Descendants of IJpe (Jacobsz) ALBERDA

 

File††††††† : C:\PG30\NL\DATA\ZWART

Date†††††† : 08-02-2023

 

I.1††††† IJpe (Jacobsz) ALBERDA, schipper en kalkbrander op Ezumazijl, born on 01‑01‑1675 in Ezumazijl, died on 01‑01‑1732 at the age of 57. Uit dit huwelijk zijn geboren: Jacob IJpes geboren 1704 en overleden 1763.Hij was gehuwd met Lijsbeth Reitses Humalda.En Lieuwe IJPES zie elders in deze stamboom.Ook zou er nog geboren zijn 1726 Gerlof Ypes, die trouwde met Eelkje Tjeerds.

Zou een zoon zijn van Jacob Ypes.

Married at the age of 25 on 22‑12‑1700 in Anjum to Rinske LIEUWES, born in 1675 in Sint Annaparochie, died voor1745. Was in 1733 nog in leven. Ype en Rinske kopen in 1728 de helft van Humaldastate te Ee.De andere helft was eigendom van Reitse Sapes en Sjieuke Rinses.

From this marriage:

1.†††††† Lieuwe IJPES (see also II.1 on page 1).

 

II.1†††† Lieuwe IJPES, holtkoper en kalkbrander, christened on 19‑12‑1706 in Anjum, died on 17‑11‑1787 in Anjum at the age of 80. Uit dit huwelijk zijn geboren:

Rinske gedoopt 11-10-1739 te Anjum.Getrouwd op 15e jarige leeftijd 11-05-1755 Metslawier met Douwe Alberts Douma, geboren 25-10-1731 Metslawier, gedoopt 28-10-1731 Metslawier. Ouders Albert Douwe Douma en bijzitter Trijntje Jans.Rinske is overleden 05-10-1807 DTB 526 (zal deze datum nog nalopen).

Ype gedoopt 20-05-1742 te Anjum. zie elders.

Engbert gedoopt 10-05-1744 te Anjum.overleden voor 1804. Getrouwd met Sijntje Lieuwes, geboren 1746 voor 1770. huwelijksdag was 17-07-1768.Hertrouwt met Grietje Hermanus Botma gedoopt 08-09-1748 te Morra. Overleden 06-03-1840 te Anjum.Deze huwelijksdag was 1 juli 1770.

Jan gedoopt 15-01-1747 te Anjum . Overleden voor 1751

Jan gedoopt 05-11-1751 te Anjum. zie elders

Trijntje gedoopt 30-06-1754 te Anjum. Son of IJpe (Jacobsz) ALBERDA (see also I.1 on page 1) and Rinske LIEUWES.

Publication of the banns on 26‑06‑1738 in Schiermonnikoog, married at the age of 31 on 13‑07‑1738 in Anjum, church marriage on 13‑07‑1738 in Anjum to Martje ENGBERTS, 18 years old, born on 01‑01‑1720 in Schiermonnikoog, died on 15‑11‑1779 in Anjum at the age of 59. Belijdenis gedaan op 6 april 1738 te Schiermonnikoog.

From this marriage:

1.†††††† IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL (see also III.1 on page 1).

2.†††††† Engbert (Lieuwes) BOTMA, koopman, born on 10‑05‑1745 in Anjum, died 00‑00‑1804 in Ezumazijl. Uit dit huwelijk geboren.

Hermanus Botma, boer gedoopt 05-05-1771 Anjum. Getrouwd 25 maart 1797 met Sjoukje Klazes, geboren rond 1781. Hermanus is overleden 1803.

Minne Botma geboren 06-02-1773 te Ezumazijl, gedoopt op 14-02-1773 Anjum.

Martha Botma geboren 17-03-1775 Anjum, gedoopt 09-04-1775 Anjum. Getrouwd 9 juni 1799 met Jacob (Reitzes) Reitsma, geboren 2 maart 1776 te anjum en overleden op 26 januari 1820 te Anjum. Uit dit huwelijk geboren Martha op 10 mei 1802 te Anjum en overleden op 8 september 1826 te Anjum.

Jan Botma geboren 24-09-1779 Ezumazijl, gedoopt 17-10-1779 Anjum, overleden op 01-05-1831 Anjum, blad 11. Getrouwd in 1808 met Antje Melles Binnema.

Ype Botma, boer geboren op 01-05-1782 Ezumazijl, gedoopt op 26-05-1782 Anjum. Overleden op 01-06-1848 Anjum, blad 42. Getrouwd 24-05-1807 met Aaltje Jans Ynia, geboren 14-10-1785Metslawier, gedoopt 30-10-1785 Metslawier en overleden op 17-11-1852 Anjum. Uit dit huwelijk Engbert (Ypes) geboren 1 maart 1808 te Anjum. Getrouwd op 8 april 1833 te Oostdongeradeel met Wytske (Doedes) Boitsma, geboren 16 maart 1809 Nes en overleden op 19 mei 1847 Anjum. Engbert is overleden op 8 april 1834 te Oostdongeradeel (grafsteen). Uit dit huwelijk geboren Doetje Engberts, geboren 18 april 1842, overleden 5 april 1908. Getrouwd op 21 mei 1863 met Mane Douwe Hiemstra, geboren 12 mei 1841 Hantum en overleden 23 april 1929.

Married at the age of 25 on 01‑07‑1770 in Anjum to Grietje (Hermanus) BOTMA, 21 years old, christened on 08‑09‑1748 in Morra, died on 06‑03‑1840 at 03.00in Anjum at the age of 91. Ouders waren: Hermanus (Sakes) Botma en Antje (Sydses) Doma.

3.†††††† Jan (Lieuwes) DOUMA (see also III.5 on page 1).

 

III.1†† IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL, huisman en boer, christened on 20‑05‑1742 in Anjum, died on 07‑10‑1811 at 18.00in Lioessens at the age of 69, son of Lieuwe IJPES (see also II.1 on page 1) and Martje ENGBERTS.

Married at the age of 23 on 02‑06‑1765 in Anjum, church marriage on 02‑06‑1765 in Anjum to Trijntje (Lieuwes) SIJTSMA, 21 years old, born on 28‑06‑1743 in Morra, christened on 24‑11‑1743 in Lioessens, died on 01‑02‑1813 at 17.00in Anjum at the age of 69, 1813 renteniersche. Op 25 juli 1773 met attestatie naar Lioessens vertrokken. Ouders waren: Lieuwe Folkerts en Grijtje Sijbes.

From this marriage:

1.†††††† Grietje (Ypes) JOUSMA, christened on 28‑12‑1766 in Anjum, died on 16‑07‑1810 in Sybrandahuis at the age of 43. Volgens gegevens jong overleden.

Married at the age of 21 on 19‑10‑1788 in Rinsumageest, church marriage on 19‑10‑1788 in Lioessens to Thomas (Jans) HELDER, 27 years old, Landbouwer, christened on 08‑03‑1761 in Sybrandahuis, died on 20‑12‑1830 at 15.00in Sybrandahuis Dantumadeel at the age of 69. Uit dit huwelijk zijn geboren:

1.Iefke geboren 12-08-1789 Sybrandahuis en aldaar gedoopt op 06-09-1789.

Gehuwd op 14 juni 1810 te Morra met Rense Gerrits Sinia, geboren 04-10-1789 te Morra en hij is overleden 16-05-1831,15.00 uur, blad 13 te Lioessens Iefke is overleden 12-06-1853, 17.00 uur, blad 23 te Lioessens.

2.Trijntje geboren 19-05-1801 Sybrandahuis en aldaar gedoopt op 28-06-1801.Getrouwd 15-06-1822 akte 36 Oostdongeradeel met Sjolle (Gerrits) Sinia. Trijntje overleed op 06-02-1852, blad 6 Sybrandahuis.Sjolle geboren 29-12-1800 te Morra.Is overleden 02-09-1858, 21.00 uur blad 29, Sybrandahuis.Zijn ouders waren: Jacob (Sjolles) en Aukje (Gerrits) Sinia.Uit huwelijk Sjolle Trijntje zijn geboren: Renge; een levenloos kind (dochter), Thomas, Lieuwe.Zijn vader heette Jan (Janzes) Helder, zijn moeder wordt niet genoemd.

2.†††††† Lieuwe (Ypes) JOUSMA, huisman, christened on 30‑10‑1768 in Anjum, died on 17‑12‑1812 in Morra at the age of 44. Lieuwe was lid van Gemeentebestuur en als zodanig tekende hij de overlijdensakte van zijn vader.Hij deed belijdenis van zijn geloof op 24 april 1800. Uit dit huwelijk is geboren: Auke geboren 30-06-1799 te Morra, gedoopt 28-07-1799, overleden 1799 te Morra.

Akte van naamsaanneming:

Voor ons Menne Douwes Mellema lid van het Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel waarnemende de functie van Maire in de gemeente Anjum Canton Dokkum Arrondissement Leeuwarden departement Vriesland gecompareerd zijnde Lieuwe Ypes Jousma wonende te Morra heeft dezelve in (...) voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Folkert Lieuwes wonende te Morra verklaart voor die kinderen aan te nemen den naam Sijtsma voor famillie naam dat deze kinderen genaamd zijn Antje oud 20 jaar Lieuwe oud 18 jaar beide te Morra woonachtig en heeft dezen met ons getekend op den 13 December 1811.

Married at the age of 29 on 02‑09‑1798 in Morra to Aukje (Renses) SINIA, 32 years old, born on 16‑07‑1766 in Morra, christened on 10‑08‑1766 in Morra, died on 15‑07‑1799 at the age of 32, [4630]

Anno 1799 den 15 iuly stierf in haar eerste kraam

Aukyen Rinses Sinia in den ouderdom van sirca

33 iaeren in leeven huisvrou van Lieuwe Ypes en

leit alhier begraven

grafsteen, op het kerkhof, verdwenen; bron: GS RDA

Jousma, Lieuwe

. Heeft belijdenis gedaan te Morra op 25 april 1794. Ouders waren: Rense (Gerrits) Sinia en Elizabeth Eelkes.

3.†††††† Jan (IJpes) JOUSMA (see also IV.5 on page 1).

 

IV.5†† Jan (IJpes) JOUSMA, gardenier, born on 28‑06‑1772 in Anjum, christened on 26‑07‑1772 in Lioessens, died on 28‑12‑1849 at 07.00in Oosternijkerk at the age of 77, cremated in Lioessens. Heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd te Lioessens op donderdag 24 april 1800. In 1806 met attestatie vertrokken naar Anjum en in 1816 aldaar ouderling, later vertrokken. Uit dit huwelijk geborenYpe geboren 20-07-1806 Anjum en overleden op 22-12-1809 Lioessens.Ligt begraven in de Ned. Herv. Kerk te Lioessens grafsteen nr. 2. Ype geboren 19-03-1810 ( zie elders).Op 13 december 1811 neem Jan Ypes de naam Jousma aan. De naam Jousma ontleende hij aan de boerderij " Jousma State" onder de klokslag van Anjum waar zijn ouders woonachtig zijn geweest.Hij was een grote boer (45 ha) op Jousma State. In 1821 ging hij failliet. In 1831 staat hij ingeschreven in het lidmatenregister van Oosternijkerk. In 1839 woont hij bij zijn zoon Ype Jan te Oosternijkerk, son of IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL (see also III.1 on page 1) and Trijntje (Lieuwes) SIJTSMA.

Married at the age of 32 on 03‑06‑1805 in Lioessens to Jantje (Folkerts) WIERSTRA, 25 years old, born on 13‑09‑1779 in Oosternijkerk, christened on 03‑10‑1779 in Oosternijkerk, died on 28‑10‑1811 at 13.00in Lioensens at the age of 32, buried in Lioessens Ned.Herv.Kerk. Heeft belijdenis gedaan in Anjum op donderdag 29 januari 1807. Daughter of Folkert WIERDS and Lucia (Albertus) WICHERS.

From this marriage:

1.†††††† YPE (Jans) JOUSMA (see also V.1 on page 1).

 

V.1†††† YPE (Jans) JOUSMA, bakker,politiebediende,armenvader, born on 30‑03‑1810 in Anjum, christened on 01‑04‑1810 in Anjum, died on 17‑02‑1873 at 08.30in Oosternijkerk at the age of 62, buried in Oosternijkerk. Op 28 Februari 1854 benoemd tot politiebediende in de gemeente Oostdongeradeel, standplaats Nijkerk. Het jaarsalaris was 30 gulden. (Archief Oostdongeradeel nr. 783 inventarislijst).

Ingeschreven voor de Nat.Militie loting 1829 nr.49 en uit hoofde van enig kind voor een jaar vrijgesteld.Bij huwelijk werd hun dochter Jantje gewettigd.

Belijdenis gedaan op zaterdag 26 april 1834, in 1835 diaken. Son of Jan (IJpes) JOUSMA (see also IV.5 on page 1) and Jantje (Folkerts) WIERSTRA.

Married at the age of 22 on 19‑07‑1832 in Oosternijkerk to Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA, 28 years old, dienstmeisje, born on 20‑05‑1804 in Paesens, christened on 17‑06‑1804 in Paesens, died on 21‑09‑1878 at 06.00in Oosternijkerk at the age of 74. Belijdenis gedaan op zondag 22 mei 1842 te Oosternijkerk. Haar ouders waren: Lieuwe (Broers) Huizinga en Aaltje (Gooitzens) de Vries.

Daughter of Lieuwe (Broers) HUIZINGA, arbeider, and Aaltje (Gooitzens) de VRIES.

From this marriage:

1.†††††† Jantje (Ypes) JOUSMA, born on 21‑11‑1831 at 02.00in Oosternijkerk, died on 15‑03‑1917 at 00.30in Oosternijkerk at the age of 85.

Married at the age of 24 on 31‑05‑1856 in Oostdongeradeel to Ids (Takes) HAAKSMA, 25 years old, gardenier, born on 13‑10‑1830 at 09.30in Anjum, died on 22‑05‑1894 at 00.30in Oosternijkerk at the age of 63. Kinderen dit huwelijk zijn. Hiltje,naaister geboren 19-11-1857 Oosternijkerk,blad 11,overleden 25-04-1907 Oosternijkerk, akte

62.Ongehuwd.

Willemke,naaister geboren 14-02-1860 Oosternijkerk,blad 46,overleden op 24-04-1915 Oosternijkerk, akte 57.Ongehuwd.

Minke,geboren 12-08-1869 Oosternijkerk,blad 69.Overleden op 05-05-1942 Oostdongeradeel,akte 48.Ongehuwd. Ouders waren Take (Uilkes) Haaksma en Willemke (Gosses) Douma.

2.†††††† Lieuwe (IJpes) JOUSMA (see also VI.3 on page 1).

3.†††††† Jan (Ypes) JOUSMA, Matroos binnenvaart, born on 09‑08‑1836 at 06.00in Oostdongeradeel, died circa‑1857.

4.†††††† Folkert (Ypes) JOUSMA, gardenier, born on 04‑02‑1839 at 08.00in Oostdongeradeel, died on 12‑02‑1871 at 05.00in Oosternijkerk at the age of 32. Ongehuwd.

5.†††††† Aale (Ypes) JOUSMA, born on 03‑08‑1841 at 13.10in Oosternijkerk, died on 09‑03‑1873 at 22.30in Oosternijkerk at the age of 31. Ongehuwd.

6.†††††† Anne (Ypes) JOUSMA, timmerman,kastelein, born on 09‑02‑1844 at 07.00in Oosternijkerk, died on 07‑05‑1930 at 11.00in Oosternijkerk at the age of 86, buried in Oosternijkerk. Uit dit huwelijk zijn geboren:

Jan geboren 28-02-1872 te Oosternijkerk en overleden op 29-12-1937 te Oostdongeradeel.

Wiltje geboren 07-10-1874,te Oosternijkerk en overleden op 09-01-1875 te Oosternijkerk.

Wiltje,timmerman geboren 08-05-1877 te Oosternijkerk. Getrouwd op 03-06-1920 te Oostdongeradeel met Dirkje Minnema. Overleden op 22-04-1952 te Oostdongeradeel.Dirkje geboren 27-04-1884 te Lioessens en overleden op 03-11-1973 te Oostdongeradeel.Haar ouders waren Klaas Minnema en Gertje (Ypes) Jousma.

Ype, timmerman en cafehouder, geboren 22-10-1879 te Oosternijkerk en overleden op 01-12-1941 te Leeuwarden.Begraven in Oosternijkerk (zie grafsteen).

Married at the age of 27 on 19‑05‑1871 in Oostdongeradeel to Aaltje (Wiltjes) MEINDERTSMA, 26 years old, born on 04‑03‑1845 at 22.00in Nes, died on 05‑12‑1921 in Oosternijkerk at the age of 76, buried in Oosternijkerk. Ouders waren: Wiltje (Pieters) Meindertsma en Geertje (Lieuwes) Huizinga.

7.†††††† Gertje (Ypes) JOUSMA, born on 19‑12‑1846 at 04.00in Oosternijkerk, died on 18‑03‑1907 at 17.00in Lioessens at the age of 60.

Married at the age of 36 on 05‑03‑1883 in Oostdongeradeel to Klaas (Minnes) MINNEMA, 47 years old, gardenier, born on 09‑07‑1835 at 12.00in Lioessens, died on 07‑01‑1909 at 06.00in Lioessens at the age of 73. Uit dit huwelijk zijn geboren:

Dirkje geboren 27-04-1884 Lioessens en overleden op 03-11-1973 Oostdongeradeel.Trouwde 03-06-1920 met Wiltje Rozendal.

Ype geboren 19-01-1888 Lioessens. overleden 03-11-1955 Lioessens.

Jan geboren 01-06-1890 Lioessens, overleden 28-12-1972 Metslawier. Ouders waren:Klaas minnes Minnema en Dirkje (Jans) Dijkstra.

N.B. Bij geboorte van Klaas was zijn vader al overleden op 28 april 1835.

8.†††††† Aaltje (Ypes) JOUSMA, born on 14‑04‑1850 in Oosternijkerk, died on 21‑07‑1927 at 07.30in Oosternijkerk at the age of 77.

Married at the age of 22 on 18‑05‑1872 in Oostdongeradeel to Pieter (Sijtzes) GRIJPSTRA, 26 years old, gardenier, born on 20‑09‑1845 at 06.00in Hantumhuizen, died on 29‑07‑1908 at 06.30in Oosternijkerk at the age of 62. Kinderen uit dit huwelijk.

Riemke,geboren 15-04-1874,blad 26,Oosternijkerk en overleden op 03-09-1915 Oosternijkerk.

Ype,gardenier,geboren 28-01-1877,blad 10,Oosternijkerk,overleden 24-05-1919 Oostdongeradeel,akte 70.Hij leed aan Tuberculose. Was getrouwd met Janke van der Wagen op 27 mei 1905.Janke is geboren 01-08-1878 Nes,akte 154 en is overleden op 22-08-1941, 16.00 uur akte 147 te Veenwouden. Dit echtpaar hadden geen kinderen.Ze lieten een nieuwe boederij bouwen op de " ALD tun." Janke trouwde later met haar bedrijfsleider Jitze Lyclama a Nijeholt.

Sytze geboren 09-11-1884,blad 58 Oosternijkerk.Overleden 09-12-1884,akte 33 Oostdongeradeel. Ouders waren: Sytze (Harmens) Grijpstra en Riemke (Pieters) Dijkstra.

 

VI.3†† Lieuwe (IJpes) JOUSMA, boerenknecht, born on 09‑05‑1834 at 16.00in Oosternijkerk, died on 19‑09‑1890 at 13.00in Oosternijkerk at the age of 56. Ingeschreven bij Nat. Militie,echter bij loting in 1853 nr.28 en Ficaal vrijgesteld. Ouders waren Ype (Jans) Jousma en Hiltje (Lieuwes) Huizinga. Son of YPE (Jans) JOUSMA (see also V.1 on page 1) and Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA, dienstmeisje.

Married at the age of 24 on 22‑05‑1858 in Oosternijkerk to Trijntje (Gerbens) van der VELDE, 27 years old, born on 12‑05‑1831 in Ternaard Westdongeradeel, died on 16‑01‑1920 in Oostdongeradeel at the age of 88. Heb in archief gevonden dat Trijntje een zusje gehad heeft die ook Trijntje heette geboren 22 april 1825 en overleden op 21 april 1826 blad nr. 9, daughter of Gerben (Meints) van der VELDE, arbeider, and Gerritje (Sytzes) SIJTSMA.

From this marriage:

1.†††††† Ype (Lieuwes) JOUSMA (see also VII.1 on page 1).

2.†††††† Gerben (Lieuwes) JOUSMA (see also VII.3 on page 1).

3.†††††† Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (see also VII.6 on page 1).

4.†††††† Gerritje (Lieuwes) JOUSMA (see also VII.8 on page 1).

5.†††††† Folkert (Lieuwes) JOUSMA, gardenier, arbeider, born on 03‑09‑1873 at 03.00in Oosternijkerk, died on 29‑11‑1907 at 04.00in Oostdongeradeel at the age of 34. Uit dit huwelijk zijn geboren: Ytje geboren 1905 en overleden 09-01-1907 akte 7 Oostdongeradeel.Ytje geboren 07-04-1907 en overleden 17 juni 1985 Haulerwijk.

Married at the age of 30 on 17‑06‑1904 in Westdongeradeel to Doetje (Remmerens) de JONG, 23 years old, born on 31‑03‑1881 at 09.00in Wierum, died on 14‑01‑1964 in Westdongeradeel at the age of 82. Ouders waren: Remmeren (Remmerens) de Jong en IJTje (Meinderts) Dijkstra.

6.†††††† Meint (Lieuwes) JOUSMA, gardenier, born on 12‑11‑1875 at 18.00in Oosternijkerk, died on 25‑11‑1958 in Oosternijkerk at the age of 83, buried on 29‑11‑1958 in Oosternijkerk. Uit dit huwelijk geboren: Trijntje geboren 08-03-1899.Gehuwd met Harmen Dijkstra,geboren 13-02-1895.Trijntje is overleden 26-02-1991 en Harmen is overleden 23-03-1979. Beide begraven in Oosternijkerk.

Jan geboren 23-06-1903 gehuwd met Akke Visser, geboren 03-12-1907.Jan is overleden 09-11-1994 en Akke is overleden 10-06-2002. Beide begraven Amersfoort,rusthof.

Lieuwe geboren 24-12-1905. Gehuwd met Tietje Boersma, geboren 11-10-1908.Lieuwe is overleden 23-06-1989 en Tietje is overleden 20-12-1979. Beide begraven in Oosternijkerk.

Ype 1912.

Married at the age of 22 on 14‑05‑1898 in Oostdongeradeel to Tietje Jans) van der PLOEG, 20 years old, born on 01‑01‑1878 at 04.00in Oosternijkerk, died on 16‑04‑1942 at 19.00in Oosternijkerk at the age of 64. Ouders waren: Jan (Eelzes) van der Ploeg en Trijntje (Andries) Torensma.

 

VII.1Ype (Lieuwes) JOUSMA, arbeider, born on 09‑04‑1859 at 23.00in Oosternijkerk, died on 26‑06‑1930 at 19.00in Oosternijkerk at the age of 71, buried in Oosternijkerk, son of Lieuwe (IJpes) JOUSMA (see also VI.3 on page 1) and Trijntje (Gerbens) van der VELDE.

Married at the age of 26 on 16‑05‑1885 in Oostdongeradeel to Antje Jans) PAUSINGA, 27 years old, born on 25‑04‑1858 at 05.00in Oosternijkerk, died on 01‑10‑1946 in Oosternijkerk at the age of 88. Ouders waren: Jan (Tjerks) Pausinga en Gertje (Keimpes) de Jong.

From this marriage:

1.†††††† Gertje (Ypes) JOUSMA, born on 05‑02‑1886 at 21.00in Oosternijkerk, died on 23‑03‑1986 in Oosternijkerk at the age of 100, buried on 27‑03‑1986 in Oosternijkerk. Zover bekend ongehuwd.

2.†††††† Lieuwe (Ypes) JOUSMA (see also VIII.2 on page 1).

 

VIII.2 Lieuwe (Ypes) JOUSMA, Hoofdonderwijzer, born on 22‑03‑1890 at 19.00in Oosternijkerk, died on 09‑05‑1985 in Dokkum at the age of 95, buried on 14‑05‑1985 in Dokkum, son of Ype (Lieuwes) JOUSMA (see also VII.1 on page 1) and Antje Jans) PAUSINGA.

Married (1) at the age of 25 on 25‑05‑1915 in Oostdongeradeel to Jeltje (Jans) de GROOT, 30 years old, born on 13‑03‑1885 at 18.00in Jelsum Leeuwarderadeel, died on 27‑09‑1930 at 14.00in Metslawier at the age of 45, buried on 01‑10‑1930 in Metslawier. Ouders zijn Jan de Groot en Maaike (Piers) Tilma.

Married (2) at the age of 45 on 15‑08‑1935 in Oostdongeradeel to Folkje (Harms) EMMENS, 40 years old, born on 23‑09‑1894 in Tienhoven, died on 03‑01‑1996 in Dokkum at the age of 101. Ouders: Harm Emmens en Dirkje Bosgra.

Child:

1.†††††† Trijntje (Ypes) (Nienke) JOUSMA, born on 12‑05‑1893 at 02.00in Oosternijkerk, died on 27‑03‑1957 at 15.00in Haren Groningen at the age of 63, buried on 01‑04‑1957 in Haren, daughter of Antje Jans) PAUSINGA.

Married at the age of 30 on 06‑09‑1923 in Oostdongeradeel to Hantje (Klaas) van DIJK, 59 years old, predikant, born on 31‑05‑1864 at 22.30in Scharnegoutum, died on 07‑12‑1924 at 17.30in Haren Groningen at the age of 60. Hantje was weduwnaar van Antje Noordmans. Dit huwelijk werd op 18-12-1890 gesloten. Haar ouders waren: Dirk Piers Noordmans en Sjoerdtje Meikes Ypma. Ouders: Klaas van Dijk en Jantje Boonstra.

 

VII.3Gerben (Lieuwes) JOUSMA, gardenier, born on 06‑08‑1861 at 11.00in Oosternijkerk, died on 21‑04‑1947 in Havelte at the age of 85, buried on 25‑04‑1947 in Wapserveen. Uit dit huwelijk geboren: Anne, Folkert, IJPE, Jan, Lieuwe en Sape. Son of Lieuwe (IJpes) JOUSMA (see also VI.3 on page 1) and Trijntje (Gerbens) van der VELDE.

Married at the age of 35 on 22‑05‑1897 in Oosternijkerk to Klaaske (Annes) SMITS, 26 years old, dienstmeid, born on 13‑08‑1870 at 16.00in Hantumhuizen, died on 22‑04‑1948 in Havelte at the age of 77, buried on 26‑04‑1948 in Wapserveen. Haar ouders waren: Anne Sapes Smits en Trijntje Klazes Elgersma.

From this marriage:

1.†††††† Lieuwe (Gerbens) JOUSMA (see also VIII.5 on page 1).

2.†††††† Anne (Gerbens) JOUSMA, meubelmaker, born on 19‑07‑1900 at 01.30in Oosternijkerk, died on 30‑06‑1967 in Renkum at the age of 66, buried on 04‑07‑1967 in Renkum. Zij hebben een dochter aangenomen: Els de Vries, die getrouwd is met G.K.Gerritsen.Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren: Roelof Anne en Gijsbert Karel.

Married at the age of 27 on 01‑03‑1928 in Renkum to Roelofje (Gerrits) KROL, 32 years old, born on 16‑07‑1895 in Renkum, died on 12‑07‑1970 in Renkum at the age of 74, buried on 15‑07‑1970 in Renkum. Ouders Gerrit Krol en Maia Willemsen.

3.†††††† Jan (Gerbens) JOUSMA (see also VIII.9 on page 1).

4.†††††† Ype (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, born on 16‑05‑1904 in Oosternijkerk, died on 20‑10‑1997 in Meppel at the age of 93, buried on 24‑10‑1997 in Vledder. Uit dit huwelijk zijn geboren: Klaske, Gerrit, Gerben en Hendrikje.

Married at the age of 34 on 28‑10‑1938 in Vledder to Frederika PROP, 23 years old, born on 03‑10‑1915 in Havelte, died on 08‑07‑2006 in Diever at the age of 90.

5.†††††† Sape(Gerbens) JOUSMA, landbouwer, born on 14‑11‑1906 in Oosternijkerk, died on 26‑10‑1989 in Steenwijk at the age of 82, buried on 30‑10‑1989 in Wapserveen.

6.†††††† Folkert (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, born on 09‑08‑1909 in Oosternijkerk, died on 01‑10‑1994 in Meppel at the age of 85, buried on 06‑10‑1994 in Wapserveen.

 

VIII.5 Lieuwe (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, born on 19‑02‑1898 at 13.00in Oosternijkerk, died on 05‑01‑1979 in Assen at the age of 80, buried on 10‑01‑1979 in Beilen. Geboren op 21-07-1927 te Dwingeloo Gerben Jousma. Hij overlijd op 7 jarige leeftijd op 08-02-1935 te Dingeloo. Begraven op 12-02-1935 te Dwingeloo. Son of Gerben (Lieuwes) JOUSMA (see also VII.3 on page 1) and Klaaske (Annes) SMITS, dienstmeid.

Married at the age of 27 on 15‑05‑1925 in Havelte to Gerritje (Hendriks) van der VEEN, 30 years old, born on 29‑12‑1894 at 22.00in Midwolde Gem. Leek, died on 20‑06‑1987 in Beilen at the age of 92, buried on 24‑06‑1987 in Beilen. Ouders: Hendrik van der Veen en Gerritje Alkema.

From this marriage:

1.†††††† Hendrik (Lieuwes) (Henk) JOUSMA, buschauffeur, born on 24‑01‑1929 in Dwingeloo, died on 11‑05‑1995 at 1.00in Zwartsluis at the age of 66, buried on 15‑05‑1995 in Zwartsluis. Uit dit huwelijk zijn geboren: Wytske, Jan, Lieuwe, Gerritje, Gerben, Folkert, Jelle, Jantje.

Married at the age of 27 on 25‑08‑1956 in Smilde to Annechien (Jans) MEINTS, 56 years old, born on 05‑03‑1900 in Smilde, died on 24‑05‑1982 in Assen at the age of 82, buried on 27‑05‑1982 in Smilde. Ouders: Jan Meints en Wijtske Klok.

2.†††††† Jelle (Lieuwes) JOUSMA, vrachtwagen chauffeur, born on 05‑06‑1930 in Dwingeloo, died on 01‑02‑2001 at 14.00in Hoogeveen at the age of 70, buried on 06‑02‑2001 in Hoogeveen.

Married at the age of 26 on 02‑05‑1957 in Beilen to Mina (Hendriks) DATEMA, 38 years old, born on 31‑07‑1918, died on 19‑03‑2001 in Assen at the age of 82. Ouders: Hendrik Datema en Jantje van Putten.

3.†††††† Klaske (Lieuwes) JOUSMA, lerares, born on 16‑07‑1935 in Hooghalen gem. Beilen, died on 14‑09‑1987 in Beilen at the age of 52, buried on 19‑09‑1987 in Beilen.

 

VIII.9 Jan (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, born on 18‑02‑1902 at 12.00in Oosternijkerk, died on 06‑06‑1978 in Vledder at the age of 76, buried on 09‑06‑1978 in Vledder. Naast de 2 andere kinderen is uit dit huwelijk nog geboren:Geert, veehouder, geboren te Vledder. Son of Gerben (Lieuwes) JOUSMA (see also VII.3 on page 1) and Klaaske (Annes) SMITS, dienstmeid.

Married at the age of 27 on 11‑05‑1929 in Steenwijkerwold to Trijntje OTTEN, 23 years old, born on 03‑02‑1906 in Eesveen/Steenwijkerwold, died on 23‑12‑1996 in Meppel at the age of 90, buried on 28‑12‑1996 in Vledder.

From this marriage:

1.†††††† Gerben (Jans) (Gep) JOUSMA, hoofdambtenaar, born on 08‑04‑1930, died on 02‑06‑2012 in Vledder at the age of 82, buried in Vledder. Uit eerste huwelijk geboren: Jan Gerben, getrouwd met Annette Corine Johanna de Rijk ; Johan Geert getrouwd te Bexley Engeland met Judith Wright en Wilma Tineke.

Married (1) na 1950 in Kampen to Johanna (Jans) MAURER, born on 01‑06‑1926 in Kampen, died on 06‑12‑1981 in Zwolle at the age of 55, buried on 09‑12‑1981 in Vledder. Ouders: Jan Maurer en Willemina Aleida Kwakkel.

Married (2) in Heemstede to Elize Hendrika (Marinus) (Els) de BRIJ, hoofd ambtenaar, born in Rotterdam. Ouders: Marinus (Rien) de Brij en Hendrika Wilhelmina (Riek) van Ouwerkerk.

2.†††††† Klaske Aaltje (Jans) (Klaske) JOUSMA, born in Vledder.

Married in Vledder, church marriage in Steenwijk to Marinus DIJKHUIZEN, born in Doornspijk. Uit dit huwelijk zijn geboren: Gerbrig, docent universiteit ; Trijntje Janny, dierengeneeskunde en Jan Ferdinand, veehouder ; allen geboren te Vledder.

 

VII.6Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster, born on 25‑08‑1865 at 23.00in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 17‑05‑1958 in Dokkum at the age of 92, buried on 22‑05‑1958 in Oosternijkerk. Was een goede moeder voor haar kinderen en een lieve Beppe voor haar kleinkinderen. Tot haar dood toe geestelijk vitaal. Heeft het erg moeilijk gehad met het overlijden van haar zoon Dirk (febr.1958). Enige maanden later zelf overleden. Daughter of Lieuwe (IJpes) JOUSMA (see also VI.3 on page 1) and Trijntje (Gerbens) van der VELDE.

Married at the age of 31 on 03‑09‑1896 in Oostdongeradeel, church marriage on 03‑09‑1896 in Oosternijkerk to Pieter (Andries) ZWART, 50 years old, landbouwer, born on 12‑05‑1846 at 0.500in Oosternijkerk, christened (gereformeerd) on 28‑06‑1846 in Oosternijkerk, died on 19‑05‑1929 at 06.00in Oosternijkerk at the age of 83, buried on 23‑05‑1929 in Oosternijkerk. Heb een testament opgemaakt 19 september 1888 toen nog gehuwd met Neeltje Pieters Douma.Pieter herroept zijn gemaakte testament en 19 mei 1915 zegt hij al het vruchtgebruik te geven aan zijn huidige echtgenote Hiltje Lieuwes Jousma. Son of Andries (Dirks) SWART, boer, and Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister. {He was prior married at the age of 39 on 11‑09‑1885 in Oostdongeradeel to Neeltje (Pieters) DOUMA, 40 years old, born on 22‑01‑1845 at 07.00in Metslawier, died on 28‑06‑1889 at 03.30in Oosternijkerk at the age of 44, buried on 02‑07‑1889 in Oosternijkerk. Was dochter van Pieter (Douwes) Douma en Klaaske (zegge Klaske) (Heerkes) Minnega.Neeltje had als broers en zuster: Douwe en Heerke en Trijntje.}

From this marriage:

1.†††††† Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (see also VIII.16 on page 1).

2.†††††† Andries (Pieters) ZWART (see also VIII.17 on page 1).

3.†††††† Lieuwe (Pieters) ZWART, born on 18‑04‑1899 at 0.700in Oosternijkerk, died on 17‑09‑1906 at 14.30in Oosternijkerk at the age of 7, buried in Oosternijkerk. Aan difterie op 7 jarige leeftijd naar de hemel opgenomen. Volgens velen: geen kind voor deze ruwe wereld.Zeer vriendelijk kind.

4.†††††† Dirk (Pieters) ZWART (see also VIII.20 on page 1).

5.†††††† Ype (Pieters) ZWART, born on 25‑09‑1901 at 02.00in Oosternijkerk, died on 13‑03‑1902 at 11.30in Oosternijkerk, 169 days old, buried on 18‑03‑1902 in Oosternijkerk. Overleden aan kinkhoest toen hij een Ĺ jaar oud was. Ps 105:5 Dord.Leerr I 17, "God zal ouders" enz.

6.†††††† Gerritje (Pieters) (Ger) ZWART, zakenvrouw, born on 16‑01‑1906 in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 24‑08‑1991 in Dokkum at the age of 85, buried on 28‑08‑1991 in Oosternijkerk. Was van 1929-1931 lijdende aan abces in de rug. Behoorlijk hersteld.

Handwerkzaak te Dokkum, Keppelstraat 149 waar zij woonde met haar moeder. Na vele getuigenissen uitstekend voor haar zaak berekent. Voortreffelijke smaak op het gebied van haar artikelen. Zeer behulpzaam in haar winkel. Bloeiende zaak. Degelijke, principiŽle godvrezende vrouw. Na overlijden van haar moeder (1958) zaak verkocht en verhuisd naar Keppelstraat nr. 5, waar ze ging rentenieren.Borduurde daar nog wel regelmatig vlaggen voor een firma. Woonde sinds 1981 in serviceflat 121 Dongeradijk te Dokkum. Was middelpunt van de familie, vooral voor haar tantezeggers. Is de laatste jaren van haar leven lichamelijk snel achteruit gegaan. Geestelijk bleef ze zeer goed bij de tijd. Een week voor haar sterven werd ze getroffen door een hersenbloeding, was daardoor ťťnzijdig verlamd en raakte in coma. Wij als neven en nichten hebben bij haar gewaakt tot ze na ruim een week, in haar eigen omgeving waar ze de laatste jaren had gewoond, overleed. Graf wordt 2021 geruimd.

 

VIII.16†††††††† Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART, born on 16‑11‑1896 at 05.30in Oosternijkerk, died on 13‑10‑1973 in Dokkum at the age of 76, buried on 17‑10‑1973 in Oenkerk, daughter of Pieter (Andries) ZWART, landbouwer, and Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (see also VII.6 on page 1).

Married at the age of 27 on 01‑02‑1924 in Driesum to Riemer ROUKEMA, 28 years old, Hoofdonderwijzer, born on 14‑05‑1895 at 01.30in Drachten, died on 01‑05‑1978 in Dokkum at the age of 82, buried on 06‑05‑1977 in Oenkerk. Ouders waren: Rienk Roukema en Froukje de Vries.

From this marriage:

1.†††††† Hiltje (Riemers) (Hillie) ROUKEMA, lerares, born on 13‑12‑1924 in Bedum, died on 22‑07‑2014 in Eindhoven at the age of 89, buried on 26‑07‑2014 in Gem. Begraafplaats Stratum Eindhoven.

Married at the age of 31 on 18‑01‑1956 in BergumTietjerksteradeel to Arie Willem van OOIK, 27 years old, born on 20‑06‑1928 in Amersfoort (religion: gereformeerd), died on 24‑12‑2004 in Eindhoven at the age of 76, buried on 30‑12‑2004 in Begraafplaats Stratum Eindhoven. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Nienke,getrouwd met Willem Hermsen, 2 kinderen, Jos en Vera.Gerrit, getrouwd met Mieke van Seters, 2 kinderen, Job en Anneloes en Ida Anna getrouwd met Getrud Lijdsman, 1 kind Tijs.

2.†††††† Rienk Job (Riemers) ROUKEMA, wiskundeleraar, born on 22‑08‑1926 in Wons, christened on 29‑08‑1926 in Wons, died on 25‑07‑2018 in Maarsen at the age of 91, buried on 01‑08‑2018 in Maarsen /alg begraafplaats. Uit 1e huwelijk 2 kinderen: Johanna Martha en Nienke Jeanne.Joke en Mient Riddersma.Als kleindinderen worden genoemd: Jenneke en Adriaan, Diederick en Maaike, Tobe , Sam en Tjebbe.

Rienk is overleden aan een hersentumor.

Married (1) at the age of 26 on 19‑02‑1953 in Nederhemert, divorced in 1973 in Amersfoort from Jenneke Lambertha Frederica GROENEVELD, verpleegster, born on 24‑08‑1926 in Nederhemert, died on 01‑01‑2018 in Amersfoort at the age of 91, buried on 08‑01‑2018 in Amersfoort. In memoriam Op 1 januari is overleden, op de leeftijd van 91 jaar, mevrouw Jenneke Lamberta Frederika Groeneveld. Zij woonde aan de Madoerastraat 23. Haar laatste maanden stonden in het teken van snel afnemende kracht en gezondheid. Jenny Groeneveld werd in 1926 in Nederhemert geboren. Zij was in het gezin de tweede van vier dochters. Haar vader besefte dat hij de boerderij maar aan ťťn van hen kon over- dragen, en stimuleerde zijn dochters dus om een goede opleiding te volgen. Jenny ging de verpleging in, en trouwde in 1953 met Rienk Roukema; zij gingen wonen aan de Kapelweg in Amersfoort. Samen kregen zij twee dochters. In 1969 verhuisde het gezin naar de Madoerastraat. In 1973 scheidde Jenny van haar man. Zij was in 1960 begonnen met werken als verpleegster in het Lichtenbergziekenhuis. Daar klom zij op tot nachthoofd. Zij deed haar werk met veel inzet en voldoening, hoewel het haar ook veel energie kostte. In 1986 ging zij met pensioen. Jenny Groeneveld was een nuchtere, bescheiden vrouw met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Ook was zij gastvrij: haar huis stond altijd open voor wie maar binnen wilde komen. Het leven als gescheiden vrouw viel haar weleens zwaar, maar zij kon haar situatie relativeren met een groot gevoel voor humor. Ook kon zij enorm genieten van het leven: van alles wat groeit en bloeit, van gezelschap en gezelligheid, en vooral van haar (klein-)kinderen. Voor deze laatsten was zij altijd beschikbaar met haar onvoorwaardelijke liefde en steun. Hoewel zij eigenlijk nooit sprak over haar geloof of haar diepste overtuiging, was zij een gelovige en op de kerk betrokken vrouw. Zij vond steun in het vertrouwen dat God er eenvoudig was, voor haar en voor allen die haar lief waren. Haar geloof werd vooral zichtbaar in haar dienende en hulpvaardige levenshouding. De begrafenis vond plaats op maandag 8 januari. We wensen haar twee dochters en de kleinkinderen veel wijsheid en sterkte toe.

 

Married (2) in Maarn to Janna Gerritje van den BERG, born in Ede.

3.†††††† Job (Riemers) ROUKEMA, arts, born on 23‑11‑1927 in Wons, christened on 27‑11‑1927 in Wons, died on 15‑05‑2020 in Canada at the age of 92, buried on 20‑05‑2020 in Wellington ontario Canada. Dit echtpaar woont in Canada. Ze hebben 7 kinderen.

Rudy Erica, Nina Frances, Raymond Peter, Henry William, Clifford Andrew, Patricia Joanna, en Heather Kristina.

Married in Bergum to Diderica Margaretha KROEZE, born in Willemstad Curacao.

4.†††††† Dr. Pieter Andries (Riemers) (Piet) ROUKEMA, Biochemicus, born on 23‑11‑1927 in Wons, christened (gereformeerd) on 27‑11‑1927 in Wons, died on 10‑02‑2013 in Uithoorn at the age of 85, buried on 16‑02‑1213 in Uithoorn. Uit dit huwelijk 5 kinderen geboren.

Riemer hoogleraar theologie en partner Lily Burggraaff, predikant.

Willem Tom getrouwd met Barbara Koning, kinderen:Inge, Rosalie en Iris.

Cornelia Henriette, getrouwd met Leo Mietus, kinderen: Aljosja en Iwana.

Nienke.

Caroline met partner Joop van Duynhoven.

Married at the age of 27 on 14‑05‑1955 in Alphen a/d Rijn to Sjoukje (Willems) TOM, 27 years old, born on 22‑07‑1927 in Warns, died on 11‑11‑2006 in Uithoorn at the age of 79, buried on 16‑11‑2006 in Uithoorn Gemeentelijke Begraafplaats Noorddammerweg.

5.†††††† Froukje (Riemers) ROUKEMA, analiste, born on 18‑04‑1929 in Wons, christened on 21‑04‑1929 in Wons, died on 25‑09‑1993 in Stadskanaal at the age of 64, buried on 30‑09‑1993 in Stadskanaal.

Married at the age of 33 on 11‑05‑1962 in Dokkum to Siemon te VELDE, 40 years old, landbouwer, born on 26‑06‑1921 in Stadskanaal, died on 29‑10‑2016 in Stadskanaal at the age of 95, buried on 05‑11‑2016 in Stadskanaal gemeentelijke begraafplaats. Simon heeft uit zijn 1e huwelijk 5 kinderen. Uit zijn huwelijk met Froukje Roukema heeft hij 3 kinderen:

Nienke, Gretha en Rimkje Gera.

6.†††††† Gerritje (Riemers) ROUKEMA, verpleegkundige, born on 29‑01‑1931 in Wons, christened on 01‑02‑1931 in Wons, died on 09‑02‑2015 in Soest at the age of 84, buried on 13‑02‑2015 in Alg begraafplaats te Soest.

Married at the age of 21 on 30‑12‑1952 in Metslawier, church marriage on 30‑12‑1952 in Oenkerk (geref.kerk) to Johan Christiaan BAUMFALK, 24 years old, predikant, born on 07‑09‑1928 in Metslawier, christened (gereformeerd) maart 1929 in Metslawier, died on 22‑04‑1984 in Soest at the age of 55, buried on 26‑04‑1984 in Soest. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:.Ynze Andries, Nienke, Riemer Rienk, Minke, Willem Wierd en Hilde.

7.†††††† Evert (Riemers) ROUKEMA, leraar, born in Wons, christened in Wons. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren.

Grietje Martha, Nienke, Andre Peter, Sicco Jan.

Married in Bergum to Albertje (Oppe) KLOOSTERMAN, born in Garijp.

8.†††††† Rimkje Elisabeth (Riemers) ROUKEMA, verpleegster, born on 22‑06‑1934 in Witharen, christened on 24‑06‑1934 in Witharen, died on 21‑06‑1988 in Amersfoort at the age of 53. Overleden waarschijnlijk aan een hartstilstand; was astmapatiŽnte. Buried on 26‑06‑1988 in Amersfoort. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Married at the age of 34 on 02‑04‑1969 in Groningen to Jan Cornelis BOCKHOVE, 42 years old, born on 20‑03‑1927 in Piershill, died on 24‑12‑2007 at the age of 80, buried in Rusthof Leusden. Jan is eerder getrouwd geweest met Truus Warnier, die overleed op 29-07-1968. Dit echtpaar hadden een zoon Alex die maar 3 maanden geleefd heeft.

9.†††††† Andries (Riemers) ROUKEMA, kaasmaker, born on 02‑12‑1938 in Oenkerk, christened on 04‑12‑1938 in Oenkerk, died on 20‑02‑2022 in St.Nicolaasga at the age of 83, buried on 24‑02‑2022 in Oenkerk.

 

VIII.17†††††††† Andries (Pieters) ZWART, born on 18‑04‑1898 at 0.300in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 24‑07‑1971 in Dokkum at the age of 73, buried on 28‑07‑1971 in Oosternijkerk. Landbouwer eerst te Oosternijkerk,later Ornio-state te Moddergat.Door God gezegend met uitstekend verstand. Veel gelezen o.a. van Kuiper in zijn jongere jaren. Een gezonde kijk op vrijwel alle dingen. Uitstekende boer. Sinds zijn 30e jaar vrijwel doorlopend ouderling van de gereformeerde kerk. Eerst te Oosternijkerk, later te Moddergat. Kind van God. Veel worstelingen met zijn ietwat stug karakter en neiging om spoedig pessimistisch te zijn o.a.ten aanzien van geld en goed, waar de Heere hem toch betrekkelijk rijk mee gezegend heeft.In veel opzichten zeer invloedrijk, ook al bemoeide hij zich nauwelijks genoeg met het bredere leven. Heeft groot deel van zijn leven rentenierend door gebracht.Ik (N.Z.) heb hem altijd gekend als een oude man. Zijn vrouw heeft jaren ziek op bed gelegen en is tot haar dood toe door haar dochter Wietske verzorgd.Son of Pieter (Andries) ZWART, landbouwer, and Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (see also VII.6 on page 1).

Married at the age of 24 on 01‑06‑1922 in Oostdongeradeel, church marriage on 01‑06‑1922 in Oosternijkerk to Grietje MEINSMA, 22 years old, born on 25‑08‑1899 at 08.00in Nes (religion: gereformeerd), died on 17‑03‑1988 in Dokkum at the age of 88, buried on 22‑03‑1988 in Oosternijkerk. Haar ouders waren Jan (Broers) Meinsma en Wijtske (Ernstes)Tamsma.

From this marriage:

1.†††††† Pieter (Andries) (Piet) ZWART, vertaler frans, born on 29‑04‑1923 in Oosternijkerk, christened (gereformeerd) on 06‑05‑1923 in Oosternijkerk, died on 25‑11‑2004 in Nes at the age of 81, buried on 30‑11‑2004 in Moddergat. Heeft jaren frans gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Jaren in Amsterdam gewoond en gewerkt bij "dagblad Trouw". Kwam veel bij ons thuis in Halfweg. Heeft daar ook nog enige tijd gewoond. Omdat wij ook een Piet hadden, werd hij door ons "grote Piet" genoemd.

2.†††††† Wijtske (Andries) ZWART, born on 27‑04‑1925 in Oosternijkerk, christened on 03‑05‑1925 in Oosternijkerk, died on 03‑03‑2011 in Leeuwarden at the age of 85, buried on 08‑03‑2011 in Paesens.

3.†††††† Jan (Andries) ZWART, textielhandelaar, born on 07‑07‑1934 in Paesens, christened (gereformeerd) on 08‑07‑1934 in Moddergat, died on 03‑11‑2019 at 09.00in Leeuwarden at the age of 85, buried on 08‑11‑2019 in Peasens. Notaris Hellema ex test. Postbus 72 9100.AB Dokkum.

4.†††††† Dirk Andries (Andries) ZWART, boer, born on 16‑03‑1941 in Paesens, christened on 23‑03‑1941 in Moddergat, died on 23‑03‑2018 in Moddergat at the age of 77, buried on 30‑03‑2018 in Moddergat.

 

VIII.20†††††††† Dirk (Pieters) ZWART, predikant, born on 22‑07‑1900 at 01.30in Oosternijkerk (religion: gereformeerd), died on 20‑02‑1958 at 02.15in Enkhuizen at the age of 57, buried on 24‑02‑1958 in Zwanenburg. Wilde al op jonge leeftijd predikant worden. Hielp zijn vader op de boerderij. Werkzaam met zijn vader op het land zei hij: ik wil dominee worden. Ging naar de mulo en het gymnasium in Groningen. Van september 1922 tot mei 1926 gestudeerd aan de Vrij Universiteit te Amsterdam. Op 24 juni 1928 werd hij te Nijemirdum door zijn neef Jan Douma bevestigd als Dienaar des Woords. Daarna noch Aalten, Utrecht, Halfweg en Andijk. Op jonge leeftijd van nog geen 58 jaar kreeg hij na de kerkdienst een hartinfarct. Na 2 dagen thuis gelegen te hebben is hij overgebracht naar het Snouck van Loozen Ziekenhuis in Enkhuizen, waar hij op 20 februari 1958 overleed. Heeft enkele uren voor zijn dood afscheid genomen van zijn vrouw en kinderen met het uitspreken van de "zegen".Zij hebben het zeer moeilijk gehad toen hun zoontje Dikky overleed aan kinderverlamming terwijl zij in Canada waren. Ook het vertrek destijds van de 3 oudste kinderen naar Canada was heel moeilijk te verwerken.

PS.In het gezin van Dirk Zwart en Jeltje de Jong emigreerden Piet(Peter), Berdina(Ineke),Eelze Nammen(Edward Norman) en Andries Lieuwe(Andy) na 1950 naar Canada (Ontario). Een groot deel van toekomstige gegevensbetreffende deze familie zou men in de toekomst in Canada moeten zoeken.Volgens testament heeft de studie 5 duizend twee honderd achtenzeventig gulden gekost. Son of Pieter (Andries) ZWART, landbouwer, and Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (see also VII.6 on page 1).

Married at the age of 27 on 20‑06‑1928 in HuizumLeeuwarderadeel to Jeltje (Eelzes) de JONG, 22 years old, born on 29‑07‑1905 at 09.00in Huizum (religion: gereformeerd), died on 14‑12‑1988 at 00.30in Halfweg†† N.H. at the age of 83, buried on 19‑12‑1988 in Zwanenburg/Halfweg. Had naast de akte handwerklerares ook nog de modevakschool bij Mw.Ida de Leeuw-v.Rees doorlopen.Werd op 53e jarige leeftijd weduwe. Haar jongste kind moest zij nog opvoeden. Heeft veel werk verzet voor kerk,gemeenteraad, vrouwen vu-hulp en was oprichtster van de Bond van Gereformeerde Vrouwen in Nederland. Heeft ook nog enkele jaren in de bibliotheek te Zwanenburg gewerkt.Tot haar dood toe was ze zeer actief. Reisde veel naar haar kinderen in Canada en haar dochter in Aruba. Daughter of Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, and Berdina HAITSMA.

From this marriage:

1.†††††† Pieter (Dirks) ZWART (see also IX.35 on page 1).

2.†††††† Berdina (Dirks) ZWART (see also IX.38 on page 1).

3.†††††† Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (see also IX.39 on page 1).

4.†††††† Hillie (Dirks) ZWART (see also IX.42 on page 1).

5.†††††† Elsa (Dirks) ZWART (see also IX.44 on page 1).

6.†††††† Nienke (Dirks) ZWART, cyto-analiste/doktersassistente, born in Aalten, christened in Aalten.

7.†††††† Sjouwina Jelly (Dirks) (Sjanty) ZWART, adjuct-commies a, born on 10‑09‑1938 in Utrecht, christened on 18‑09‑1938 in Utrecht, died on 06‑10‑2006 at 14.40in Hoofddorp at the age of 68, cremated on 11‑10‑2006 in Westgaarde Amsterdam. Wegens haar ziekte de laatste 4 weken opgenomen geweest in Hospice Bardo alwaar ze ook is overleden.

8.†††††† Dirk (Dirks) (Dikky) ZWART, born on 17‑02‑1942 in Utrecht, christened on 21‑02‑1942 in Utrecht, died on 16‑06‑1952 at 10.15in Amsterdam at the age of 10, buried on 20‑06‑1952 in Zwanenburg/Halfweg. Is op 10 jarige leeftijd, terwijl zijn ouders in Canada waren, overleden aan kinderverlamming. Zijn ouders woonden de trouwerij bij van hun oudste zoon Piet. Hij was bij de fam. Barend Biesheuvel, werd in het weekend ziek, kon niet meer slikken en is naar het Wilhelmina Gasthuis gebracht in Amsterdam. Daar heeft hij nog 2 dagen in de ijzeren long gelegen en is ook daar overleden. Er heerstte in 1952 een polio-epidemie. Het suikerklontje of inenting tegen polio bestond toen nog niet. Was als jongen bij de padvinderij. Had slechte ogen, maar was verder gezond.

9.†††††† Andries Lieuwe (Dirks) (Andy) ZWART, voorman, born on 20‑12‑1946 in Halfweg, christened on 22‑12‑1946 in Halfweg, died on 23‑11‑2016 at 21.30in London Ontario Canada at the age of 69, cremated on 25‑11‑2016 in Kitchener Ontario Canada. Funeral service gehouden op 30 november St andrew Anglicaanse Kapel Kitchener Ontario Canada.

Married (1) at the age of 39 on 27‑09‑1986 in Sharbot LakeOnt. Canada to Dorien Joyce DOWDALL, 48 years old, born on 08‑04‑1938 in Sharbot Lake Ontario Canada, died on 21‑12‑2009 in Perth Ontario Canada at the age of 71, buried on 24‑12‑2009 in St.Stephens Cemetery Brooke Ontario Canada.

Married (2) in Kitchener Ontario Canada, church marriage in St. Andrew's Memorial Anglican Church Kitchener Ontario Canada to Heather MACKENZIE, born in Sarnia Ontario Canada.

 

IX.35 Pieter (Dirks) ZWART, Refugee coordinator CRWRC, born in Nijemirdum, christened in Nijemirdum. Piet emigreerde als boer in 1950 naar Canada. Was in Amsterdam tijdens de oorlog op het gymnasium. Kon erg goed tekenen maar tekende alles een millimeter te scheef. Waarschijnlijk t.g.v. een oogafwijking. Omdat gymnasium gesloten werd, kwam hij bij de boer terecht. Heeft de landbouwschool in Hoofddorp gevolgd. In Canada nog jaren boer geweest. Voor het kerkelijke leven zeer actief, vooral als diaken. Later werd hij voorzitter van de diakenen van de Chr. Reform Church in Canada. Nu werkt hij als coordinator voor het vluchtelingenwezen van de kerken in Canada. Christian Reformed World Relief Commitee of Canada.(CRWRC) (Refugee coordinator). Son of Dirk (Pieters) ZWART (see also VIII.20 on page 1) and Jeltje (Eelzes) de JONG.

Married in SpringdaleOnt. Canada to Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster, born in Leeuwarden.

From this marriage:

1.†††††† Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (see also X.1 on page 1).

2.†††††† Peter Steward (Pieters) ZWART (see also X.3 on page 1).

3.†††††† Anita Florence (Pieters) ZWART (see also X.7 on page 1).

4.†††††† David (Pieters) ZWART (see also X.8 on page 1).

5.†††††† Mark Anthony (Pieters) ZWART (see also X.10 on page 1).

 

X.1†††† Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART, Mechanic, born on 13‑02‑1953 in Hamilton Ont.Canada, died on 01‑06‑2015 in Stoney Creek Ont.Canada at the age of 62, cremated on 01‑06‑2015 in Stoney Creek Ont. Canada, son of Pieter (Dirks) ZWART (see also IX.35 on page 1) and Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Married in Grimsby Ont.Canada to Cheryl Ann (Rons) HAGGER, born in Toronto Ont.Canada.

From this marriage:

1.†††††† Lindsay Angela (Richards) ZWART (see also XI.2 on page 1).

2.†††††† Rachel Ann (Richards) ZWART, verpleegster, born in Hamilton Ont.Canada.

Married in Hamilton Ontario Canada. Spouse is Alexander Joseph (Alex) BUSH, Jeugd predikant, born in Hamilton Ontario Canada.

3.†††††† Joel Stephen (Richards) ZWART, born in Grimsby Ont.Canada.

 

XI.2†† Lindsay Angela (Richards) ZWART, born in Grimsby Ont.Canada, daughter of Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (see also X.1 on page 1) and Cheryl Ann (Rons) HAGGER.

Married in Stoney Creek Ont.Canada to Craig James HARVEY, born in Hamilton Ont.Canada. Uit dit huwelijk geboren: Leah en Kyla.

From this marriage:

1.†††††† Leah Mae (Craig) HARVEY, born in Hamilton Ont.Canada.

2.†††††† Kyla Anne (Craig) HARVEY, born in Stoney Creek Ont.Canada.

 

X.3†††† Peter Steward (Pieters) ZWART, accountant, born in Hamilton Ont.Canada, son of Pieter (Dirks) ZWART (see also IX.35 on page 1) and Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Married (1) in Grassie Ont.Canada to Joyce Alice ZIOMICK, 30 years old, born on 24‑08‑1953 in Hamilton Ont.Canada, died on 04‑01‑1998 at 20.00in Hamilton Ont.Canada at the age of 44. Joyce leed al enige jaren aan lymphkanker. Is overleden in Henderson General Hospital te Hamilton. Buried on 07‑01‑1998 in Queens Lawn Cemetery te Grimsby.

Married (2) in Grimsby Ont.Canada to Carol Ann SERROUL, born in Grimsby Ont.Canada. Carol heeft 2 kinderen uit haar eerste huwelijk.

From the first marriage:

1.†††††† Tyler Adam (Peter) ZWART, born in Grimsby Ont.Canada.

2.†††††† Justin Ashley (Peter) ZWART, born in Grimsby Ont.Canada.

3.†††††† Megan Ann (Peter) ZWART, born in St.Catharines Ont.Canada. Zover bekend is zij gehuwd met Brandon. uit dit huwelijk geboren Ellie Joyce.

 

X.7†††† Anita Florence (Pieters) ZWART, bankemployee, born in Hagersville Ont.Canada, daughter of Pieter (Dirks) ZWART (see also IX.35 on page 1) and Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Married in Hamilton Ont.Canada to Michael Patrick Joseph PHILLPOTT, born in Toronto Ont.Canada.

From this marriage:

1.†††††† Nicole Anna (Michael) PHILPOTT, born in Hamilton Ont.Canada. Is gehuwd met Lorenzo. Uit dit huwelijk geboren: Alice.

2.†††††† Michael Anthony (Michael) PHILPOTT, born in Hamilton Ont.Canada.

3.†††††† Thomas Peter (Michael) PHILPOTT, born in Barrie Ont.Canada. Is gehuwd met Ashley. Uit dit huwelijk geboren: Callie Maureen.

 

X.8†††† David (Pieters) ZWART, mechanic, born in Hamilton Ont.Canada, son of Pieter (Dirks) ZWART (see also IX.35 on page 1) and Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Married in Hamilton Ont.Canada to Lynn Mae (Rons) HAGGER, homemaker, born in New Market Ont.Canada.

From this marriage:

1.†††††† Daniel David (Davids) ZWART, born in Hamilton Ont.Canada.

2.†††††† Emily Lynn (Davids) ZWART, born in Grimsby Ont.Canada.

 

X.10†† Mark Anthony (Pieters) ZWART, born in Hamilton Ont.Canada, son of Pieter (Dirks) ZWART (see also IX.35 on page 1) and Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Married in Grimsby Ont.Canada to Dianne Marie ALLAN, enviromentor technican, born in Hamilton Ont.Canada.

From this marriage:

1.†††††† Zackory Daniel (Marks) ZWART, born in St.Catharines Ont.Canada.

2.†††††† Rylee Margaret (Marks) ZWART, born in Grimsby Ont.Canada.

3.†††††† William Ethan (Marks) ZWART, born in Grimsby Ont.Canada.

 

IX.38 Berdina (Dirks) ZWART, born on 06‑08‑1930 in Nijemirdum, died on 11‑09‑2018 in Burlington ontario Canada at the age of 88, buried on 15‑09‑2018 in Burlington Memorial Gardens 3353 GuelphLine. Bob emigreerde met zijn ouders in 1949 naar Canada. Ineke volgde hem, gelijk met haar broer Piet in september 1950. Daughter of Dirk (Pieters) ZWART (see also VIII.20 on page 1) and Jeltje (Eelzes) de JONG.

Married at the age of 21 on 06‑08‑1951 in Winona Ont.Canada to Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, 24 years old, zakenman, born on 02‑10‑1926 in ZwanenburgHaarlemmermeer, died on 09‑08‑2010 at 07.00in Burlington Ontario Canada. at the age of 83, buried on 13‑08‑2010 in Burlington Memorial Gardens Ontario Canada.

From this marriage:

1.†††††† Shirley (Barends) Van RIJN (see also X.13 on page 1).

2.†††††† Cordell George (Barends) Van RIJN (see also X.15 on page 1).

3.†††††† Richard Andrew (Barends) Van RIJN (see also X.18 on page 1).

4.†††††† Joanne (Barends) Van RIJN (see also X.21 on page 1).

5.†††††† Sandra (Barends) (Sandy) Van RIJN, manager coffeeshop, born in Grimsby Ont.Canada.

6.†††††† Ingrid (Barends) Van RIJN, born in Hamilton Ont.Canada.

Married in Burlington Ont.Canada to Brian CASTLE, born in Brampton Ont.Canada.

 

X.13†† Shirley (Barends) Van RIJN, ziekenverzorgster, born in Grimsby Ont.Canada. Gescheiden. Daughter of Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, and Berdina (Dirks) ZWART (see also IX.38 on page 1).

Married (1) in Grimsby Ont.Canada, divorced in Canada from Seitze (Syd) PASMA.

Married (2) to Daniel Andrew REZNER, born in St. Catharines Ont.Canada.

From the first marriage:

1.†††††† Jason (Sydney) PASMA (see also XI.17 on page 1).

2.†††††† Christopher (Sydney) PASMA (see also XI.19 on page 1).

3.†††††† Jeremy (Sydney) PASMA (see also XI.21 on page 1).

 

XI.17 Jason (Sydney) PASMA, born in Kelowna BC.Canada, son of Seitze (Syd) PASMA and Shirley (Barends) Van RIJN (see also X.13 on page 1).

Married in Wainfleet Ont.Canada to Sharryn Leanne COCKELL, born in Kitchener Ontario Canada.

From this marriage:

1.†††††† Joel (Jason) PASMA, born in Orillia Ont.Canada.

2.†††††† Broc (Jason) PASMA, born in Huntsville Ont.Canada.

3.†††††† Kate (Jason) PASMA, born in Huntsville Ont.Canada.

 

XI.19 Christopher (Sydney) PASMA, born in Kelowna BC.Canada, son of Seitze (Syd) PASMA and Shirley (Barends) Van RIJN (see also X.13 on page 1).

Married in Cayuga Ontario Canada to Erin Louise HILDEBRANDT, born in St.Catherines Ontario Canada.

From this marriage:

1.†††††† Zachary Abram (Christopher) PASMA, born in Grimsby Ont.Canada.

2.†††††† Isaac Christopher(Christopher) PASMA, born in Grimsby Ont.Canada.

3.†††††† Chloe Faith Laine (Christopher) PASMA, born in Fonthill Ont.Canada.

4.†††††† Maxwell Arthur (Christopher) PASMA, born in Fonthill Ont.Canada.

 

XI.21 Jeremy (Sydney) PASMA, born in Kelowna BC.Canada, son of Seitze (Syd) PASMA and Shirley (Barends) Van RIJN (see also X.13 on page 1).

Married in Port Colborne Ontario Canada to Susan Amy NICHOLLS, born in Welland Ontario Canada.

From this marriage:

1.†††††† Mason (Jeremy) PASMA, born in Grimsby Ontario Canada.

2.†††††† Violeth Beth PASMA, born in Grimsby Ontario Canda.

 

X.15†† Cordell George (Barends) Van RIJN, zakenman, born in Grimsby Ont.Canada. Gescheiden. Son of Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, and Berdina (Dirks) ZWART (see also IX.38 on page 1).

Married (1) in Islington Ont.Canada, divorced in Grimsby Ontario Canada from Eleanor LANE, born on 05‑08‑1958, died on 09‑03‑2012 in Brant Memorial Hospitaal Canada at the age of 53, buried on 13‑03‑2012 in Dundas.

Married (2) in Grimsby Ontario Canada to Laurie PHILLIPS, born in Canada.

From the first marriage:

1.†††††† Heather (George) Van RIJN (see also XI.24 on page 1).

2.†††††† Benjamin Cordell (George) Van RIJN (see also XI.25 on page 1).

 

XI.24 Heather (George) Van RIJN, born in Hamilton Ont.Canada, daughter of Cordell George (Barends) Van RIJN (see also X.15 on page 1) and Eleanor LANE.

Married in Grimsby ontario Canada to Norm THAM, born in Toronto.

From this marriage:

1.†††††† Eloise Julia THAM, born in Grimsby ontario Canada.

 

XI.25 Benjamin Cordell (George) Van RIJN, born in Hamilton Ont.Canada, son of Cordell George (Barends) Van RIJN (see also X.15 on page 1) and Eleanor LANE.

Married in Grimsby ontario Canada to Kate MALCOLM.

Child:

1.†††††† Brann Malcolm (Benjamins) Van RIJN, born in Grimsby ontario Canada.

 

X.18†† Richard Andrew (Barends) Van RIJN, born in Grimsby Ont.Canada, son of Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, and Berdina (Dirks) ZWART (see also IX.38 on page 1).

Married in Kelowna BC.Canada to Julia Christine HILVERDA, lerares.

From this marriage:

1.†††††† Matthew Jordan (Richard) Van RIJN, werkt als animator, born in Langley BC.Canada.

2.†††††† Kimberley Joanne (Richard) Van RIJN (see also XI.29 on page 1).

 

XI.29 Kimberley Joanne (Richard) Van RIJN, lerares, born in Langley BC.Canada. Ze is getrouwd met Nate Thomas op 6 augustus 2011 te Langley BC Canada.

Uit dit huwelijk geboren : Lucy Joanne 30-09-2014 Vancouver BC Canada. Daughter of Richard Andrew (Barends) Van RIJN (see also X.18 on page 1) and Julia Christine HILVERDA, lerares.

Married in Langley BC Canada to Nate THOMAS, born in Toronto.

From this marriage:

1.†††††† Lucy Joanne THOMAS, born in Vancouver BC Canada.

 

X.21†† Joanne (Barends) Van RIJN, born in Hamilton Ont.Canada, daughter of Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, and Berdina (Dirks) ZWART (see also IX.38 on page 1).

Married in Hamilton Ont.Canada to Robert John KENDALL, verzekeringsagent, born in te Engeland.

From this marriage:

1.†††††† Scott Stanley (Robert) KENDALL, born in Ajax Ont.Canada.

 

IX.39 Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART, comtroller, born on 05‑08‑1931 in Nijemirdum, christened on 09‑08‑1931 in Nijemirdum, died on 30‑01‑2022 at 8.30in West Lincoln Memorial Hospitaal Grimsby Ontario Canada at the age of 90, buried on 11‑02‑2022 in Queens Lawn Cemetery Grimsby ontario Canada. Ed emigreerde in 1951 naar Canada. Ging samen met zijn schoonzus Anneke.

Is een kerkorganist en bespeelt elke zondag in de kerkdiensten het orgel. Trouwde in Canada een Canadese vrouw van Hollandse afkomst. Son of Dirk (Pieters) ZWART (see also VIII.20 on page 1) and Jeltje (Eelzes) de JONG.

Married at the age of 26 on 11‑07‑1958 in Hamilton Ont.Canada to Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D., 19 years old, born on 28‑06‑1939 in Hamilton Ont.Canada, died on 11‑09‑1993 in Hamilton Ont.Canada at the age of 54. Overleden in Macmaster hospitaal. Buried on 14‑09‑1993 in Grimsby Ont.Canada.

From this marriage:

1.†††††† Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (see also X.26 on page 1).

2.†††††† Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (see also X.28 on page 1).

3.†††††† Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (see also X.29 on page 1).

 

X.26†† Audrey Theresa (Eelzes) ZWART, born in Hamilton Ont.Canada, daughter of Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (see also IX.39 on page 1) and Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D.

Married in Grimsby Ont.Canada to Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, 20 years old, bloemenkweker, born on 23‑11‑1959 in Grimsby Ont.Canada, died on 02‑10‑2020 at 02.12in Niagara a.d. Lake Canada at the age of 60, cremated on 10‑10‑2020 in Niagara ad.Lake Canada.

From this marriage:

1.†††††† Steven (Simons) van SPRONSEN (see also XI.31 on page 1).

2.†††††† Michelle (Simons) van SPRONSEN (see also XI.34 on page 1).

3.†††††† Holly (Simons) van SPRONSEN (see also XI.36 on page 1).

4.†††††† Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN (see also XI.38 on page 1).

 

XI.31 Steven (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker en verkoper van bloemen. Born in Brantford Ont.Canada. Geboren in Generaal Hospitaal te Brantford. Son of Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, and Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (see also X.26 on page 1).

Married in St.Catharines Ont.Canada Community Chruch to Liz COLTON, born in St.Catharines Ont.Canada.

From this marriage:

1.†††††† Evan Tyler (Stevens) van SPRONSEN, born in Grimsby Ont.Canada.

2.†††††† Jacob Cole (Stevens) van SPRONSEN, born in Grimsby Hospitaal Grimsby Ontario Canada.

 

XI.34 Michelle (Simons) van SPRONSEN, born in Brantford Ont.Canada, daughter of Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, and Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (see also X.26 on page 1).

Married in St. Cathaterines Ont.Canada Covenant Chr. Ref.Church to Shane RITZEMA, bloemenkweker, born in St.Catharines Ont.Canada.

From this marriage:

1.†††††† Mason James (Shane) RITZEMA, born in Grimsby Ont.Canada.

2.†††††† Leah Megan (Shane) RITZEMA, born in Grimsby Ont.Canada.

3.†††††† Allison Theresea RITZEMA, born in Grimsby Hospitaal Ontario Canada. Geboren vroeg in de morgen.

4.†††††† Thys Richard (Shane) RITZEMA, born in Grimsby Ontario Canada.

 

XI.36 Holly (Simons) van SPRONSEN, verpleegster, born in Brantford Ont.Canada, daughter of Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, and Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (see also X.26 on page 1).

Church marriage in Covenant Christian Church Ayax to Jordan ROBINSON, Technology business.

From this marriage:

1.†††††† Lydia Audrey ROBINSON, born in Boumville general hospitaal Ontario Canada.

2.†††††† Noah Zachariah ROBINSON, born in Peterborough.

 

XI.38 Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN, maneger in bloemenzaak, born in Brantford Ont.Canada, daughter of Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, and Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (see also X.26 on page 1).

Married in St. Catharinus Ontario Canada, church marriage in Covenant Chr. Ref. Church St. Catharines to Ian Dirk Michael GRAHAM, werkt bij de wegenbouw, born in Fenwick Ontario Canada. Ouders zijn Brett Graham en Caraol Graham - de Waard.

From this marriage:

1.†††††† Levi Daniel (Ians) GRAHAM, born in Grimsby Ontario Canada.

2.†††††† Tegan Leanne(Ian) GRAHAM, born in West Lincoln memorial Hospitaal Grimsby ontario Canada.

 

X.28†† Adele Geraldine (Eelzes) ZWART, born in Hamilton Ont.Canada, daughter of Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (see also IX.39 on page 1) and Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D.

Married in Grimsby Ont.Canada to Eric HAVERKAMP, born in Dunville Ont.Canada.

From this marriage:

1.†††††† Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP (see also XI.40 on page 1).

2.†††††† Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP (see also XI.42 on page 1).

3.†††††† Lance Peter (Erics) HAVERKAMP (see also XI.43 on page 1).

4.†††††† Chad Edward (Erics) HAVERKAMP (see also XI.45 on page 1).

 

XI.40 Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP, opticien, born on 06‑01‑1984 in Sarnia ontario Canada, died on 20‑02‑2022 in Hamilton ontario Canada at the age of 38, buried on 26‑02‑2022 in Hamilton Ontario Canda, daughter of Eric HAVERKAMP and Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (see also X.28 on page 1).

Married in Waterdown Ont.Canada Chr. Ref. Church to Mark NYMAN, makelaar.

From this marriage:

1.†††††† Averie Janelle (Marks) NYMAN, born in Burlington Ontario Canada.

2.†††††† Kendall Hope (Marks) NYMAN, born in Joseph Hospitaal Burlington Ontario Canada.

 

XI.42 Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP, accountant, born in Sarnia ontario Canada, daughter of Eric HAVERKAMP and Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (see also X.28 on page 1).

Married in Ancaster ontario Canada, church marriage in Chr. Ref. Church Ancaster to Steven ROBERTSON, musicus, born in Dallas TexasUSA.

From this marriage:

1.†††††† Miles Brave (stevens) ROBERTSON, born in Birthing Centre Stuart Florida VS.

2.†††††† Joelle Everly ROBERTSON, born in Westlake Florida USA.

 

XI.43 Lance Peter (Erics) HAVERKAMP, born in Collingwood ontario Canada, son of Eric HAVERKAMP and Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (see also X.28 on page 1).

Married in Hamilton Ontario Canada to laney Christine EISEN, born in Paris ontario Canada.

From this marriage:

1.†††††† Brynn Eleanor (Lance) HAVERKAMP, born in Hamilton Ontario Canada.

2.†††††† Josephine Lorilee (Lance) HAVERKAMP, born in Hamilton Ontario Canada. Bij geboorte 8 pond en 9 ons.

3.†††††† Walter (Lance) (Walt) HAVERKAMP, born in MacMaster Hospitaal Hamilton Ontario Canada. Walter is geboren via een keizersnede met 30 weken.Verder in de couveuse.

 

XI.45 Chad Edward (Erics) HAVERKAMP, born in Collingwood ontario Canada, son of Eric HAVERKAMP and Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (see also X.28 on page 1).

Married in Brantford Ontario Canada, church marriage in Brantford First Baptist Church to Karisa Betty (Marks) GERMAIN. Ouders zijn Mark en Mari-Lou Germain.

From this marriage:

1.†††††† Michael Eric(Chads) HAVERKAMP, born in Brantford Ontario Canada.

2.†††††† Tobias Mark(Chads) HAVERKAMP, born in Brantford Ontario Canada.

3.†††††† Nevayah Mary (Chads) HAVERKAMP, born in Oxford General Hospital Brantford Canada.

 

X.29†† Dirk Pieter (Eelzes) ZWART, fruitkoopman, born in Hamilton Ont.Canada, son of Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (see also IX.39 on page 1) and Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D.

Married in DundasOnt.Canada to Carol Ann de BOER, born in Hamilton Ont.Canada.

From this marriage:

1.†††††† Amanda (Dirks) ZWART (see also XI.48 on page 1).

2.†††††† Matthew Dirk (Dirks) ZWART (see also XI.49 on page 1).

3.†††††† Alexander Christofer (Dirks) ZWART, born in Brantford ontario Canada.

Married in Hamilton ontario Canada, church marriage in Hamilton ontario Canada to Cayleigh SEXTON, born in Brantford Hospitaal Ontario Canada.

 

XI.48 Amanda (Dirks) ZWART, born in St.Catharines ontario Canada, daughter of Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (see also X.29 on page 1) and Carol Ann de BOER.

Married in Brandfort Ontario Canada to Nathan Edward Samuel HENSEN, born in Brantford Canada. Zijn ouders waren Ed en Lori Hensen.

From this marriage:

1.†††††† Jackson Edward Dirk HENSEN, born in Brantford General Hospitaal.

 

XI.49 Matthew Dirk (Dirks) ZWART, born in St. Catharines ontario Canada, son of Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (see also X.29 on page 1) and Carol Ann de BOER.

Married in Ancaster, church marriage in Ancaster Chr. Ref. Church to Rachel VAANDERING, werkt op kantoor, born in Brantford Ontario Canada. Haar ouders zijn Henry en Mary Vaandering.

From this marriage:

1.†††††† Ava Nadine(Dirks) ZWART, born in Brantford General Hospital, christened in Christian Reformchurch Brantford.

2.†††††† Hannah Joanne ZWART, born in Brantford Ontario Canada.

3.†††††† Dalyn (Matthew) ZWART, born in Brantfort Ontario Canada. Is te vroeg geboren en woog bij geboort 5.5 kilo en heeft 10 dagen in couveuse gelegen.Kwam dus 12 januari naar ouderlijk huis.

 

IX.42 Hillie (Dirks) ZWART, verpleegkundige, born in Aalten, christened in Aalten, daughter of Dirk (Pieters) ZWART (see also VIII.20 on page 1) and Jeltje (Eelzes) de JONG.

Married in Andijk, church marriage in Andijk to Pieter (Jacobs) BOOTSMAN, 25 years old, zakenman, born on 18‑09‑1931 in Andijk (religion: gereformeerd), died on 23‑06‑2010 at 15.00in Hoorn at the age of 78, buried on 30‑06‑2010 in Algemeene begraafplaatste Enkhuizen. Piet en Hillie hadden een confectie-annec wooninrichting zaak.Zijn beide vele jaren actief geweest in kerkelijk- en maatschappelijk leven.

From this marriage:

1.†††††† Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN (see also X.31 on page 1).

2.†††††† Annette Jacquelien (Pieters) BOOTSMAN, born in Enkhuizen, ongehuwd.

3.†††††† Petra Bernike (Pieters) BOOTSMAN, teamleider, verpleegsector, born in Andijk, ongehuwd.

 

X.31†† Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN, organisator-functionaris bij bankwezen, born on 15‑07‑1958 in Andijk, christened on 29‑07‑1958 in Andijk, died on 28‑11‑2006 at 22.00in Amsterdam at the age of 48, buried on 04‑12‑2006 in Driehuis-Westerveld, son of Pieter (Jacobs) BOOTSMAN, zakenman, and Hillie (Dirks) ZWART (see also IX.42 on page 1).

Married in Haarlem, church marriage in Bloemendaal to Marijke Alida BLOEMENDAAL, ziekenverzorgster, born in Andijk.

From this marriage:

1.†††††† Pauline (Dirks) BOOTSMAN, born in Hoofddorp.

Married in Leiden to Maarten van der VLUGT, Ict-er, born in Rijsenhout.

2.†††††† Mariska (Dirks) BOOTSMAN, born in Hoofddorp.

 

IX.44 Elsa (Dirks) ZWART, kleuteronderwijzeres, born in Aalten, christened in Aalten. Is op 29 april 2005 geridderd als lid in de orde van Oranje Nassau. Daughter of Dirk (Pieters) ZWART (see also VIII.20 on page 1) and Jeltje (Eelzes) de JONG.

Married in Andijk to Arie Johannes SLUIJS, 25 years old, sociaal rechercheur, born on 17‑07‑1931 in Andijk (religion: gereformeerd), died on 05‑02‑2013 at 09.10in Aalsmeer at the age of 81, buried on 09‑02‑2013 in Algemene begraafplaats Aalsmeer.

From this marriage:

1.†††††† Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (see also X.36 on page 1).

2.†††††† Berdine Irene (Arie) SLUIJS (see also X.38 on page 1).

3.†††††† Jacob Arjen (Arie) (Arjen) SLUIJS, jurist, born in Amsterdam, christened in Amsterdam.

Married in Hoofddorp, divorced in Hoofddorp from Ilse Marie Gerarda Johanna (Ilse) MAES, born on 24‑03‑1951 in Amsterdam, died on 15‑06‑2020 at 08.05in Hoofddorp at the age of 69, cremated on 22‑06‑2020 in Crematorium Nieuw Vennep.

4.†††††† Richard Dirk (Arie) SLUIJS (see also X.41 on page 1).

 

X.36†† Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS, secretaresse, born in Enkhuizen, daughter of Arie Johannes SLUIJS, sociaal rechercheur, and Elsa (Dirks) ZWART (see also IX.44 on page 1).

Married in Aalsmeer, church marriage in Rijsenhout to Jan Hendrik RENTING, bloemenkweker, born in Leiden.

From this marriage:

1.†††††† Michiel Stephan (Jans) RENTING (see also XI.56 on page 1).

2.†††††† Richelle Dayene (Jans) RENTING (see also XI.59 on page 1).

 

XI.56 Michiel Stephan (Jans) RENTING, Auto-verkoper, born in Woerden, son of Jan Hendrik RENTING, bloemenkweker, and Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (see also X.36 on page 1).

Living together in Nieuw Vennep to Lizz BERKHOUT.

From this relation:

1.†††††† James Raffael (James) RENTING, born in Haarlem.

 

XI.59 Richelle Dayene (Jans) RENTING, Gehandicapte verzorgster, born in Woerden, daughter of Jan Hendrik RENTING, bloemenkweker, and Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (see also X.36 on page 1).

Married in Nieuw Vennep, church marriage in Nieuw Vennep to Patrick de BRUIN, born in Rozenburg ZH.

From this marriage:

1.†††††† Benth Vayen RENTING, born in Haarlem, 3900 gr. Heeft achternaam van moeder gekregen.

 

X.38†† Berdine Irene (Arie) SLUIJS, administratief-medewerkster, born in Amsterdam, daughter of Arie Johannes SLUIJS, sociaal rechercheur, and Elsa (Dirks) ZWART (see also IX.44 on page 1).

Married in Hoofddorp, church marriage in Haarlemmermeer Oostzijde to Hendrikus (Henk) PATHUIS, politie-agent, born in Winschoten.

From this marriage:

1.†††††† Jeroen (Hendrikus) PATHUIS, Leraar lichamelijke oefeningen, born in Weteringbrug.

2.†††††† Mark (Hendrikus) PATHUIS, hotelschool, grafische opleiding en conservatorium. Born in Weteringbrug.

Living together in den Haag to Nicol van SCHAIK, born in den Haag.

 

X.41†† Richard Dirk (Arie) SLUIJS, administratief medewerker, born in Amsterdam, christened in Amsterdam-Osdorp, son of Arie Johannes SLUIJS, sociaal rechercheur, and Elsa (Dirks) ZWART (see also IX.44 on page 1).

Married in Aalsmeer to Ellen van den BURG, secretaresse, born in Amsterdam.

From this marriage:

1.†††††† Nick (Richards) SLUIJS (see also XI.63 on page 1).

2.†††††† Nathalie (Richards) SLUIJS, born in Aalsmeer.

 

XI.63 Nick (Richards) SLUIJS, born in Aalsmeer, son of Richard Dirk (Arie) SLUIJS (see also X.41 on page 1) and Ellen van den BURG, secretaresse.

Living together in Aalsmeer to Michelle FLINK, born in Amstelveen.

From this relation:

1.†††††† Yenthe (Nicks) SLUIJS, born in Amstelveen.

 

VII.8Gerritje (Lieuwes) JOUSMA, born on 13‑11‑1870 at 1.00in Oosternijkerk, died on 21‑05‑1962 in Oosternijkerk at the age of 91, buried in Oosternijkerk, daughter of Lieuwe (IJpes) JOUSMA (see also VI.3 on page 1) and Trijntje (Gerbens) van der VELDE.

Married at the age of 28 on 20‑05‑1899 in Oostdongeradeel to Gerrit (Jacob) ELZINGA, 27 years old, Voerman, gardenier, born on 04‑03‑1872 at 23.00in Metslawier, died on 19‑10‑1938 at 21.00in Groningen at the age of 66, buried in Oosternijkerk(zie grafsteen), son of Jakob (Gerrits) ELZINGA, arbeider, and Doetje (Klazes) van der MEER, dienstmeid.

From this marriage:

1.†††††† Jacob (Gerrit) ELZINGA, gardenier, born on 14‑04‑1900 at 17.00in Oosternijkerk, died on 26‑06‑1989 in Oosternijkerk at the age of 89, buried on 30‑06‑1989 in Oosternijkerk. Uit dit huwelijk geboren: Gerrit, Janke,geboren 17-12-1930 Oosternijkerk en overleden 07-03-2015 Ternaard. begraven 12-03-2015 te Oosternijkerk.Zij was gehuwd met Dirk Bergema, hij overleed 12-02-1997.Gerritje, Goffe, Lieuwe, Hendrik, Folkert.

Married at the age of 28 on 24‑05‑1928 in Oostdongeradeel to Antje van HUIZEN, 25 years old, born on 02‑10‑1902 in Dantumadeel, died on 21‑08‑1993 in Oostdongeradeel at the age of 90, buried in Oosternijkerk. Ouders: Goffe van Huizen en Janke Krol.

2.†††††† Trijntje (Gerrits) ELZINGA, born on 05‑09‑1902 at 16.00in Oosternijkerk, died on 12‑12‑1985 in Heereveen at the age of 83, buried on 16‑12‑1985 in te Terband.

Married at the age of 27 on 08‑05‑1930 in Oostdongeradeel to Freerk POST, 27 years old, born on 17‑08‑1902 at 01.00in Heereveen, died on 10‑12‑1979 in Heereveen at the age of 77.

3.†††††† Doetje (Gerrits) ELZINGA, born on 20‑09‑1903 in Oosternijkerk, died on 20‑05‑2002 in Waterville Canada at the age of 98.

Married mei 1928 to Wietse (Minnes) VISSER