (Dirk Pieters) Zwart, als jij straks dominee bent wie moet dan het huishouden doen. Mijn vader had toen tegen haar gezegd: dan vraag ik of jij mij komt helpen. Ze is dement geworden en werd verpleegd in een tehuis te Drachten.

Married at the age of 23 on 16‑05‑1935 in Smallingerland to Rients (Jouwerts) TURKSTRA, 25 years old, garagehouder, born on 07‑11‑1909 in Betterwird, died on 26‑02‑1988 in Drachten at the age of 78, buried in Aalsum. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren.

Maaike, Jantje, Andrea, Jouwert, Andries, Antje en Jan. Son of Jouwert (Hessels) TURKSTRA (see also VII.37 on page 1) and Jantje (Jans) BOERSMA.

6.†††††† Trijntje (Andries) ZWART, born on 03‑01‑1914 in Oosternijkerk, christened on 04‑01‑1914 in Oosternijkerk, died on 29‑10‑2001 in Emmeloord at the age of 87, buried in Emmeloord.

Married at the age of 20 on 24‑05‑1934 in Beetsterzwaag to Dirk (Andries) KOOPMANS, 24 years old, timmerman, born on 03‑02‑1910 in Sneek, died on 22‑02‑1993 in Emmeloord at the age of 83, buried on 26‑02‑1993 in Emmeloord. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Andries, Erna, Dick.

7.†††††† Zwaantje (Andries) ZWART, born on 13‑01‑1916 in Nieuw Beets, christened on 16‑01‑1916 in Nieuw Beets, died on 22‑07‑1972 in Belleville Ontario Canada at the age of 56.

Married at the age of 29 on 23‑08‑1945 in Drachten to Gerrit van den BOOGERD, 24 years old, born on 08‑09‑1920 in Gouda, died on 22‑07‑1992 in Belleville Ontario Canada at the age of 71, buried on 24‑07‑1992 in Belleville Ontario Canada. Zijn destijds naar Canada geemigreerd. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Cornelis, Maaike, Andries.

8.†††††† Siebrechje (Andries) ZWART, born on 12‑01‑1920 in Nieuw Beets, christened on 13‑01‑1920 in Nieuw Beets, died on 13‑10‑2016 in Zevenhuizen at the age of 96, buried on 19‑10‑2016 in Zevenhuizen.

Married (1) at the age of 26 on 19‑05‑1946 in Oostdongeradeel to Hendrik de VRIES, 34 years old, born on 30‑07‑1911 in Nes, died on 18‑10‑1974 in Wijnjewoude at the age of 63, buried on 23‑10‑1974 in Nes.

Married (2) at the age of 64 on 14‑12‑1984 in Zevenhuizen Groningen to Roel PIJPKER, 63 years old, born on 05‑09‑1921 in Zevenhuizen, died on 25‑03‑1997 in Zevenhuizen at the age of 75. Begraven op de begraafplaats te Zevenhuizen, gemeente Leek, Vak E.foto grafsteen.

 

VII.22††††††††† Meindert (Dirks) ZWART, landbouwer, born on 04‑04‑1881 at 23.30in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 21‑01‑1971 in Leeuwarden at the age of 89, buried in Oosternijkerk. Meindert was landbouwer te Oosternijkerk, eerst wonende in het huis van zijn ouders, later in dat van zijn neef Pieter Douwes Zwart.Tijdlang gekuurd in Sonnevanck. Stille zwijgzame figuur. Echter op theologisch gebied voor een leek zeer deugdelijke kennis van zaken. Voortdurend ouderling. Was van 1920-1941 voor de A.R.-partij lid van de gemeenteraad van Oostdongeradeel; erevoorzitter gereformeerde jongelingsvereniging; 20 jaar ouderling geref. kerk. Leidende plaats in Patrimonium ter plaatse en in C.B.T.B. in de regio. Verschillende malen bestuurslid christelijke school Oosternijkerk (aanvulling gekregen van J.M.Swart).Hun zoon Jan heeft later weer de naam Zwart laten veranderen in de oorspronkelijke naam "Swart".

Uit dit huwelijk zijn naast de genoemde kinderen nog geboren:

levenloos (dochter) 26 januari 1911. Levenloos (zoon) 1 september 1916.Levenloos (zoon) 28 juni 1919. Son of Dirk (Andries) ZWART (see also VI.9 on page 1) and Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA.

Married at the age of 29 on 26‑05‑1910 in Ternaard to Jantje (Jans) van der KOOI, 27 years old, born on 03‑11‑1882 at 02.00in Oostrum, died on 19‑02‑1970 in Leeuwarden at the age of 87, buried in Oosternijkerk. Haar ouders waren: Jan Hedzers van der Kooi en Aaltje (Gerrits) Sinia.

From this marriage:

1.†††††† Dr. Jan (Meinderts) SWART (see also VIII.19 on page 1).

2.†††††† Dirk (Meinderts) ZWART, born on 14‑05‑1922 in Oosternijkerk, died on 10‑03‑1993 in Leeuwarden at the age of 70, buried in LeeuwardenNoorderbegraafplaats. Uit dit huwelijk 3 kinderen geboren.:

Meindert getrouwd met Philomena Agnes Johanna Maria Rovers, te Roosendaal.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Dieter, Andries Willem, Nynke Anneke, Piter Rinse en Jelle Meindert.

Sjoerdsje (Roepnaam Sjoeke) is tweeling met Jantsje. Is getrouwd met Arno Muis en zij hebben 4 kinderen: Jelte Klaas, Bouke Dirk, Welmoed Henrieke en Hedwich Rinske.

Jantsje is tweeling met Sjoerdsje. Is getrouwd met Wietze Anne Woudstra. Zij hebben 4 kinderen: Jelmer Anne,Steffen Dirk, Ydwer Rinske en Rimmer Tjitte. Married at the age of 34 on 08‑11‑1956 in Oosterwolde to Rinske TAEKEMA, 28 years old, born on 29‑10‑1928 in Duurswoude, died on 11‑10‑2003 in Leeuwarden at the age of 74, buried on 16‑10‑2003 in Leeuwarden Noorderbegraafplaats.

3.†††††† Andries (Meinderts) ZWART, born on 19‑09‑1923 in Oosternijkerk, died on 10‑04‑1979 in Pulnam Ontario Canada at the age of 55. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren.

Meindert (Michael Andrew), getrouwd met Sharon Ann Kernohan. Zij hebben 3 kinderen: David Maurice; Christine Emma; Jonathan William Henri.

Trijntje (Nina) getrouwd met Michael Brian Dupuis. Zij hebben 4 kinderen: Andrea Margret; Tara Lynn; Elizabeth Ann; Nicole Alexandra.

Jouke (Jake) getrouwd met Heather Margaret Banfield. Zij hebben 4 kinderen: Andrew John; Daniel Kenneth; Michael Sym; Peter Oliver.

Jantje (Jeanette) getrouwd met Davind Carey Thompson.

Clara getrouwd met Herman Klingenberg. Zij hebben 3 kinderen: Shawn Andrew; Ian Christoper; Kevin Allen.

Alice Joyce getrouwd met Robert Keith Bumstead. Zij hebben 1 kind: Cynthia Taralee.

John Steven getrouwd met Beverly Faye Devolin. Zij hebben 1 kind; Emma Faye.

Peter Derrick getrouwd met Heather Ann Hiemstra. Zij hebben 2 kinderen; Benjamin Andrew; William Martin.

Philip John getrouwd met Evelyn Brenda Fintelman. Zijn hebben 2 kinderen; Timothy Ryk; Justin Andrew.

Married in Metslawier, church marriage in Oosternijkerk to Saakje HOEKSTRA, born in Oosternijkerk.

4.†††††† Aaltje (Meinderts) ZWART, born on 10‑07‑1925 in Oosternijkerk, died on 17‑06‑2004 in Leeuwarden at the age of 78, buried on 22‑06‑2004 in Wirdum.

Married in Metslawier to Reindert REITSMA, born in Birdaard. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren.

Jantje, Kees, Trijntje, Kees, Jan Meindert,Berber, Dieuwke en Atsje.

Meindert woont in Leeuwarden.

5.†††††† Dieuwke (Meinders) (Joyce) ZWART, born on 28‑05‑1927 in Oosternijkerk, died on 05‑03‑2011 in Wellinghton Canada at the age of 83, buried on 09‑03‑2011 in Quaker CemeteryBloomfield.

Married at the age of 27 on 14‑04‑1955 in Christchurch†† New Zeeland to Sander de HAAN, 25 years old, born on 25‑09‑1929 in Amsterdam, died on 02‑01‑2016 in Wellington Ontario Canada at the age of 86. Woonden eerst in New Zeeland en zijn later naar Canada geemigreerd.In de rijksarchieven verlovingsadvertentie gevonden 28 mei 1954. Er was een receptie en tevens gelegenheid afscheid te nemen voor hun vertrek. De receptie werd gehouden van 16.30-18.00 uur in "Jong Leven" Lekkumerweg 85 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren:

Patricia Christine, Derrek Michael, Anna Jane.

6.†††††† Gerritje (Meinderts) ZWART, born on 01‑05‑1928 in Oosternijkerk, died on 24‑09‑1998 in Gorinchem at the age of 70, buried on 29‑09‑1998 in Oosternijkerk, advertentie "Trouw".

Married at the age of 30 on 01‑05‑1958 in Metslawier to Marius Johan OTTINK, 25 years old, born on 01‑09‑1932 in Rotterdam, died on 05‑08‑2005 in Gorichem at the age of 72, buried on 12‑08‑2005 in Oosternijkerk. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren:

Dieuwke Jantje (Djoke) haar partner Frans Dubbeldam en kinderen: Boaz Johannes, Amoz Jan en Noam.

Evert en partner Karin de Bresser en hun kinderen Vera en Tjitske.

Ellen Maria en haar partner Benedict BŲhm en kinderen: Maarten Jan, Ruben Johannes en Eefje.

Nienke en haar partner Tom van Nijen en hun kinderen David Auke, Aron Meindert en Micha. Zijn ouders waren Evert Ottink en Maria Johanna Duhen.

7.†††††† Trijntje (Meinders) ZWART, born on 24‑06‑1929 in Leeuwarden, died in canada. In Canada heet ze Nina. Haar man Philip Glass. Married in Etobicoke Ont. Canada to Philips GLASS, born in BuljkeszJoegoslavie, died in in Canada.

 

VIII.19†††††††† Dr. Jan (Meinderts) SWART, indoloog, born on 30‑05‑1912 in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 15‑03‑2014 in Haulerwijk at the age of 101, buried on 21‑03‑2014 in Oosternijkerk. Was naast indoloog ook Dr.in de geschiedenis, gestudeerd aan het Geref. Gymnasium te Leeuwarden en Universiteit te Utrecht.Daar gepromoveerd op 12 juni 1939 op proefschrift:A.J.Duijman v.Twist, een hist.lib.staatsman 1809-1887.Spoedig daarop naar IndonesiŽ vertrokken. Heeft ook gewerkt als Rector Christelijke Scholengemeenschap te Assen,was enthousiast docent geschiedenis. Stille figuur. Is voor een groot deel verantwoordelijk voor dit geslachtsregister, naast Dirk (Pieters) Zwart en Nienke (Dirks) Zwart.Heeft bij protocol weer de familienaam"SWART " aangenomen. Son of Meindert (Dirks) ZWART (see also VII.22 on page 1) and Jantje (Jans) van der KOOI.

Married at the age of 26 on 19‑04‑1939 in Leeuwarden to Maria Louisa (Marijke) van der BEEK, 25 years old, born on 02‑10‑1913 in IJlst, died on 18‑02‑2007 in Leeuwarden at the age of 93, buried on 22‑02‑2007 in Oosternijkerk.

From this marriage:

1.†††††† Meindert (Jans) SWART, born in Jogjakarta Indonesie. Zij hebben 3 kinderen: Jan en Dana en hun kinderen: Benjamin, Johanna. Neeltje Barbera (Berber) en John en kinderen: Merel, Robin en Christian. Maria Louise 2 kinderen Miranti Wouter.Klaas zie elders.

Volgens advertentie bij overlijden van zijn moeder heb ik gelezen dat Meindert een nieuwe levenspartner heeft Betty Groothuis, na overlijden van zijn vrouw.

Married in Assen to Alice Barbara (Jes) MIDDELHOEK, 26 years old, born on 11‑10‑1941 in Rotterdam, died on 19‑08‑1994 at the age of 52, buried in Beetsterzaag alg.

2.†††††† Klaas (Jans) SWART, arts, born in Leeuwarden. Ze hebben 4 kinderen: Gertruida Wietske, Annechien Geesien, Andries en Nynke Marijke.

Married in Amsterdam to Wietske van TIL, born in Middelstum.

3.†††††† Miranti (Jans) SWART, born in Hoogeveen.

Married in Delft to Robert STEIJGER, born in Delft. Zij hebben 2 kinderen: Miranti en Wouter.

 

VI.13 Jeltje (Andries) ZWART, born on 17‑06‑1833 at 18.00in Oosternijkerk, christened on 14‑07‑1833 in Oosternijkerk, died on 18‑09‑1859 at 03.00in Oosternijkerk at the age of 26. Jeltje is overleden in kraambed na de geboorte van Gerben die werd geboren op 14 september 1859 en overleed 3 dagen later op 17 september 1859. Daughter of Andries (Dirks) SWART (see also V.7 on page 1) and Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Married at the age of 22 on 22‑05‑1856 in Oostdongeradeel to Jacob (Sijbes) KOOPMANS, 23 years old, bakker, born on 02‑02‑1833 at 23.00in Oosternijkerk, christened on 24‑02‑1833 in Oosternijkerk, died on 16‑10‑1908 at 19.30in Oostdongeradeel at the age of 75. Overleden aan een longontsteking. Sybe's eerste vrouw overleed in 1859 en hij hertrouwde op 11 mei 1865 met Menke (Menzes) Bakker. akte 16, Oostdongeradeel. Menke overleed op 2 juni 1923 op 81 jarige leeftijd akte 41 als weduwe.Deze genoemde kinderen zijn dus uit het 2e huwelijk.

Menze geboren 15-03-1866 Oosternijkerk.Overleden 06-06-1930. Begraven te Wolvega alg. begraafplaats.

Trijntje geboren 27-10-1867 Oosternijkerk. Getrouwd met Melis Hartmans, geboren te Nes op 3 december 1864 en overleden op 12 juni 1950 te Oosternijkerk en aldaar begraven (zie grafsteen). Trijntje is overleden op 15 maart 1954 te Oosternijkerk en aldaar begraven (zie grafsteen).

Cornelia geboren 19-06-1869 Oosternijkerk.Overleden 27-08-1937 te Dokkum akte 42, was gehuwd met Gosse Tol, geb. 14-12-1881, Kollummerland, akte 209. Zij huwden op 06-05-1905.Kregen op 20-02-1906 een levenloos kind. Gosse is overleden 14-12-1937 te Dokkum, akte 59, en aldaar begraven. zijn ouders waren: Sybe (Jacobs) Koopmans en Trijntje (Andries) Jongsma. From this marriage:

1.†††††† Siebe (Jacobs) KOOPMANS, onderwijzer (hoofd der school). Born on 21‑03‑1857 at 14.00in Oosternijkerk, christened on 31‑05‑1857 in Oosternijkerk, died on 12‑07‑1938 in WolvegaWeststellingerwerf at the age of 81. Kind van een gezin waar de vreeze des Heeren niet in ere was. Is onderwijzer geworden en jarenlang Hoofd der openbare lagere school geweest te Scherpenzeel bij Wolvega. Was vurig socialist. Rechtschapen figuur. Zeer familie ziek. Had vooral veel met mijn vader (Pieter Andries) op. Kwam ook bij mijn weten veel bij ons; ten minste elke zomervacantie. Heeft vooral veel met mijn vader gediscussieerd over God en godsdienst. Vroeg en kreeg beppe's (Tr.R.Weidenaar) kerkbijbel; zei wel eens, als de hedendaagse maatschappij ingericht was op de voet van de MozaÔsche wetgeving, dan was ik niet langer S.D.A.P.-er. Is gestorven in de 30e jaren der 20e eeuw zoals hij geleefd heeft.Ietwat ruwe, luidruchtige, maar in allerlei opzicht rondborstig en sympathiek figuur. Married at the age of 26 on 24‑11‑1883 in Wolvega Weststellingerwerf to Dieuke RIJPMA, 25 years old, born on 12‑12‑1857 at 01.00in Oosternijkerk, died on 11‑05‑1941 in Wolvega Weststellingerwerf at the age of 83, stierf op 83 jarige leeftijd als weduwe. Ouders waren: Enneus (Pieters) Rijpma en Trijntje (Klazes) Haaksma.

2.†††††† Andries (Jacobs) KOOPMANS, bakker te Morra. Born on 28‑03‑1858 at 21.00in Oosternijkerk, christened (Ned. Herv.) on 20‑05‑1858 in Oosternijkerk, died on 05‑07‑1928 at 16.00in Groningen at the age of 70. Andries was het tegendeel van zijn broer Siebe. T.g.v. dronkenschap verdronken. Zeer onsympathiek figuur. Ook puur modern, maar vloeken en drinken.

Uit dit huwelijk zijn geboren. Jacob geboren 19-02-1887 Oostdongeradeel, Bakker; Ned.Herv. Getrouwd op 14-10-1915 Groningen, akte 437 met Anna Roelina Honebecke, geboren 03-07-1892 Westerbroek, gemeente Hoogezand.Volgens register hebben zij in 1916 een dochtertje gekregen.Jacob

is overleden 3 mei 1950, 20.30 uur te Zuidlaren,akte 616.

Gjalt geboren 22-03-1889 Morra Oostdongeradeel. Koopman.Ned.Herv. Vertrekt volgens register op 29-12-1917 naar Finsterwolde. Gehuwd op 28-07-1921 Groningen, akte 492 met Jeike Bosman, geboren 27-03-1899 Groningen, dochter van Bote Bosman en Grietje Kleveringa.Gjalt is overleden26-02-1971 te Groningen en gecremeerd op 02-03-1971 te Groningen. Jeike is overleden 14-09-1982 te Groningen. Gecremeerd op 17-09-1982 te Groningen.

Sijbe Jacob geboren 07-12-1893 Oostdongeradeel. Ned.Herv.gymnastiek onderwijzer, wonende Leiden.Gehuwd op 06-01-1921 Groningen, akte 6 met Fokeltje Hendrika Becherer, geboren 07-02-1894 Groningen,acte 221.Dochter van Klaas Becherer assistent bij de posterijen en Theodora Melgers.Fokeltje is overleden op 06-10-1924 te Leiden, akte 0516.Sybe is overleden op 24-10-1967 te Leiden,op 27-10-1967 gecremeerd Ockenburgh 's-Gravenhage.

Married at the age of 28 on 06‑05‑1886 in Westdongeradeel to Jantje (Gjalt) KEUNING, 29 years old, born on 10‑03‑1857 at 17.00in Ternaard (religion: Ned. Herv.), died on 11‑03‑1928 at 15.30in Groningen at the age of 71. Haar ouders waren: Gjalt (Pieters) Keuning en Aaltje (Karstens) Dorenbosch.

3.†††††† Gerben (Jacobs) KOOPMANS, born on 14‑09‑1859 at 19.00in Oostdongeradeel, died on 17‑09‑1859 at 05.00in Oosternijkerk, 3 days old.

 

VI.15 Renze (Andries) ZWART, vlaskoopman, born on 05‑05‑1837 at 01.30in Oosternijkerk, christened on 11‑06‑1837 in Oosternijkerk, died on 07‑12‑1918 at 11.00in Oosternijkerk at the age of 81. Was in 1859 vlaskoopman. Ik (Dirk Pz.) heb hem niet anders gekend dan lopende op twee krukken. De laatste paar jaren van zijn leven bijna geheel kinds; wilde altijd weer "naar huis"; een huis aan de weg naar Metslawier. Vreesde ook den Heere. Son of Andries (Dirks) SWART (see also V.7 on page 1) and Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Married at the age of 28 on 25‑05‑1865 in Oostdongeradeel to Antje (Tjeerds) SIJTSMA, 24 years old, born on 03‑10‑1840 at 02.00in Oosternijkerk, christened on 01‑11‑1840 in Oosternijkerk, died on 12‑05‑1923 at 17.30in Oosternijkerk at the age of 82. Ouders waren: Tjeerd (Wytzes) Sytsma en Jetske (Pieters) Faber.

From this marriage:

1.†††††† Andries (Renzes) ZWART, kunstmesthandelaar, born on 15‑04‑1866 at 06.00in Oosternijkerk, died on 28‑11‑1960 in Dokkum at the age of 94, buried on 03‑12‑1960 in Oosternijkerk. Voorzover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. In latere jaren samen met J.Slagter kuntmesthandel te Oosternijkerk. Behoorlijk kapitaalkrachtig. Zeer zuinig. Stille mensen met weinig omgang. Vrijwel geen contact met andere familietakken. Op kerkelijk gebied geen vooraanstaande plaats.

Married at the age of 33 on 12‑04‑1900 in Oostdongeradeel to Gerritje (Pieters) SLAGTER, 30 years old, born on 02‑04‑1870 at 04.00in Niawier, died on 24‑02‑1956 in Oosternijkerk at the age of 85. Ouders waren: Pieter (Jacobs) Slagter en Maaike (Gerrits) Dijkma.

2.†††††† Tjeerd (Renzes) ZWART, leraar, born on 03‑08‑1868 at 13.00in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 18‑11‑1948 at 02.45in Leeuwarden at the age of 80, buried on 22‑11‑1948 in Oosternijkerk. Bij bureau voor genealogie advertentie gevonden als dankbetuiging bij hun huwelijk in 1892. Hij was toen onderwijzer aan de Chr. school te Anjum. Later tot aan zijn pensionering Hoofd der Chr. school te Zwijndrecht. Was daar ook ouderling. Degelijk figuur, zeer principieel. Woonde sinds zijn pensioen in Leeuwarden. Voor zover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. Zijn vrouw was een volle nicht van hem.

Married at the age of 24 on 18‑08‑1892 in Oostdongeradeel to Jeltje (Heines) POSTMA, 31 years old, born on 18‑04‑1861 at 09.00in Ee, died on 07‑04‑1936 at 06.00in Leeuwarden at the age of 74, daughter of Hein(Marks) POSTMA, koopman, and Aaltje (Andries) SWART (see also VI.8 on page 1).

3.†††††† Dirk (Renzes) ZWART, born on 03‑05‑1872 at 06.00in Oosternijkerk, christened on 11‑08‑1872 in Ee, died on 27‑12‑1872 at 19.00in Oosternijkerk, 238 days old.

4.†††††† Dirk (Renses) ZWART, born on 12‑06‑1874 at 05.00in Oosternijkerk. Verstandelijk niet geheel volwaardig. Died on 03‑01‑1941 in Oostdongeradeel at the age of 66.

5.†††††† Jetske (Renzes) ZWART, born on 18‑03‑1877 at 05.00in Oosternijkerk, died on 14‑08‑1938 at 09.30in Dokkum at the age of 61, buried in Oosternijkerk.

Married at the age of 23 on 12‑04‑1900 in Oostdongeradeel to Jacob (Pieters) SLAGTER, 32 years old, kunstmesthandelaar, born on 03‑08‑1867 at 02.00in Niawier, died on 06‑09‑1954 in Dokkum at the age of 87, buried in Oosternijkerk. Kunstmesthandel te Oosternijkerk,later N.V. Slagter & Zwart. Voor zover bekend heeft dit echtpaar geen kinderen. Was een broer van Gerritje Slagter die getrouwd was met Andries (Renzes) Zwart. Ouders waren:Pieter (Jacobs) Slagter geboren 03-02-1824 Oostdongeradeel, overleden 24-12-1885 Oostdongeradeel en Maaike (Gerrits) Dijkma geboren 15-05-1831 Oostdongeradeel,overleden 14-02-1863 Oostdongeradeel.Getrouwd 09-05-1853 Oostdongeradeel.

 

VI.19 Joukje (Andries) ZWART, born on 10‑09‑1840 at 04.00in Oosternijkerk, christened on 01‑11‑1840 in Oosternijkerk, died on 26‑03‑1878 at 16.00in BetterwirdWestdongeradeel at the age of 37, buried in te Aalsum, daughter of Andries (Dirks) SWART (see also V.7 on page 1) and Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Married at the age of 25 on 12‑05‑1866 in Oostdongeradeel to Hessel (Jouwerts) TURKSTRA, 24 years old, bakker, born on 23‑10‑1841 at 23.00in Anjum, christened on 25‑10‑1841 in Oosternijkerk, died on 19‑10‑1919 at 21.00in Dokkum at the age of 77, buried in Aalsum. Op 31 januari 1867 werd een leveloze tweeling (zoon en dochter) geboren.

Son of Jouwert (Rients) TURKSTRA and Antje (Hessels) ELGERSMA. {He is later married at the age of 45 on 25‑06‑1887 in BetterwirdWestdongeradeel to Aaltje HOEKSTRA, 25 years old, veehoudster, born on 23‑06‑1862 at 16.00in Stiens Leeuwarderadeel, died on 27‑09‑1926 at 15.00in Stiens at the age of 64. Bij haar overlijden was ze weduwe van Dirk IJskamp.Dirk IJskamp overleed 6 april 1922 te Stiens. Haar ouders waren: Gaele Jans Hoekstra en Maaike Pieters Wobbema.}

From this marriage:

1.†††††† Jouwert (Hessels) TURKSTRA (see also VII.37 on page 1).

2.†††††† Trijntje (Hessels) TURKSTRA, born on 24‑08‑1869 at 01.00in Betterwird, died on 11‑02‑1888 at 23.30in Westdongeradeel at the age of 18. Ongehuwd.

3.†††††† Andries (Hessels) TURKSTRA, veehouder, born on 20‑07‑1871 at 17.00in Betterwird, died on 01‑11‑1946 in Buitenpost at the age of 75, buried in Buitenpost. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.

1.Hessel geboren 14 oktober 1897 Westdongeradeel.Ongehuwd. Hij is overleden op 5 november 1918 Te Gerkesklooster, aldaar ook begraven.

2.Meindert geboren 15 oktober 1898.Westdongeradeel.Vertrekt op 13 juni 1925 naar Kollummerland.Getrouwd met Dieuwke Pieters van der Zwaag, geboren 18-01-1895.Meindert is overleden op 17-04-1988 en begraven te Kollummerzwaag.Dieuwke is overleden 27-01-1977 en ook begraven te Kollummerzwaag.

3.Joukje geboren 18 september 1899, akte 117 te Raard Westdongeradeel. Overleden 27-01-1987.

Gehuwd met Jacob Bouma 14-05-1925, akte 28 te Achtkarspelen. Jacob geboren te Surhuizum 16-03-1903.Overleden 17-07-1996. Joukje en Jacob liggen begraven op de algemene begraafplaats Surhuizum.

Hun zoon Gerrit trouwde met antje Loonstra.

4.Minne geboren 10 maart 1901, Dantumadeel.Vertrekt op 9 mei 1950 naar Leeuwarderdeel, getrouwd 8-05-1930, akte 23 Achtkarspelen, met Everdina Hoeksma geboren 13-12-1903 te Drogeham..Minne is overleden op 01-08-1974, begraven te Grouw. Everdina is overleden op 05-07-1981 en ook begraven te Grouw.

5.Dirkje geboren 14 juni 1902 Dantumadeel.Vertrekt op 24 juni 1930 naar Kollummmerland,is getrouwd 22-05-1930,akte 55 te Achtkarspelen met Teye Brandsma, geboren 15-05-1905 te Nornhorn.

Dirkje is overleden 21-05-1978.Teye is overleden 24-02-1973. Beide zijn begraven in Kollummerzwaag. Hun zoon Hessel trouwde met Jeltje Loonstra.

6.Eelke geboren 17 mei 1908 te Sybrandahuis.Hij is getrouwd op 14 mei 1936 met Ankje Bijlsma, geboren 03-05-1912 Harkema-Opeinde.Eelke is overleden 2 juni 1971 te Leeuwarden en begraven te Gerkesklooster. Ankje is overleden op 9 mei 1990 te Bergum en tevens begraven te Gerkesklooster.

7.Aaltje geboren 12 oktober 1910 te Betterwird. Gehuwd op 19 mei 1939 Achtkarspelen met Klaas Vlasma, geboren 27-11-1908 te Brantgum.Aaltje is overleden 11-11-1984 te Leeuwarden.Klaas is overleden 27-04-1997. Beide zijn begraven Buitenpost Alg.1.

Married at the age of 24 on 07‑05‑1896 in Westdongeradeel to Hetje WIERSMA, 26 years old, born on 07‑09‑1869 in Dantumadeel, died on 24‑03‑1960 in Buitenpost at the age of 90, buried in Buitenpost. Haar ouders waren Meindert Minnes Wiersma en Durkje Eelkes de Boer.

4.†††††† Rients (Hessels) TURKSTRA, born on 21‑07‑1873 at 03.00in Betterwird, died on 31‑08‑1873 at 02.00in Betterwird, 41 days old.

5.†††††† Rients (Hessels) TURKSTRA, veehouder, born on 19‑12‑1876 at 11.00in Betterwird, died on 26‑12‑1951 in Hamilton Ontario Canada at the age of 75. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren. Zij woonden eerst achter Dokkum a.d. Ee onder Raard. Vertrok met zijn gezin in 1927 naar Canada. Eerst gingen 3 kinderen met de SS.Nieuw Amsterdam. Joukje, Pieter en Hessel op 13 juli 1927. Joukje vertelde mij dat zij gingen omdat ze een baantje daar al hadden. De rest van de familie volgde later omdat 2 kinderen in het ziekenhuis lagen. Die vertrokken met de SS.Nieuw Amsterdam op 17 augustus 1927.Eerst vrij schraal bestaan. Door de oorlog 1914-1918 financieel zeer vooruit geboerd, maar het leven met een dergelijk groot gezin waarschijnlijk wat te royaal aangelegd en zo in 1927 min of meer van armoede, doch schuldvrij naar Canada vertrokken. Godvrezende man en vrouw. In Gods kerk en koninkrijk te Raard meerdere functies. Ouderling, schoolbestuurslid enz. Hartelijke man en vrouw.

Hun dochter Joukje (Joyce) 93 jaar overleed op 20 november 2004 in Canada. Zij was getrouwd met Clarence Tigchelaar.Ze woonden in Binbrook. Joukje en Clarence hadden 8 kinderen, 26 kleinkinderen en 62 achterkleinkinderen.

Married at the age of 28 on 18‑05‑1905 in Achtkarspelen to Diewertje van der VEEN, 27 years old, born on 25‑02‑1878 in Geskesklooster, died on 07‑05‑1963 in Hamilton Ontario Canada at the age of 85. Dieuwertje kwam uit een nogal arm gezin waar 8 kinderen waren.Haar vader was niet blij met de aankondiging van haar huwelijk met Rients (Hessels) Turkstra. Deze informatie gekregen van haar dochter Joukje die in Canada woont. Is 19 mei 1905 vertrokken naar Betterwird.

 

VII.37††††††††† Jouwert (Hessels) TURKSTRA, bakker, born on 20‑04‑1868 at 01.00in Betterwird, died on 28‑05‑1922 in Dantumawoude at the age of 54, buried in Aalsum. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren. Hessel, Jan, Andries, Antje, Joukje, Hedsen, Aaltje, Trijntje, Rients.

Een goed ontwikkeld en zeer welbespraakt man.Jarenlang raadslid van Westdongeradeel. Had een groot en prettig gezin.Evenals zijn vrouw zeer Godvrezend. Het calvinisme op alle terrein des levens had de liefde van zijn hart. Een man met grote invloed in de kring waarin hij leefde. Is betrekkelijk jong t.g.v. hartlijden opgenomen in heerlijkheid. Son of Hessel (Jouwerts) TURKSTRA, bakker, and Joukje (Andries) ZWART (see also VI.19 on page 1).

Married at the age of 24 on 05‑05‑1892 in Betterwird to Jantje (Jans) BOERSMA, 22 years old, born on 11‑02‑1870 at 09.00in Oostrum, died on 20‑07‑1930 at 19.00in Leeuwarden at the age of 60, buried in Aalsum.

From this marriage:

1.†††††† Rients (Jouwerts) TURKSTRA, garagehouder, born on 07‑11‑1909 in Betterwird, died on 26‑02‑1988 in Drachten at the age of 78, buried in Aalsum. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren.

Maaike, Jantje, Andrea, Jouwert, Andries, Antje en Jan.

Married at the age of 25 on 16‑05‑1935 in Smallingerland to Renske (Andries) ZWART, 23 years old, born on 12‑02‑1912 in Oosternijkerk, christened on 18‑02‑1912 in Oosternijkerk, died on 12‑07‑1997 in Drachten at the age of 85, buried on 17‑07‑1997 in Aalsum. Haar zuster Akke vertelde mij (Nienke); toen Renske jong was vroeg ze aan mijn vader (Dirk Pieters) Zwart, als jij straks dominee bent wie moet dan het huishouden doen. Mijn vader had toen tegen haar gezegd: dan vraag ik of jij mij komt helpen. Ze is dement geworden en werd verpleegd in een tehuis te Drachten. Daughter of Andries (Dirks) ZWART (see also VII.19 on page 1) and Maaike (Jans) van den BERG.

 

VI.20 Douwe (Andries) ZWART, landbouwer, born on 12‑06‑1842 at 08.30in Oosternijkerk, christened (gereformeerd) on 28‑08‑1842 in Oosternijkerk, died on 07‑08‑1916 at 22.00in Oosternijkerk at the age of 74. In 1895 leent Douwe via notaris Feenstra van Jacob Alberda fl.1.500.- als een hypotheek. Hij koopt in 1899 een huis met schuur en grondvoor fl.1.000.-. Eigenaresse was Trijntje Sybenga. Ook dit ging weer via notaris Feenstra.In 1903 verkoopt hij weer via notaris Feenstra een huis en grond aan zijn neef Andries Renzes Zwart voor fl.2.350.-, son of Andries (Dirks) SWART (see also V.7 on page 1) and Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Married (1) at the age of 25 on 23‑05‑1868 in Oostdongeradeel. Ouders van de bruid waren bij dit huwelijk al overleden.Jakob Douwes douma was aanwezig,als voogd en Aukes Douwes Douma als toeziend voogd. Spouse is Dettje (Jans) DOUMA, 22 years old, born on 30‑07‑1845 at 12.00in Ee, died on 29‑01‑1871 at 11.30in Oosternijkerk at the age of 25. Was dochter van Jan (Douwes) Douma geboren 22-07-1817,akte 102 Oostdongeradeel.Getrouwd op 18 mei 1841 Oostdongeradeel akte nr.9 met Antje (Gosses) Jilderda geboren 08-09-1818,akte 125 Oostdongeradeel en overleden op 28 mei 1858 blad 21 Oostdongeradeel.Jan Douwes Douma overleed Oostdongeradeel op 17 januari 1864 blad 4 als weduwnaar.Uit dit huwelijk zijn naast Detje nog 3 levenloze kinderen geboren in 1855,1861 en 1863.

Antje haar ouders waren: Gosse (Jans) Jilderda en Dettje Hendriks.Volgens testament had Detje als broers en zusters; Douwe,Gosse,Jacob,Trijntje, Auke.

Married (2) at the age of 29 on 07‑03‑1872 in Oostdongeradeel to Baukje (Pieters) RINSMA, 28 years old, born on 18‑10‑1843 in Ommen, died on 05‑04‑1916 at 03.00in Oosternijkerk at the age of 72. Ouders: Pieter (Folkerts) Rinsma en Neeltje (Eelkes) Talsma.

From the first marriage:

1.†††††† Antje (Douwes) ZWART, born on 19‑02‑1869 at 23.00in Oosternijkerk, christened on 03‑10‑1869 in Oosternijkerk, died on 28‑02‑1870 at 06.00in Oosternijkerk at the age of 1.

2.†††††† Antje (Douwes) ZWART, born on 19‑11‑1870 at 22.00in Oosternijkerk, died on 26‑11‑1870 at 19.00in Oosternijkerk, 7 days old.

From the second marriage:

3.†††††† Andries (Douwes) ZWART (see also VII.47 on page 1).

4.†††††† Pieter (Douwes) ZWART (see also VII.49 on page 1).

5.†††††† Dirk (Douwes) ZWART (see also VII.51 on page 1).

6.†††††† Lourens (Douwes) ZWART, landbouwer, born on 23‑01‑1878 at 12.00in Oosternijkerk, died on 10‑03‑1945 in Kollum at the age of 67, buried on 14‑03‑1945 in Oosternijkerk. In het landbouwbedrijf, eerst thuis, later voor zichzelf klein gardenier. Woonde na de dood van zijn ouders samen met zijn zuster Neeltje, eerst op de boerderij, later in een huis bij de christelijke school, ten slotte in rusthuis"Bethesda" te Kollum. Niet voor 100% volwaardig. In verband daarmede eigenaardig dingen, 'n tikje beperkte horizon. Maar bij alles een hartelijke kerel, vroom kind Gods die sterk leeft uit de traditie van zijn geslacht. Gods zaak van kerk en school enz. zeer hartelijk toegedaan.

7.†††††† Neeltje (Douwes) ZWART, born on 10‑09‑1879 at 21.00in Oosternijkerk, died on 05‑07‑1942 at 16.00in Oosternijkerk at the age of 62, buried on 08‑07‑1942 in Oosternijkerk. Woonde na de dood van haar ouders vele jaren samen met haar broer Lourens. Begaafde vrouw, zwak gestel en daardoor vrijwel gedurende haar hele leven ziek. Misschien daaruit voortvloeiend ook ietwat egocentrisch en al te kritisch. Dikwijls te scherp en te vrijmoedig in haar beoordeling van andere mensen. Paste eigenlijk maar slecht in haar milieu. Overigens met al haar gebreken een oprecht kind des Heeren dat na een moeilijk lijdende, zorgvol leven in volle vrede ontslapen is.

8.†††††† Rinze (Douwes) ZWART, onderwijzer, born on 30‑11‑1881 at 20.00in Oosternijkerk, died on 09‑01‑1945 in Zwartsluis at the age of 63. Gedurende lange jaren (tot zijn pensioen) onderwijzer aan de Chr.school te Zwartsluis. Zeer nerveuze man. Zwak lichaam. Met zijn vrouw een vroom kind Gods. Moeilijk leven in verband met zijn lichamelijke en psychische gesteldheid. Geen kinderen.

Married at the age of 30 on 25‑07‑1912 in Zwartsluis to Berendina (Julius) VARWIJK, 24 years old, born on 06‑05‑1888 in Zwartsluis, died on 23‑12‑1951 in Zwolle at the age of 63, buried on 28‑12‑1951 in Zwartsluis.

 

VII.47††††††††† Andries (Douwes) ZWART, boer, born on 15‑12‑1872 at 04.00in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 05‑10‑1950 in Ee at the age of 77, buried on 07‑10‑1950 in Ee. Andries hat yn it fabryksbestoer sitten fan it molkfabryk op it Stienfek Żnder Ee.Fierders hat er him tige ynset foar it krislik Żnderwys en siet er yn 'e tjerkerie fan de grifformearde tsjerke yn Ee. Ek hat hy anty-revolķsjoner riedslid west fan de gemeente Eastdongeradiel.Doe't er mei Klaske troude waard Andries boer op pleats fan syn skon‚lden op Lyts Medhuizen Żnder Ee. Yn 1914 litte hja de ‚lde kop-hals-romp pleats Űf brekke en in nije stjielp bouwe.De earste stien waard lein troch harren soan Douwe. Arsjtekt wie Heerke Douma, in omke fan Klaske.(Yearbook 1988 Andrť Zwart). Ook een man die veel trekken draagt van het geslacht waaruit hij stamt. Behoorlijk belezen, principieel. Ietwat koppig. Woont sinds enige jaren te Metslawier (D.Z.). Andries is na het overlijden van zijn vrouw gaan wonen bij zijn zuster Neeltje. Son of Douwe (Andries) ZWART (see also VI.20 on page 1) and Baukje (Pieters) RINSMA.

Married at the age of 24 on 14‑10‑1897 in Oostdongeradeel to Klaaske (Johannes) SMEDEMA, 27 years old, born on 30‑06‑1870 at 19.30in Ee, died on 19‑06‑1939 at 03.00in Ee at the age of 68. Zou verdronken zijn; zichzelf in water gestort? Ouders waren: Johannes (Hendriks) Smedema en Trijntje (Pieters) Douma.

From this marriage:

1.†††††† Trijntje (Andries) ZWART, born on 06‑10‑1898 at 09.00in Ee, died on 26‑10‑1987 in Paesens at the age of 89, buried on 30‑10‑1987 in Paesens & Moddergat (zie grafsteen).

Married at the age of 30 on 23‑05‑1929 in Oostdongeradeel to Dirk TEITSMA, 33 years old, landbouwer, born on 31‑07‑1895 at 09.30in Niawier, died on 28‑12‑1974 in Dokkum at the age of 79, buried on 02‑01‑1975 in Paesens & Moddergat. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.

Klaaske 18 maart 1930 Westdongeradeel.

Pieter5 april 1931 Westdongeradeel.††††††††††††††††††††††††††††

Andries 17 november 1933 Westdongeradeel.

Wietske 27 april 1935 Westdongeradeel, overleden 23 maart 1983 Idsegahuizem kerk (grafsteen).Getrouwd met K.Elgersma.

Hiltje 24 juni 1936 Westdongeradeel, getrouwd met B.Vlasma.

Baukje 20 juli 1937 Westdongeradeel, overleden 26 mei 1998 Tzum( grafsteen) getrouwd met Jelle L. Greidanus.

Janke 11 november 1938 Westdongeradeel.

Gerke 9 november 1940 Westdongeradeel. Ouders waren:Pieter Teitsma en Wytske Kamstra.

2.†††††† Baukje (Andries) ZWART, born on 06‑09‑1900 at 03.00in Ee, died on 11‑02‑1973 in Dokkum at the age of 72, buried on 15‑02‑1973 in Reitsum.

Married at the age of 25 on 11‑05‑1926 in Oostdongeradeel to Johannes (Jans) REITSMA, 24 years old, veehouder, born on 23‑11‑1901 at 01.00in Reitsum Ferwerderadeel, died on 22‑07‑1968 in LichtaardFerwerderadeel at the age of 66, buried on 25‑07‑1968 in Reitsum. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren:

Jan, Klaaske, Jantje, Trijntje en Andries. Ouders: Jan (Hendriks) Reitsma en Jantje (Johannes) Feddema.

3.†††††† Douwe (Andries) ZWART, born on 13‑06‑1902 at 09.00in Ee, died on 24‑07‑1902 at 06.00in Ee, 41 days old.

4.†††††† Douwe (Andries) ZWART, boer, born on 20‑04‑1904 in Lyts Medhuizen onder Ee (religion: gereformeerd), died on 24‑05‑1976 in Dokkum at the age of 72, buried on 28‑05‑1976 in Westergeest, Volgende informatie vernomen uit Yearbook 1988 kwartierstaat. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren. Andries geboren 10-01-1930,Harmen geboren 07-10-1931,Sijke geboren 15-06-1933,Pieter geboren 12 maart 1935, getrouwd met Dieuwke Castelein,geboren 9 november 1935 te Ee.Dieuwke is overleden 4 juli 2015 te Dokkum, begraven 8 juli 2015 te Westergeest.Pieter is overleden 3 januair 2021 te Kollum.,Jan 1937,Klaske 1940 en Neeltje 1942, zou overleden zijn 16-05-2006. Was gehuwd met Wytze Krommerie.

Douwe syn ‚lden wennen op in pleats op Lyts Medhuizen Żnder Ee, en hjir is hy ek berne. Nei syn trouwen mei Ettsje kaam er op de pleats fan skoanheit.Hy koe hertlik wÍzen en wie in goed boer. Under oare siet er yn it skoalbestjoer en wie er tsjerkeriedslid, lykas syn heit. Ek wie Douwe bestjoerslid fan it molkfabryk op it Stienfek Żnder Ee. Etsje Witteveen is berne te Eastrum. Letter wenne hja mei har ‚lden op in pleats op ut Stienser Aldl‚n. Yn april 1919 kaam de hŻsh‚lding fan har ‚lden op de famyljepleats Żnder Westergeast, omdat omke en moike ferstoan wiene. Nei har trouwen yn 1928 bleau Ettsje op de pleats, dÍr't Douwe doe boer waard. Hja wie in wurksume en soarchsume frou, dy't noed hie mei man en bern as dy it lÍze, mar wie altyd goed foear in oar.

 

Married at the age of 24 on 05‑05‑1928 in Kollummerland to Ettje WITTEVEEN, 26 years old, born on 09‑10‑1901 at 20.00in Oostrum, died on 27‑05‑1998 in Dokkum at the age of 96, buried in te Westergeest. Haar ouders waren Harmen Witteveen en Seike Spriensma.

5.†††††† Janke (Andries) ZWART, born on 06‑01‑1907 in Ee, died on 02‑01‑1954 at 20.30in Leeuwarden at the age of 46, buried on 06‑01‑1954 in Ee.

Married at the age of 26 on 04‑05‑1933 in Oostdongeradeel to Willem (Jacobs) WIJBENGA, 25 years old, born on 19‑12‑1907 in Wetzens, died on 21‑10‑1964 in Ee at the age of 56, buried in Algemene begraafplaats Ee. Uit dit huwelijk geboren:

Jacob (Jaap) 22 april 1934 Ee.

Klaaske maart 1937 Ee, en getrouwd met Dictus Hoeksma, boer.

Saakje maart 1937 Ee, getrouwd met Jacobus Pool.

Trijntje 1938 Ee, getrouwd met Rochus Adema, boer.

Andries 29 maart 1940 Ee, getrouwd met Jannie Smits. Boer op de boerderij van zijn ouders.

Tjalina juli 1942 Ee, getrouwd met Frans Postmus.

Baukje 18 juli 1945 Ee, getrouwd met Johannes Hepping, boer.

Jippe 6 juni 1947 Ee, monteur.

Douwe mei 1949 Ee. Ouders Jacob (Jippes) Wijbenga en Saakje (Willems) Sijtsma.Zij trouwen te Oostdonderadeel op 22 mei 1902.

 

VII.49††††††††† Pieter (Douwes) ZWART, boer, born on 16‑07‑1874 at 04.00in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 26‑10‑1955 in Zwaagwesteinde at the age of 81, buried on 30‑10‑1955 in Zwaagwesteinde. Man en vrouw godvrezende mensen. Boer op Langgrouw bij Sjoorda, later als rentenier gaan wonen te Buitenpost.Karakter: sterk impulsief. Daardoor niet altijd bezonnen. Wijs in handeling. Overigens zeer principiŽle, belezen, invloedrijke figuur. In Oosternijkerk naast M.D.Zwart vele jaren praktisch leider van het gereformeerde leven. Zeer gezien, vooral bij de jeugd.Son of Douwe (Andries) ZWART (see also VI.20 on page 1) and Baukje (Pieters) RINSMA.

Married at the age of 27 on 23‑05‑1902 in Oosternijkerk to Aafke (Klazes) NIEUWENHUIS, 24 years old, born on 13‑12‑1877 at 17.00in Anjum, died on 01‑09‑1957 in Veenwouden at the age of 79. Haar ouders waren: Klaas (Alders) Nieuwenhuis en Minke (Jans) van der Herberg.

From this marriage:

1.†††††† Minke (Pieters) ZWART, born on 21‑07‑1903 in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 04‑04‑1993 in Zwaagwesteinde at the age of 89, buried on 08‑04‑1993 in Zwaagwesteinde. Toen ik haar voor het eerst ontmoette (Nienke, 1992) was ze al geheel blind. Tot op het laatst volledig helder van geest.

Married at the age of 25 on 29‑06‑1929 in Achtkarspelen to Evert Jan HOUWMAN, 25 years old, leraar, born on 14‑07‑1903 in Zwolle, died on 01‑03‑1944 in Leeuwarden at the age of 40, buried on 05‑03‑1944 in Zwaagwesteinde. Dit echtpaar hebben 4 kinderen: Aafke, Aafke, Janke en Jozef Jan.

 

VII.51††††††††† Dirk (Douwes) ZWART, postbeambte, born on 13‑03‑1876 in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 15‑06‑1952 in Akersloot at the age of 76, buried on 18‑06‑1952 in Akersloot. Deze man en vrouw vrezen ook samen hartelijk den Heere. Dirk was jaren aaneen postkantoorhouder in Veenwouden en had daar tevens een boekhandel. Vertrok later als postambtenaar naar Akersloot, bij Uitgeest. Daar woonde hij tot zijn overlijden. Een tikje stug van karakter. Flinke principiŽle man. In zijn moderne omgeving, werkte hij aan evangelisatiepost. Was kreupel. Son of Douwe (Andries) ZWART (see also VI.20 on page 1) and Baukje (Pieters) RINSMA.

Married at the age of 26 on 03‑09‑1902 in Loosduinen to Jitske (Sikkes) HEMPENIUS, 32 years old, verpleegster, born on 25‑04‑1870 at 02.30in Klooster Anjum Menaldumadeel, died on 04‑12‑1931 at 11.45in Akersloot at the age of 61, buried on 09‑12‑1931 in Akersloot. Volgens haar dochter Sipkje was haar moeder destijds een uitstekende verpleegster te Zuidlaren. Ouders waren Sikke (Dirks) Hempenius en Sipke (Popkes) van der Graaf.

From this marriage:

1.†††††† Douwe (Dirks) ZWART (see also VIII.45 on page 1).

2.†††††† Sikke (Dirks) ZWART, born on 15‑02‑1905 at 14.00in Leeuwarden, died on 03‑05‑1905 at 23.00in Leeuwarden, 77 days old.

3.†††††† Sipkje (Dirks) ZWART, born on 27‑05‑1909 at 21.00in Veenwouden, died on 21‑04‑1995 in Edmond aan Zee at the age of 85, buried on 25‑04‑1995 in Akersloot.

Married at the age of 28 on 26‑04‑1938 in Akersloot, church marriage on 26‑04‑1938 in Uitgeest to Cornelis BOSMAN, 21 years old, postbeambte, born on 30‑05‑1916 in Alkmaar, died on 23‑04‑1986 in Egmond aan Zee at the age of 69, buried on 28‑04‑1986 in Akersloot. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Jitske 2. Cornelis Bernard 3. Dirk Andries 4.Johan Jacob. 5. Gurie.

Na het overlijden van haar man heeft zijn vrouw nog in Amstelveen gewoond, wat haar uiteindelijk niet beviel. Omdat haar kinderen en familie van haar mans kant in Egmond a/zee woonden (en zij woonden vroeger ook in Egmond) hebben ze een plaats voor haar gevonden in het bejaardenhuis daar, wat haar goed bevalt. Opgewekte vrouw. Ze vertelde dat ze veel van reizen houdt. Heeft evenals haar broer ook reuma.Met haar kromme kniŽn is het moeilijk om lang weg te gaan. Ze heeft een elektrische rolstoel. Dit heeft ze mij verteld tijdens een bezoek aan haar (N.Z).Dirk Andries is geemigreerd naar New Zeeland.

 

VIII.45†††††††† Douwe (Dirks) ZWART, onderwijzer, born on 28‑08‑1903 in Loosduinen, died on 08‑01‑1989 in Bolsward at the age of 85, buried on 13‑01‑1989 in Paesens & Moddergat. Douwe was bijna 18 jaar toen hij onderwijzer werd te Zwagerveen. In die periode behaalde hij ook zijn hoofdakte. Daarna was hij onderwijzer te Rotterdam.Na enige jaren hoofd der christelijke school te Paesens & Moddergat. Goede principiŽle figuur. Ook ouderling bij de geref.kerk.

Uit dit huwelijk is nog een levenloos zoontje geboren op 24 december 1932. Volgens inlichtingen van Theun was het levenloze zoontje het eerste kind van zijn ouders. Heeft een zwaar leven gehad in verband met de ziekte van zijn vrouw (Multiple Sclerose). Zij werd eerst verzorgd door haar man en later is zij verpleegd in Verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward. Het mooie was destijds dat haar echtgenoot daar ook kon wonen. Zij is ook enige jaren onderwijzeres geweest, eerst in Beetgumermolen en later ook in Rotterdam.

Een mislukte knieoperatie bracht hem zover dat hij niet meer mobiel was en na het overlijden van zijn echtgenote kon hij in Bloemkamp blijven wonen. Son of Dirk (Douwes) ZWART (see also VII.51 on page 1) and Jitske (Sikkes) HEMPENIUS, verpleegster.

Married at the age of 25 on 27‑06‑1929 in Rotterdam to Maria Anna Hendrica HEUKELS, 24 years old, born on 28‑03‑1905 in Rijswijk, died on 29‑09‑1977 in Bolsward at the age of 72. Had multiple sclerose en is na een lange lijdensweg overleden. Buried on 03‑10‑1977 in Paesens & Moddergat.

From this marriage:

1.†††††† Dirk (Douwes) ZWART, onderwijzer, organist, born on 30‑12‑1936 in Moddergat West-Dongeradeel, died on 07‑10‑1999 in Groningen at the age of 62, buried on 12‑10‑1999 in LeensGroningen. Is gedoopt en heeft belijdenis afgelegd in de gereformeerde kerk van Peasens en Moddergat. Is overleden is Martini Ziekenhuis te Groningen.

Dirk volgde de mulo en de kweekschool te Dokkum na behalen van zijn hoofdakte werd hij door de Hervormde Zendingsraad uit gezonden naar Nederlands Nieuw Guinea en woonde in Miei (Wasior) to 1962 waar hij werkte aan de Jongensvervolgschool. Bij terugkomst werd hij onderwijzer aan de Chr.school te Nieuwerkerk aan de IJssel tot 1965 en daarna hoofd van der Chr.school te Leens tot 1997. Hij kreeg in die periode de ziekte van Kaler waaraan hij ook overleed. Dirk was een gedreven organist en wilde als jongen van 14 heel graag naar het conservatorium. Zijn vader zag daar letterlijk geen brood in. Later in Leens volgde hij de kerkorgelopleiding aan de muziekschool in Buitenpost en behaalde het kerkelijk examen bevoegheid I (vaardigheden op conservatoriumniveau). Hij was jarenlang organist in de Geref.Kerk te Leens en studeerde later nog orgel bij Piet Wiersma te Groningen. Ook was hij jarenlang koordirigent van verschillende

koren.

Zijn vrouw Klara overleed vrij jong als gevolg van kanker.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren.

Douwe. Meinderd. Hendrik Anne die getrouwd is met Mirjam Theodora Peters. Zij hebben 2 kinderen Vincent en Thomas.

Married at the age of 21 on 14‑10‑1958 in Sneek to Klara de VRIES, 21 years old, born on 01‑03‑1937 in Workum, died on 07‑10‑1988 in Leens at the age of 51, buried on 11‑10‑1988 in Leens. Ouders zijn: Meinderd de Vries en Baukje van der Goot.

2.†††††† Theunis (Douwes) ZWART, was o.a. bij de Marine, pastoraal medewerker, born on 29‑06‑1940 in Moddergat West-Dongeradeel, christened on 30‑06‑1940 in Paesens-Moddergat, died on 03‑05‑2012 in Bakkeveen at the age of 71, buried on 09‑05‑2012 in Bakkeveen. Na behalen van Mulo A+B en HTS-electrotechniek ging hij in 1958 Bij de Koninklijke Marine in dienst. Had daar verschillende functies en zwaaide in 1992 af als luitenant ter zee der 2e klasse.

Theunis deed daarbij ook nog een deeltijd HBO-opleiding theologie en slaagde daarvoor in 1993. Was vervolgens nog 10 jaar actief als kerkelijk medewerker in deeltijd van verschillende SOW-gemeentes. Dit werk beŽindigde hij in 2004.

Uit dit huwelijk 3 kinderen geboren. Ronald getrouwd met Riswitha Mari Sterk. Zij hebben 4 kinderen. Youri Raoul, Myrthe Esmťe, Mirko Corneť en Wessel Koen. Edwin getrouwd met Linda Lakeman. Zij hebben 2 kinderen. Iris en Femke. Mike getrouwd met Muriel. Zij hebben 2 kinderen: Fiore en Carlotte.

Married in Oostdongeradeel to Baukje (Taedes) DIJKSTRA, born in Lioessens Oostdongeradeel. Ouders zijn: Taede Dijkstra en Klaaske Dijkstra.

 

VI.24 Baatje (Andries) ZWART, born on 18‑02‑1845 at 23.30in Oosternijkerk, christened on 10‑03‑1845 in Oosternijkerk, died on 12‑04‑1905 in Rotterdam at the age of 60, daughter of Andries (Dirks) SWART (see also V.7 on page 1) and Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Married at the age of 26 on 26‑10‑1871 in Oostdongeradeel to Egbert (Jans) DOUMA, 29 years old, predikant bij de Christlijke Gereformeerde kerk te Drachten. Born on 05‑09‑1842 at 21.00in Ee, died on 23‑03‑1913 in Rotterdam at the age of 70, buried on 27‑03‑1913 in Rotterdam algemene begraafplaats, son of Jan (Egberts) DOUMA, Landbouwer, and Boukje (Hessels) KEEGSTRA. {He is later publication of the banns on 26‑07‑1906 in Rotterdam, married at the age of 63 on 14‑08‑1906 in Rotterdam to Annette Martha van OLFFEN, 51 years old, born on 23‑01‑1855 in Rotterdam, died on 03‑08‑1929 in Zeist at the age of 74, buried on 06‑08‑1929 in Zeist. Toen ze met Egbert Douma trouwde was zij weduwe van dhr. P.C.Schilperoort.}

From this marriage:

1.†††††† Jan (Egberts) DOUMA, predikant, born on 16‑12‑1873 at 12.00in Drachten, died on 18‑06‑1958 in Arnhem at the age of 84, buried on 21‑06‑1958 in Arnhem Moscowa. Was begaafd prediker. Energiek werker. Kwam toen mijn vader nog leefde (dat is dus Pieter Andries Zwart) herhaaldelijk in de zomervakantie bij ons logeren en bezocht dan vrijwel de gehele familie. Pracht dagen waren dat zowel voor mijn vader als voor hem. Emeritus predikant op 12-06-1938. Heeft op 24 juni 1928 zijn neef Dirk (Pieters) Zwart bevestigd als Dienaar des Woords te Nijemirdum. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen. 1.Egbert geboren 13 december 1897 Spijkenisse. Overleden op 16 maart 1964 te Rijswijk en daar begraven in het familiegraf Nr.364 op de Algemene begraafplaats Winston Chuchillaan 233 te Rijswijk. Was predikant o.a. eerst in Muiden, daarna Ureterp.Emeritus in 1962. Was getrouwd met Elisabeth Johanna Philippina Schalekamp op 30-10-1923. Zij was geboren op 27-11-1899 en overleden op 30-06-1988 den Haag. Is begraven in het familiegraf bij haar man op de alg. begraafplaats te Rijswijk. Haar gegevens zijn niet op een steen gebeiteld, maar gegevens via de administratie van de begraafplaats verstrekt. 2.Marie geboren 25 juni 1899 Spijkenisse en overleden op 8 juli 1961 Arnhem waar zij begraven is op 13 juli alg. begraafplaats Moscowa. Zij was getrouwd met Johannes Christianes Schut op 10 juni 1930 Arnhem.Hij is geboren op 2 mei 1894 en overleden op 8 juli 1987, op 13 juli werd hij begraven in hetzelfde graf waar zijn vrouw ligt te Moscowa te Arnhem.

3.Karel Adrianus geboren 15 juni 1901 Spijkenisse, employee prol.

Mij. Overleden Oostvoorne op 10 april 1982 en op 14-04-1982 op de alg. begraafplaats Oostvoorne begraven. Hij was getrouwd met Jantje Kaajan op 5 augustus 1926 Groningen. Jantje Kaajan is geboren op 18 december 1904Groningen.Is overleden op 10 november 1997 Ede. Begraven op 14 november 1997 Oostvoorne, waar ook haar man begraven werd. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren; Swaantje Cornelia, Wilhelmina Marie, Margaretha Elisabeth, Janneke, Jan Egbert, Karel Andre, Elzeliene Elisabeth.

Married at the age of 23 on 07‑01‑1897 in Rotterdam to Wilhelmina VISSER, 23 years old, born on 29‑09‑1873 in Rotterdam, died on 12‑04‑1929 in den Haag at the age of 55, buried on 16‑04‑1929 in Arnhem Moscowa.

2.†††††† Andreas (Egberts) DOUMA, born on 20‑03‑1888 at 11.45in Drachten, died on 28‑10‑1914 in Rotterdam at the age of 26. Begaafde jongeman.Op latere leeftijd overspannen en zenuwziek geworden. Toen praktisch mensenschuw. Zo ook overleden. In zijn overlijdensadvertentie wordt gesproken van een langdurig geduldig gedragen lijden.

 

VI.25 Pieter (Andries) ZWART, landbouwer, born on 12‑05‑1846 at 0.500in Oosternijkerk, christened (gereformeerd) on 28‑06‑1846 in Oosternijkerk, died on 19‑05‑1929 at 06.00in Oosternijkerk at the age of 83, buried on 23‑05‑1929 in Oosternijkerk. Heb een testament opgemaakt 19 september 1888 toen nog gehuwd met Neeltje Pieters Douma.Pieter herroept zijn gemaakte testament en 19 mei 1915 zegt hij al het vruchtgebruik te geven aan zijn huidige echtgenote Hiltje Lieuwes Jousma. Son of Andries (Dirks) SWART (see also V.7 on page 1) and Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Married (1) at the age of 39 on 11‑09‑1885 in Oostdongeradeel to Neeltje (Pieters) DOUMA, 40 years old, born on 22‑01‑1845 at 07.00in Metslawier, died on 28‑06‑1889 at 03.30in Oosternijkerk at the age of 44, buried on 02‑07‑1889 in Oosternijkerk. Was dochter van Pieter (Douwes) Douma en Klaaske (zegge Klaske) (Heerkes) Minnega.Neeltje had als broers en zuster: Douwe en Heerke en Trijntje.

Married (2) at the age of 50 on 03‑09‑1896 in Oostdongeradeel, church marriage on 03‑09‑1896 in Oosternijkerk to Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, 31 years old, huishoudster, born on 25‑08‑1865 at 23.00in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 17‑05‑1958 in Dokkum at the age of 92, buried on 22‑05‑1958 in Oosternijkerk. Was een goede moeder voor haar kinderen en een lieve Beppe voor haar kleinkinderen. Tot haar dood toe geestelijk vitaal. Heeft het erg moeilijk gehad met het overlijden van haar zoon Dirk (febr.1958). Enige maanden later zelf overleden. Daughter of Lieuwe (IJpes) JOUSMA, boerenknecht, and Trijntje (Gerbens) van der VELDE.

From the second marriage:

1.†††††† Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (see also VII.61 on page 1).

2.†††††† Andries (Pieters) ZWART (see also VII.62 on page 1).

3.†††††† Lieuwe (Pieters) ZWART, born on 18‑04‑1899 at 0.700in Oosternijkerk, died on 17‑09‑1906 at 14.30in Oosternijkerk at the age of 7, buried in Oosternijkerk. Aan difterie op 7 jarige leeftijd naar de hemel opgenomen. Volgens velen: geen kind voor deze ruwe wereld.Zeer vriendelijk kind.

4.†††††† Dirk (Pieters) ZWART (see also VII.65 on page 1).

5.†††††† Ype (Pieters) ZWART, born on 25‑09‑1901 at 02.00in Oosternijkerk, died on 13‑03‑1902 at 11.30in Oosternijkerk, 169 days old, buried on 18‑03‑1902 in Oosternijkerk. Overleden aan kinkhoest toen hij een Ĺ jaar oud was. Ps 105:5 Dord.Leerr I 17, "God zal ouders" enz.

6.†††††† Gerritje (Pieters) (Ger) ZWART, zakenvrouw, born on 16‑01‑1906 in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 24‑08‑1991 in Dokkum at the age of 85, buried on 28‑08‑1991 in Oosternijkerk. Was van 1929-1931 lijdende aan abces in de rug. Behoorlijk hersteld.

Handwerkzaak te Dokkum, Keppelstraat 149 waar zij woonde met haar moeder. Na vele getuigenissen uitstekend voor haar zaak berekent. Voortreffelijke smaak op het gebied van haar artikelen. Zeer behulpzaam in haar winkel. Bloeiende zaak. Degelijke, principiŽle godvrezende vrouw. Na overlijden van haar moeder (1958) zaak verkocht en verhuisd naar Keppelstraat nr. 5, waar ze ging rentenieren.Borduurde daar nog wel regelmatig vlaggen voor een firma. Woonde sinds 1981 in serviceflat 121 Dongeradijk te Dokkum. Was middelpunt van de familie, vooral voor haar tantezeggers. Is de laatste jaren van haar leven lichamelijk snel achteruit gegaan. Geestelijk bleef ze zeer goed bij de tijd. Een week voor haar sterven werd ze getroffen door een hersenbloeding, was daardoor ťťnzijdig verlamd en raakte in coma. Wij als neven en nichten hebben bij haar gewaakt tot ze na ruim een week, in haar eigen omgeving waar ze de laatste jaren had gewoond, overleed. Graf wordt 2021 geruimd.

 

VII.61††††††††† Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART, born on 16‑11‑1896 at 05.30in Oosternijkerk, died on 13‑10‑1973 in Dokkum at the age of 76, buried on 17‑10‑1973 in Oenkerk, daughter of Pieter (Andries) ZWART (see also VI.25 on page 1) and Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster.

Married at the age of 27 on 01‑02‑1924 in Driesum to Riemer ROUKEMA, 28 years old, Hoofdonderwijzer, born on 14‑05‑1895 at 01.30in Drachten, died on 01‑05‑1978 in Dokkum at the age of 82, buried on 06‑05‑1977 in Oenkerk. Ouders waren: Rienk Roukema en Froukje de Vries.

From this marriage:

1.†††††† Hiltje (Riemers) (Hillie) ROUKEMA, lerares, born on 13‑12‑1924 in Bedum, died on 22‑07‑2014 in Eindhoven at the age of 89, buried on 26‑07‑2014 in Gem. Begraafplaats Stratum Eindhoven.

Married at the age of 31 on 18‑01‑1956 in BergumTietjerksteradeel to Arie Willem van OOIK, 27 years old, born on 20‑06‑1928 in Amersfoort (religion: gereformeerd), died on 24‑12‑2004 in Eindhoven at the age of 76, buried on 30‑12‑2004 in Begraafplaats Stratum Eindhoven. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Nienke,getrouwd met Willem Hermsen, 2 kinderen, Jos en Vera.Gerrit, getrouwd met Mieke van Seters, 2 kinderen, Job en Anneloes en Ida Anna getrouwd met Getrud Lijdsman, 1 kind Tijs.

2.†††††† Rienk Job (Riemers) ROUKEMA, wiskundeleraar, born on 22‑08‑1926 in Wons, christened on 29‑08‑1926 in Wons, died on 25‑07‑2018 in Maarsen at the age of 91, buried on 01‑08‑2018 in Maarsen /alg begraafplaats. Uit 1e huwelijk 2 kinderen: Johanna Martha en Nienke Jeanne.Joke en Mient Riddersma.Als kleindinderen worden genoemd: Jenneke en Adriaan, Diederick en Maaike, Tobe , Sam en Tjebbe.

Rienk is overleden aan een hersentumor.

Married (1) at the age of 26 on 19‑02‑1953 in Nederhemert, divorced in 1973 in Amersfoort from Jenneke Lambertha Frederica GROENEVELD, verpleegster, born on 24‑08‑1926 in Nederhemert, died on 01‑01‑2018 in Amersfoort at the age of 91, buried on 08‑01‑2018 in Amersfoort. In memoriam Op 1 januari is overleden, op de leeftijd van 91 jaar, mevrouw Jenneke Lamberta Frederika Groeneveld. Zij woonde aan de Madoerastraat 23. Haar laatste maanden stonden in het teken van snel afnemende kracht en gezondheid. Jenny Groeneveld werd in 1926 in Nederhemert geboren. Zij was in het gezin de tweede van vier dochters. Haar vader besefte dat hij de boerderij maar aan ťťn van hen kon over- dragen, en stimuleerde zijn dochters dus om een goede opleiding te volgen. Jenny ging de verpleging in, en trouwde in 1953 met Rienk Roukema; zij gingen wonen aan de Kapelweg in Amersfoort. Samen kregen zij twee dochters. In 1969 verhuisde het gezin naar de Madoerastraat. In 1973 scheidde Jenny van haar man. Zij was in 1960 begonnen met werken als verpleegster in het Lichtenbergziekenhuis. Daar klom zij op tot nachthoofd. Zij deed haar werk met veel inzet en voldoening, hoewel het haar ook veel energie kostte. In 1986 ging zij met pensioen. Jenny Groeneveld was een nuchtere, bescheiden vrouw met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Ook was zij gastvrij: haar huis stond altijd open voor wie maar binnen wilde komen. Het leven als gescheiden vrouw viel haar weleens zwaar, maar zij kon haar situatie relativeren met een groot gevoel voor humor. Ook kon zij enorm genieten van het leven: van alles wat groeit en bloeit, van gezelschap en gezelligheid, en vooral van haar (klein-)kinderen. Voor deze laatsten was zij altijd beschikbaar met haar onvoorwaardelijke liefde en steun. Hoewel zij eigenlijk nooit sprak over haar geloof of haar diepste overtuiging, was zij een gelovige en op de kerk betrokken vrouw. Zij vond steun in het vertrouwen dat God er eenvoudig was, voor haar en voor allen die haar lief waren. Haar geloof werd vooral zichtbaar in haar dienende en hulpvaardige levenshouding. De begrafenis vond plaats op maandag 8 januari. We wensen haar twee dochters en de kleinkinderen veel wijsheid en sterkte toe.

 

Married (2) in Maarn to Janna Gerritje van den BERG, born in Ede.

3.†††††† Job (Riemers) ROUKEMA, arts, born on 23‑11‑1927 in Wons, christened on 27‑11‑1927 in Wons, died on 15‑05‑2020 in Canada at the age of 92, buried on 20‑05‑2020 in Wellington ontario Canada. Dit echtpaar woont in Canada. Ze hebben 7 kinderen.

Rudy Erica, Nina Frances, Raymond Peter, Henry William, Clifford Andrew, Patricia Joanna, en Heather Kristina.

Married in Bergum to Diderica Margaretha KROEZE, born in Willemstad Curacao.

4.†††††† Dr. Pieter Andries (Riemers) (Piet) ROUKEMA, Biochemicus, born on 23‑11‑1927 in Wons, christened (gereformeerd) on 27‑11‑1927 in Wons, died on 10‑02‑2013 in Uithoorn at the age of 85, buried on 16‑02‑1213 in Uithoorn. Uit dit huwelijk 5 kinderen geboren.

Riemer hoogleraar theologie en partner Lily Burggraaff, predikant.

Willem Tom getrouwd met Barbara Koning, kinderen:Inge, Rosalie en Iris.

Cornelia Henriette, getrouwd met Leo Mietus, kinderen: Aljosja en Iwana.

Nienke.

Caroline met partner Joop van Duynhoven.

Married at the age of 27 on 14‑05‑1955 in Alphen a/d Rijn to Sjoukje (Willems) TOM, 27 years old, born on 22‑07‑1927 in Warns, died on 11‑11‑2006 in Uithoorn at the age of 79, buried on 16‑11‑2006 in Uithoorn Gemeentelijke Begraafplaats Noorddammerweg.

5.†††††† Froukje (Riemers) ROUKEMA, analiste, born on 18‑04‑1929 in Wons, christened on 21‑04‑1929 in Wons, died on 25‑09‑1993 in Stadskanaal at the age of 64, buried on 30‑09‑1993 in Stadskanaal.

Married at the age of 33 on 11‑05‑1962 in Dokkum to Siemon te VELDE, 40 years old, landbouwer, born on 26‑06‑1921 in Stadskanaal, died on 29‑10‑2016 in Stadskanaal at the age of 95, buried on 05‑11‑2016 in Stadskanaal gemeentelijke begraafplaats. Simon heeft uit zijn 1e huwelijk 5 kinderen. Uit zijn huwelijk met Froukje Roukema heeft hij 3 kinderen:

Nienke, Gretha en Rimkje Gera.

6.†††††† Gerritje (Riemers) ROUKEMA, verpleegkundige, born on 29‑01‑1931 in Wons, christened on 01‑02‑1931 in Wons, died on 09‑02‑2015 in Soest at the age of 84, buried on 13‑02‑2015 in Alg begraafplaats te Soest.

Married at the age of 21 on 30‑12‑1952 in Metslawier, church marriage on 30‑12‑1952 in Oenkerk (geref.kerk) to Johan Christiaan BAUMFALK, 24 years old, predikant, born on 07‑09‑1928 in Metslawier, christened (gereformeerd) maart 1929 in Metslawier, died on 22‑04‑1984 in Soest at the age of 55, buried on 26‑04‑1984 in Soest. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:.Ynze Andries, Nienke, Riemer Rienk, Minke, Willem Wierd en Hilde.

7.†††††† Evert (Riemers) ROUKEMA, leraar, born in Wons, christened in Wons. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren.

Grietje Martha, Nienke, Andre Peter, Sicco Jan.

Married in Bergum to Albertje (Oppe) KLOOSTERMAN, born in Garijp.

8.†††††† Rimkje Elisabeth (Riemers) ROUKEMA, verpleegster, born on 22‑06‑1934 in Witharen, christened on 24‑06‑1934 in Witharen, died on 21‑06‑1988 in Amersfoort at the age of 53. Overleden waarschijnlijk aan een hartstilstand; was astmapatiŽnte. Buried on 26‑06‑1988 in Amersfoort. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Married at the age of 34 on 02‑04‑1969 in Groningen to Jan Cornelis BOCKHOVE, 42 years old, born on 20‑03‑1927 in Piershill, died on 24‑12‑2007 at the age of 80, buried in Rusthof Leusden. Jan is eerder getrouwd geweest met Truus Warnier, die overleed op 29-07-1968. Dit echtpaar hadden een zoon Alex die maar 3 maanden geleefd heeft.

9.†††††† Andries (Riemers) ROUKEMA, kaasmaker, born on 02‑12‑1938 in Oenkerk, christened on 04‑12‑1938 in Oenkerk, died on 20‑02‑2022 in St.Nicolaasga at the age of 83, buried on 24‑02‑2022 in Oenkerk.

 

VII.62††††††††† Andries (Pieters) ZWART, born on 18‑04‑1898 at 0.300in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 24‑07‑1971 in Dokkum at the age of 73, buried on 28‑07‑1971 in Oosternijkerk. Landbouwer eerst te Oosternijkerk,later Ornio-state te Moddergat.Door God gezegend met uitstekend verstand. Veel gelezen o.a. van Kuiper in zijn jongere jaren. Een gezonde kijk op vrijwel alle dingen. Uitstekende boer. Sinds zijn 30e jaar vrijwel doorlopend ouderling van de gereformeerde kerk. Eerst te Oosternijkerk, later te Moddergat. Kind van God. Veel worstelingen met zijn ietwat stug karakter en neiging om spoedig pessimistisch te zijn o.a.ten aanzien van geld en goed, waar de Heere hem toch betrekkelijk rijk mee gezegend heeft.In veel opzichten zeer invloedrijk, ook al bemoeide hij zich nauwelijks genoeg met het bredere leven. Heeft groot deel van zijn leven rentenierend door gebracht.Ik (N.Z.) heb hem altijd gekend als een oude man. Zijn vrouw heeft jaren ziek op bed gelegen en is tot haar dood toe door haar dochter Wietske verzorgd.Son of Pieter (Andries) ZWART (see also VI.25 on page 1) and Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster.

Married at the age of 24 on 01‑06‑1922 in Oostdongeradeel, church marriage on 01‑06‑1922 in Oosternijkerk to Grietje MEINSMA, 22 years old, born on 25‑08‑1899 at 08.00in Nes (religion: gereformeerd), died on 17‑03‑1988 in Dokkum at the age of 88, buried on 22‑03‑1988 in Oosternijkerk. Haar ouders waren Jan (Broers) Meinsma en Wijtske (Ernstes)Tamsma.

From this marriage:

1.†††††† Pieter (Andries) (Piet) ZWART, vertaler frans, born on 29‑04‑1923 in Oosternijkerk, christened (gereformeerd) on 06‑05‑1923 in Oosternijkerk, died on 25‑11‑2004 in Nes at the age of 81, buried on 30‑11‑2004 in Moddergat. Heeft jaren frans gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Jaren in Amsterdam gewoond en gewerkt bij "dagblad Trouw". Kwam veel bij ons thuis in Halfweg. Heeft daar ook nog enige tijd gewoond. Omdat wij ook een Piet hadden, werd hij door ons "grote Piet" genoemd.

2.†††††† Wijtske (Andries) ZWART, born on 27‑04‑1925 in Oosternijkerk, christened on 03‑05‑1925 in Oosternijkerk, died on 03‑03‑2011 in Leeuwarden at the age of 85, buried on 08‑03‑2011 in Paesens.

3.†††††† Jan (Andries) ZWART, textielhandelaar, born on 07‑07‑1934 in Paesens, christened (gereformeerd) on 08‑07‑1934 in Moddergat, died on 03‑11‑2019 at 09.00in Leeuwarden at the age of 85, buried on 08‑11‑2019 in Peasens. Notaris Hellema ex test. Postbus 72 9100.AB Dokkum.

4.†††††† Dirk Andries (Andries) ZWART, boer, born on 16‑03‑1941 in Paesens, christened on 23‑03‑1941 in Moddergat, died on 23‑03‑2018 in Moddergat at the age of 77, buried on 30‑03‑2018 in Moddergat.

 

VII.65††††††††† Dirk (Pieters) ZWART, predikant, born on 22‑07‑1900 at 01.30in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 20‑02‑1958 at 02.15in Enkhuizen at the age of 57, buried on 24‑02‑1958 in Zwanenburg. Wilde al op jonge leeftijd predikant worden. Hielp zijn vader op de boerderij. Werkzaam met zijn vader op het land zei hij: ik wil dominee worden. Ging naar de mulo en het gymnasium in Groningen. Van september 1922 tot mei 1926 gestudeerd aan de Vrij Universiteit te Amsterdam. Op 24 juni 1928 werd hij te Nijemirdum door zijn neef Jan Douma bevestigd als Dienaar des Woords. Daarna noch Aalten, Utrecht, Halfweg en Andijk. Op jonge leeftijd van nog geen 58 jaar kreeg hij na de kerkdienst een hartinfarct. Na 2 dagen thuis gelegen te hebben is hij overgebracht naar het Snouck van Loozen Ziekenhuis in Enkhuizen, waar hij op 20 februari 1958 overleed. Heeft enkele uren voor zijn dood afscheid genomen van zijn vrouw en kinderen met het uitspreken van de "zegen".Zij hebben het zeer moeilijk gehad toen hun zoontje Dikky overleed aan kinderverlamming terwijl zij in Canada waren. Ook het vertrek destijds van de 3 oudste kinderen naar Canada was heel moeilijk te verwerken.

PS.In het gezin van Dirk Zwart en Jeltje de Jong emigreerden Piet(Peter), Berdina(Ineke),Eelze Nammen(Edward Norman) en Andries Lieuwe(Andy) na 1950 naar Canada (Ontario). Een groot deel van toekomstige gegevensbetreffende deze familie zou men in de toekomst in Canada moeten zoeken.Volgens testament heeft de studie 5 duizend twee honderd achtenzeventig gulden gekost. Son of Pieter (Andries) ZWART (see also VI.25 on page 1) and Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster.

Married at the age of 27 on 20‑06‑1928 in HuizumLeeuwarderadeel to Jeltje (Eelzes) de JONG, 22 years old, born on 29‑07‑1905 at 09.00in Huizum (religion: gereformeerd), died on 14‑12‑1988 at 00.30in Halfweg†† N.H. at the age of 83, buried on 19‑12‑1988 in Zwanenburg/Halfweg. Had naast de akte handwerklerares ook nog de modevakschool bij Mw.Ida de Leeuw-v.Rees doorlopen.Werd op 53e jarige leeftijd weduwe. Haar jongste kind moest zij nog opvoeden. Heeft veel werk verzet voor kerk,gemeenteraad, vrouwen vu-hulp en was oprichtster van de Bond van Gereformeerde Vrouwen in Nederland. Heeft ook nog enkele jaren in de bibliotheek te Zwanenburg gewerkt.Tot haar dood toe was ze zeer actief. Reisde veel naar haar kinderen in Canada en haar dochter in Aruba. Daughter of Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, and Berdina HAITSMA.

From this marriage:

1.†††††† Pieter (Dirks) ZWART (see also VIII.72 on page 1).

2.†††††† Berdina (Dirks) ZWART (see also VIII.75 on page 1).

3.†††††† Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (see also VIII.76 on page 1).

4.†††††† Hillie (Dirks) ZWART (see also VIII.79 on page 1).

5.†††††† Elsa (Dirks) ZWART (see also VIII.81 on page 1).

6.†††††† Nienke (Dirks) ZWART, cyto-analiste/doktersassistente, born in Aalten, christened in Aalten.

7.†††††† Sjouwina Jelly (Dirks) (Sjanty) ZWART, adjuct-commies a, born on 10‑09‑1938 in Utrecht, christened on 18‑09‑1938 in Utrecht, died on 06‑10‑2006 at 14.40in Hoofddorp at the age of 68, cremated on 11‑10‑2006 in Westgaarde Amsterdam. Wegens haar ziekte de laatste 4 weken opgenomen geweest in Hospice Bardo alwaar ze ook is overleden.

8.†††††† Dirk (Dirks) (Dikky) ZWART, born on 17‑02‑1942 in Utrecht, christened on 21‑02‑1942 in Utrecht, died on 16‑06‑1952 at 10.15in Amsterdam at the age of 10, buried on 20‑06‑1952 in Zwanenburg/Halfweg. Is op 10 jarige leeftijd, terwijl zijn ouders in Canada waren, overleden aan kinderverlamming. Zijn ouders woonden de trouwerij bij van hun oudste zoon Piet. Hij was bij de fam. Barend Biesheuvel, werd in het weekend ziek, kon niet meer slikken en is naar het Wilhelmina Gasthuis gebracht in Amsterdam. Daar heeft hij nog 2 dagen in de ijzeren long gelegen en is ook daar overleden. Er heerstte in 1952 een polio-epidemie. Het suikerklontje of inenting tegen polio bestond toen nog niet. Was als jongen bij de padvinderij. Had slechte ogen, maar was verder gezond.

9.†††††† Andries Lieuwe (Dirks) (Andy) ZWART, voorman, born on 20‑12‑1946 in Halfweg, christened on 22‑12‑1946 in Halfweg, died on 23‑11‑2016 at 21.30in London Ontario Canada at the age of 69, cremated on 25‑11‑2016 in Kitchener Ontario Canada. Funeral service gehouden op 30 november St andrew Anglicaanse Kapel Kitchener Ontario Canada.

Married (1) at the age of 39 on 27‑09‑1986 in Sharbot LakeOnt. Canada to Dorien Joyce DOWDALL, 48 years old, born on 08‑04‑1938 in Sharbot Lake Ontario Canada, died on 21‑12‑2009 in Perth Ontario Canada at the age of 71, buried on 24‑12‑2009 in St.Stephens Cemetery Brooke Ontario Canada.

Married (2) in Kitchener Ontario Canada, church marriage in St. Andrew's Memorial Anglican Church Kitchener Ontario Canada to Heather MACKENZIE, born in Sarnia Ontario Canada.

 

VIII.72†††††††† Pieter (Dirks) ZWART, Refugee coordinator CRWRC, born in Nijemirdum, christened in Nijemirdum. Piet emigreerde als boer in 1950 naar Canada. Was in Amsterdam tijdens de oorlog op het gymnasium. Kon erg goed tekenen maar tekende alles een millimeter te scheef. Waarschijnlijk t.g.v. een oogafwijking. Omdat gymnasium gesloten werd, kwam hij bij de boer terecht. Heeft de landbouwschool in Hoofddorp gevolgd. In Canada nog jaren boer geweest. Voor het kerkelijke leven zeer actief, vooral als diaken. Later werd hij voorzitter van de diakenen van de Chr. Reform Church in Canada. Nu werkt hij als coordinator voor het vluchtelingenwezen van de kerken in Canada. Christian Reformed World Relief Commitee of Canada.(CRWRC) (Refugee coordinator). Son of Dirk (Pieters) ZWART (see also VII.65 on page 1) and Jeltje (Eelzes) de JONG.

Married in SpringdaleOnt. Canada to Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster, born in Leeuwarden.

From this marriage: